Annonce

7. november 2015 - 15:20

Enhedslisten afviser at støtte udsendelsen af jægersoldater til Mali

 

 

Beslutning om Mali, HB-mødet 7.11.2015:

 

Enhedslisten kan ikke støtte regeringens beslutningsforslag om en optrapning af missionen i Mali, fordi:


 

  • Der er tale om en skærpelse af den militære del af vores indsats i Mali - via jægersoldaterne. Det er en farligere mission end den hidtidige, hvor Herkules-flyet først og fremmest har haft logistiske opgaver
  • Fransk militær agerer stadig selvstændigt i Mali 
  • Der er ikke klare retningslinjer for de udsendte soldaters opgaver, rettigheder og pligter. Hvis danske soldater tager fanger, eller bidrager til at tage fanger, skal der ligge klare instrukser, menneskerettighederne og internationale love skal overholdes, og der skal føres dansk tilsyn med fangerne  
  • Bidraget gavner ikke freden i landet på længere sigt.

 

Enhedslisten kan støtter en dansk indsats i Mali-indsats på flg. områder:

  • Den humanitære hjælp skal styrkes – bl.a. fødevarer, vand og medicin
  • Udviklingshjælpen skal øges –  bl.a. uddannelse, sundhed, civilsamfundsopbygning, menneskerettigheder og demokrati 
  • Konfliktløsningsindsatsen skal styrkes og fredsaftalen skal udbygges og styrkes – tuaregerne skal blive en del af samfundet, eller have ret til selvstyre
  • Menneskerettighedsarbejdet skal styrkes både via bilateral indsats og via FN

Det er utilfredsstillende, at regeringens beslutningsforslag: 


• ikke angiver en klar og afgrænset periode for missionen – det var bl.a. vores problem i Libyen
• at det er Udenrigspolitisk Nævn og ikke Folketinget der skal tage stilling til at forlænge missionen

  • at FN resolutionerne og fredsaftalen ikke er oversat til dansk.

Stemmetallene var 15 for – 4 imod og 4 undlader. 2 var ikke tilstede.

 

 

Annonce