Annonce

Kommentar
17. maj 2016 - 19:36

Usynliggørelse af sexarbejdere og transpersoner på Women Deliver

Feminist, jordemoder og sexologistuderende, Camilla Tved blogger fra verdens største internationale konference for kvinder og pigers sundhed - Women Deliver 2016 fra et normkritisk og feministisk perspektiv.

Women Deliver 2016, der i denne uge finder sted i Bella Centeret har mere end 5000 deltagere fra hele verden og er verdens største internationale konference for kvinder og pigers sundhed.   Konferencen tilbyder via taler, workshops, debatter, TED-talks, kunst, film, og skill-sharing et kønsperspektiv på piger og kvinders sundhed og rettigheder.

Ud fra et feministisk og normkritisk perspektiv blogger jordemoder, sexologistuderende og feminist, Camilla Tved fra konferencen.

Dagens rapport Tirsdag d. 17. maj:

Efter at have gennemset det ganske omfattende program for Women Deliver sad jeg i sidste uge tilbage med meget modsatrettede følelser omkring konferencen.

På én måde så jeg frem til sessioner og møder med fagfolk fra mit eget fag, og til at høre om internationale erfaringer formidlet af fagpersoner fra hele verden – jordemødre, obstetrikere, og NGO’er.

På en anden måde oplevede jeg en vis metaltræthed over det tydeligvis meget ensidige og normative perspektiv på først og fremmest køn, men lige så meget på kategorier som seksualitet, race, mental og psykisk formåen. Og en bekymring for en tendens som jeg også fornemmer som dansk jordemoder, sexologistuderende og først og fremmest mange års aktivisme indenfor feminisme, køn og seksualitet: Usynliggørelse og manglende interesse.                                                                          

Ud af et stort opsat program forekom ordet »LGBT« to gange, »sexworker« to gange, men kun i beskrivelse af en speaker, »trans« en gang, i beskrivelse af en kortfilm og et par gange i beskrivelse af to speakere, »lesbian« en gang (i en film), »disability/disabled/Enabled« to gange i en workshop-beskrivelse, »feminism« nul gange.

Efter grundig gennemgang valgte jeg at tro, at kodeordet for ovenstående var kombinationer af ordene »sexuality rights« og »discrimination«, samt ordet »pleasure«, som også forekom hele to gange i programmet.

Efter dette detektivarbejde krydsede jeg seks sessions af med det formål at opspore Women Deliver konferencens inkludering af fysisk og psykisk helbred og livskvalitet for den brede lgbt-gruppe, sexarbejdere, personer med handikaps, transpersoner og kvinder som forbinder sex med pleasure.

Og så afsted                                                                                                                                                                     

Usynliggørelse af transpersoner og sexarbejdere

Dagens program byder på to af seks sessions, som jeg efter lidt detektivarbejde har vurderet kan byde på et normkritisk perspektiv.

Kort før formiddagens workshop taler jeg med en kinesisk, og to canadiske deltagere fra Women Delivers særlige Youth Plenum. De canadiske deltagere fortæller at de på morgens plenum forsøgte at bringe emnet op omkring den ringe diversitet i programmet, specifikt i forhold til emner omkring seksuelle minoriteter.

De oplevede ikke, at kritikken blev besvaret og er lidt frustrerede. Vi sammenligner program-noter for ikke at gå glip af de få ting der er, og følges ind til workshoppen: »Eliminating sexuality- and gender based discrimination in healthcare«, en af de få sessioner som handler specifikt om transperspektiver, LGBT-sundhed og sexarbejderes rettigheder og adgang til sundhedstilbud.

I panelet sidder bl.a. Natt Kraipet fra Asian Trans Person Network(APTN), Daughtie Oguto, fra African Sex Worker Alliance(ASWA) og Luisa Cabal, UNAIDS, og initiativtager til globalt netværk mod sexualitets- og kønsbaseret diskrimination I relation til seksuelt overførte sygdomme.

Natt Kraipet, APTN fortæller om den diskrimination, som transpersoner møder i det thailandske samfund, ikke mindst i sundhedsvæsenet hvor de ofte nægtes adgang til behandling, eller tvinges til kønsspecifik behandling baseret på deres medfødte køn, hvilket medfører at mange transpersoner har begrænset eller mangelfuld adgang til sundhed.

Natt Kraipet fortæller, at ATPN netværket sidste år fik udgivet et såkaldt »Blue print-dokument«, hvori problemstillinger, viden, og modeller for best practice indenfor sundhedssektoren i relation til transpersoners helbred forsøges udbredt. Dokumentet som oprindeligt er udgivet på thai er allerede oversat til kinesisk og japansk og distribueres aktuelt i en række asiatiske lande i et forsøg på at imødegå diskriminering og stigmatisering. 

Daugthie Oguto fra African Sex Worker Alliance beretter om virkeligheden for det afrikanske kontinents sexarbejdere, en bred og varieret gruppe, som dog oplever enslydende problemer med stigmatisering, kriminalisering, vold, tvangs-steriliseringer og chikane fra politi og myndigheder på tværs af landene.

Daughtie Oguto beklager usynliggørelsen af sexarbejdere og transpersoner på konferencen og opfordrer til et specifikt event om dette.  Da jeg beder om panelets refleksioner omkring, hvorfor bl.a. LGBT-perspektiver og fokus på sexarbejderes rettigheder er så fraværende i Women Deliver programmet, reagerer Natt Kraipet fra ATPN med en indtrængende opfordring til salen om at lade kampen for kvinders rettigheder omfatte mere end bare cis-kønnede kvinder og til at arbejde langt mere bevidst med normer om køn. 

Luisa Cabal, UNAIDS supplerer: »Den her konference har til formål at advokere for et kønsperspektiv på de fælles Sustainable Development Goals som hele verden arbejder efter, og vi har som udtrykkeligt mål at no one is left behind. Skal vi leve op til det mål er vi nødt til at udbrede vores perspektiv og vores indsats«

Dårlig adgang for behandling til transpersoner i Danmark

I samme serie af workshop byder eftermiddagen på endnu en interessant session: »The politicizing of womens bodies to obstruct sexual rights«.

Daughtie Oguto fra African Sex Worker alliance sidder igen i panelet, sammen med Stephanie Ortoleva fra Women Enabled international og Wanja Muguongo fra UHAI EASHRI og Julia Ehrt fra Transgender Europe. 

Julia Erht indleder med at kritisere det faktum, at Danmark i flere workshops dagen igennem er blevet fremhævet som foregangsland for transpersoner »Så meget som jeg anerkender dette symbolske skridt vil jeg gerne understrege at transpersoners adgang til sundhedsbehandling i Danmark er så dårlig at det gør at landet i internationale sammenligninger faktisk ikke klarer sig særligt godt«

Julia Erht henviser til Amnesty Internationals rapporter om emnet samt det faktum, at adgangen til behandling ikke ændres af en ændring af diagnosekodesystemet.

Herefter går panelet over til at diskutere hvordan diskurser omkring kvinders kroppe, hvad angår køn, seksualitet og abelhed, spiller sammen, og hvordan disse perspektiver stigmatiseres og usynliggøres, også på selve konferencen.

Stephanie Ortoleva fra Women Enabled: ”Vi bliver nødt til at praktisere, som vi prædiker. Jeg kunne ikke selv sidde her i dag, hvis jeg brugte kørestol. Jeg ved, at der kun er tre personer, der bruger kørestol, som deltager i den her konference. Det er ikke nok«

Ortoleva og Oguto fra African sexworker Alliance byder sammen ind på spørgsmålet om, hvordan kravet om sexarbejder-assistance til mennesker med handikap, fordømmes af mange kvindeorganisationer.

Oguto siger i relation hertil om den svenske kriminalisering af sexkøb:

»Det tager fakisk brødet ud af munden på sexarbejderes børn. Sexarbejde er den måde, vi tjener penge. Tro ikke et øjeblik, at en eneste af de NGO-fonde rent faktisk når sexarbejder-organisationer i Afrika. Vi ser aldrig nogen af de penge«

Wanja Muguongo taler om Female Gender Cutting og fremhæver dette begreb frem for det i vesten meget brugte Female Gender Mutilation (FGM):

»Vi bliver undertykt og udnyttet som kvinder, uanset om vi har en klitoris eller ej. Vi bliver nægtet adgang til vores egne ønsker og kroppe, uanset hvad.«

Og Julia Erht indskyder:

»I stedet for at pege fingre af FGM på det afrikanske kontinent, bør vi anerkende, hvordan vi reelt bruger FGM i de vestlige lande, ved at gennemtvinge operationer af intersex børn uden deres samtykke«

Efter to fantastiske workshops, hvor jeg dels er blevet klogere, og dels har fået bekræftet mit umiddelbare indtryk af konferencens program, er det videre til aftenens fagnørde workshop om et emne, som har voldsom stor effekt på kvinders helbred – den globale kejsersnits epidemi.

Mere om det i morgen.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce