Annonce

23. november 2014 - 13:06

Ulighedens høje pris! Udtalelse fra LFS Repræsentantskab 2014

Den økonomiske udvikling i Danmark har over de seneste ti år betydet øget ulighed. Dette er sket på tværs af uddannelses- beskæftigelsesmæssige og kulturelle skel.

Et nyt fællesnordisk forskningsprojekt ’Den nordiske model mod 2030 – et nyt kapitel’ tegner et dystert billede for den internationalt anerkendte arbejdsmarkedsmodel.  Ifølge 13 nordiske forskere risikerer modellen at skride, hvis politikerne i de nordiske lande lader stå til.

Der advares om, at de nordiske lande kan opleve større ulighed, stigende arbejdsløshed og markant færre medlemmer af fagbevægelsen i fremtiden. Under indtryk af den globale finanskrise synes politikerne på Christiansborg i disse år at være mere optaget af skattelettelser, vækst og konkurrenceevne - end at styrke velfærdssamfundets demokratiske grundpiller gennem solidaritet, lighed og velfærdsskabelse.

Skuffelsen over den nuværende regering, vil med stor sandsynlighed føre til en regering, der er mere indstillet på minimalstat og polarisering end at sikre chancelighed, ligestilling og velfærd.

 

Nordisk model under pres

En nyere analyse fra Cevea viser, at hvert fjerde nye job i Danmark siden 1991 er skabt i lavtlønsbrancher. Det er især velbetalte middelklassejobs i bl.a. industrien, som bliver erstattet af lavtlønnede jobs uden overenskomst.

Det er dog en myte, at lav løn, vækst og velfærd hænger sammen. Lav løn skaber dårlige arbejdsforhold, mindre værdi og lavere vækst og vil derfor kun gøre os alle fattigere.

Hver tredje dansker er bekymret for, at deres løn- og arbejdsvilkår bliver forringet, når udenlandsk arbejdskraft bliver snydt og udnyttet på det danske arbejdsmarked. Samtidig står tusindvis af danskere til at falde ud af dagpengesystemet uden ret til offentlig bistand.

At ulighed kun er et problem, hvis det gør de fattige fattigere er en myte. Øget ulighed er et samfundsmæssigt og demokratisk problem, som sætter solidariteten under pres. Der skabes grobund for øget højrepopulisme, fremmedhad og egoisme.

 

For et nyt socialt afbalanceret Danmark, Norden og Europa

Hvis forskernes dystre billede ikke skal blive til virkelighed, må en samlet fagbevægelse gå aktivt ind i kampen for mere lighed, solidaritet og demokrati på alle områder af samfundslivet.

Hvis udviklingen skal vendes, kræver det at fagbevægelsen klart og tydeligt i ord og handling kæmper for, at vi skal have et samfund, der omfordeler mellem rig og fattig. Fagbevægelsen må tage teten og blive den progressive samfundsforandrende kraft igen.Fagbevægelsen står altså med ansvaret for fremtidens Danmark.

Det har krævet store folkelige bevægelser at opbygge velfærdssamfundet de sidste 150 år. Det vil kræve nye store folkelige bevægelser at forsvare og udvikle et samfund med mere lighed, ligestilling og velfærd.

Fra LFS’ repræsentantskabsmøde november 2014 skal der lyde en helhjertet opfordring til at fagbevægelsen tager sin historiske opgave alvorligt i kampen for et nyt socialt afbalanceret Danmark, Norden og Europa.  

 

Enstemmigt vedtaget af LFS Repræsentantskab 22. november 2014

Annonce