Annonce

23. maj 2016 - 19:51

Situationen i Storbritannien er gift for venstrefløjen

"You're damned if you do, you're damned if you don't." Det ordsprog kendetegner meget godt den situation venstrefløjen i Storbritanniens står i ligenu. Den 23. juni skal der stemmes om det såkaldte BREXIT. Cameron har forhandlet en asocial aftale igennem med EU. Nu skal briterne til stemmeurnerne og stemme om, hvorvidt de accepterer denne aftale eller forlader Unionen. 

 

Situationen er resultatet af  de nationalkonservative og højreekstreme kræfters styrke – og dermed venstrefløjens svaghed. Alt i alt et stort nederlag.. Et ja til aftalen vil betyde, at Storbritannien fortsætter i EU-samarbejdet på et mindre socialt grundlag end tidligere. Det vil især ramme de vandrende arbejdstagere og velfærdsordningerne.

Et nej vil betyde det såkaldte Brexit. At Storbritannien forlader EU er til styrke for den ekstreme højrenationale bevægelse.  Resultatet af et Brexit må med al sandsynlighed forventes at føre til yderligere angreb på og forringelser af de sociale sikringsordninger og frihedsrettigheder.

 

Der er brug for at mobilisere imod denne afstemning. Flere partier/organisationer på venstrefløjen i GB anbefaler en egentlig boykot. Nogle anbefaler en mere pragmatisk/taktisk tilgang ved at stemme ja til aftalen med EU. Til sidst er der nogen, der ser det som en anledning til at forlade Unionen i håb om noget bedre udenfor og derfor stemmer nej.

For mig er der ingen tvivl om at de to første muligheder/løsninger indeholder klart mest perspektiv. Det synspunkt er især forstærket af, at de organisationer på venstrefløjen i GB, der anbefaler et BREXIT, ikke på noget tidspunkt har fremlagt en alternativ plan eller program for et GB uden for Unionen. Det understreger, at der ikke er nogen national løsning på de problemer, der er rejst af den britiske venstrefløj og på de mål man arbejder for. Nejsiden af venstrefløjen har derfor ikke rigtig et projekt, snarere et antiprojekt (ud af EU-siden), og dette vil i GB sandsynligvis blive opslugt af meget stærkere højrenationale og konservative kræfter og virke imod de interesser man søger at tjene. (Hvis der skulle blive stemt nej, må vi håbe og kæmpe for at det ikke bliver tilfældet)

Vore kammerater derovre har brug for opbakning til en anden vej end nedskæringer og isolation. Jeg har sendt mine britiske kammerater held og lykke i kampen for en tredje vej. Jeg håber flere vil følge trop.

Udfaldet af afstemningen d. 23. juni kan få stor betydning for den videre udvikling i Europa, herunder Danmark. Derfor er der grund til at følge med i, hvad der sker og støtte de progressive kræfter, i det omfang man nu kan det her fra DK og diskutere situationen bredt og offentligt med alle progressive kræfter herhjemme. Til gengæld vil jeg dog advare imod ensporethed og folkefrontsmentalitet og retorik, som dette indlæg af Rina Ronja Kari. Alene overskriften understreger problemet: ”I Storbritannien stemmer de progressive også nej”. Underforstået: Dem der stemmer ja eller boykotter den ganske triste og af højrefløjen tilvejebragte situation er ikke progressive. Det er jo klassisk Folkebevægelse retorik – hvor man forsøger at gøre begreberne progressiv og EU-udmeldelse til synonyme begreber, men det bliver det jo ikke mere rigtigt af. (Ret skal være ret, det bliver dog lidt mere nuanceret, når man læser videre.)

Læs mere om "Brexit" i Modkrafts glimrende dækning af temaet her
http://modkraft.dk/artikel/den-britiske-venstrefl-j-og-eu-afstemning-juni-2016-brexit-and-left

Lad der blæse progressive vinde over vore kammerater i Storbrittanien, uanset udfaldet. Fuld solidaritet herfra.

 

 

Annonce