Annonce

5. juni 2015 - 5:05

5. juni: Enhedslisten er et socialistisk, feministisk og grønt parti

Socialisme og feminisme er hinandens forudsætninger

 

Enhedslisten er et socialistisk, feministisk og grønt parti. Enhedslistens har den grundlæggende holdning, at alle mennesker er lige og ingen skal undertrykkes, hverken på grund af køn, seksualitet eller etnicitet.

 

Vi anerkender at feminisme og socialisme er hinandens forudsætninger - for alle køn. Og vi kan først blive frie, når vi er lige. Vi har nået meget på 100 år, men vi er ikke i mål. Og det skal ikke tage et århundrede mere at komme det!

 

Kampen for frigørelse fra den undertrykkelse, som klasse, etnicitet, seksualitet og ikke mindst køn lægger på os, er afgørende, når vi arbejder for et ligeværdigt, retfærdigt, rødt og grønt samfund. For kønslig ulighed splitter og afsporer os, når mænd og kvinder kæmper mod hinanden inden for systemets rammer - Og ikke sammen mod ulighed og udbytning.

 

Vi arbejder derfor for et opgør med kønslig ulighed. Mod undertrykkelse, mod de opfattelser og myter der får os til at opføre os, som det forventes af en ”rigtig mand” og en ”rigtig kvinde” og begrænser os i vores selvopfattelse og udfoldelse. Den kamp er ikke en individuel kamp, men en fælles kamp mod de samfundsstrukturer, der fastlåser os i bestemte opfattelser og kønsroller.

 

Vi kæmper mod et løngab på 15 procent mellem mænd og kvinder. Mod at mænd og kvinder ikke har de samme rettigheder til barsel. Mod opfattelsen af at man ”selv kan være ude om” voldtægt og overgreb. Mod at næsten 40.000 mennesker årligt rammes af partnervold. Mod at mænd falder bagud i uddannelserne og risikerer at falde til bunds i samfundet. Og mod at ”traditionelle mandejobs” i den private sektor værdisættes højere end ”traditionelle kvindejobs” i den offentlige sektor.

 

Rettigheder og ligeværd kommer ikke gratis og af sig selv. Det er et resultat af kamp og afsavn fra arbejderbevægelsen, fagbevægelsen og kvindebevægelsen, og det er både noget som vi skal kæmpe for udvides – Og som vi skal kæmpe for at bevare, som de seneste års europæiske stramninger i kvinders ret til abort viser med al tydelighed.

 

Enhedslistens Forretningsudvalg.

 

Denne udtalelse blev udarbejdet som et forslag til Enhedslistens årsmøde af Forretningsudvalget.

Da årsmødet er blevet aflyst på grund af valget, har FU i stedet selv vedtaget udtalelsen.

Den markerer 100 året for den almindelige stemmeret – heriblandt for kvinder. 5. juni 1915-2015.


Se også linksamlingen på Modkraft Biblioteket om Grundloven 1915.

Annonce