Annonce

16. marts 2015 - 12:30

Derfor dumper FOA-top formandens overenskomstresultat

Hovedbestyrelsen i Danmarks tredjestørste fagforbund, FOA, har vendt tommelfingeren ned til det overenskomstresultat, som formand Dennis Kristensen har forhandlet sig frem til med Kommunernes Landsforening, på et ekstraordinært møde torsdag den 5.marts 2015. (Den 12.marts godkendte FOA hovedbestyrelse et nyt og anderledes overenskomstresultat af den traditionelle slags.)  

Pressens dækning af sagen nedtoner årsagen. FOA forbundsformand gør heller intet for at fremhæve den. Der tales nærmere udenom i f.eks. Information den 13. marts 2015:

”Dennis Kristensen afviser, at ”der er ballade” mellem sektorerne i FOA, selv om blandt andre repræsentanter for Kost-Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren støttede uddannelsesdelen af den nye overenskomst, og især det pædagogiske område – pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagplejere og omsorgsmedhjælpere – var kritiske. ”Den pædagogiske sektor mente, at det kostede dem for meget, og derfor ville den øvrige del af hovedbestyrelsen ikke stemme det igennem,” forklarer Dennis Kristensen. Og videre: ”Og ingen talte faktisk imod uddannelsesdelen. Den blev rost. Det faldt på, at det pædagogiske område følte, de betalte en for dyr pris,” siger Dennis Kristensen.”

Flertallet i FOA hovedbestyrelse har ikke ønsket at udstille uenighederne i FOA i offentligheden. Men forbundsformanden har ment det anderledes og fremstiller problemstillingen unuanceret.

 

Lønnedgang fra gammel til ny overenskomst! Cimber-finten?

Grunden til at et flertal i FOA hovedbestyrelse afviste aftalen: fra ufaglært til faglært, var at 35.000 ufaglærte medlemmer af FOA pædagogiske sektor ville få markant lønnedgang. Og med markant, menes markant: mellem 30.000 til 65.000 kroner om året, ved overflytning fra gammel til ny overenskomst.

Det handler altså ikke om faglært mod ufaglært, - eller for eller imod ret til uddannelse. Det handler derimod om, at aftalen betød at FOA ufaglærte pædagogiske medlemmer ville få lønnedgang ved overgang fra den nuværende overenskomst og til den nu afviste overenskomst.

For alle andre sektorer i FOA, særligt SOSU var der tale om en forbedring både på løn og uddannelse. Selvom visse SOSU-medlemmer også vil kunne risikerer mindre lønnedgang.

Men for de ufaglærte pædagogiske medlemmer ville der altså have været tale om markant lønnedgang. F.eks. ville en omsorgsmedhjælper med 4 års anciennitet, mange kvalifikations- og funktionstillæg ved jobskifte overgå til den nu afviste overenskomst og gå markant ned i løn, nemlig miste 7 løntrin + 1.240 kr. En pædagogisk assistent indplaceret på løntrin 27 + 1240 kroner efter den gamle overenskomst, ville ved jobskifte blive indplaceret på løntrin 22. 

Det samme ville ske for en dagplejer, hvis hun ville være uden dagplejebørn i blot en uge!

Jeg mindes intet overenskomstresultat i fagbevægelsens historie, hvor lignede lønnedgang ville blive virkelighed. I min optik ville der være tale en Cimber-finte ( tvangsoverflytning fra en overenskomst, til en ny og dårligere) med katastrofale konsekvenser, hvis FOA hovedbestyrelse havde sagt Ja til den aftale.

Den pædagogiske sektors medlemmer har med deres overenskomstmidler bidraget væsentligt til finansieringen af aftalen og løft af f.eks. SOSU'erne. Men skulle de som tak samtidig acceptere enten markant lønnedgang ved jobskifte, eller lade sig stavnsbinde til deres nuværende job? Svaret er Nej!

 

Hvad man har i udstillingsvinduet, skal man også have i baglokalet!

Fagbevægelsen har haft et princip om at ingen skal efterlades alene på perronen. Det var det princip FOA hovedbestyrelse fastholdt. Siden hvornår har fagforeningers opgave været at forhandle medlemmerne ned i løn?

Desværre har pressen ikke forstået den grundlæggende problemstilling i denne sag: For eller imod markant lønnedgang for 35.000 medlemmer af FOA pædagogiske sektor.

Man har kun været interesseret i FOA forbundsformand Dennis Kristensen udlægning af sagen. Og dermed fremstår flertallet i FOA hovedbestyrelse som bagstræberisk og pinlig.

Men det er ikke flertallet der er pinlig! Det er dem der mod bedre viden ville virkeliggøre overenskomsten!

”Hvad man har i udstillingsvinduet, skal man også have i baglokalet”, plejer Dennis Kristensen at sige. Men det blev åbenbart glemt denne gang.

FOA forbundsformand Dennis Kristensen er et fyrtårn i dansk fagbevægelse. Han taler mange lønmodtageres sag og tør hvor mange andre tier. Men dette forsøg på at få den nu afviste overenskomst igennem, - er i min optik ikke Dennis Kristensens svendestykke, selvom intensionen var rigtig. Ambitionen var at denne overenskomst skulle fremstå som kronen på værket.

FOA hovedbestyrelse afviste overenskomsten, fordi den ikke kunne forsvares! Man kan ikke have besynderlige overenskomster, hvor nogles løn- og uddannelsesforbedringer skal finansieres med andres lønnedgang i samme Forbund og fagforeninger. Det er bare ikke OK!

Spørgsmålet er blot om denne version af historien kommer med i Arbejderhistorien?

Annonce