Annonce

Kommentar
17. januar 2017 - 20:00

»Transpersoner ud af psykiatrien!«

KOMMENTAR: »Til trods for at kampen for transrettigheder har fået gennemslagskraft i medierne, forbliver de politiske ændringer symbolske og rykker ikke ved magtbalancen mellem sundhedssystemet og den enkelte transkønnede krop. I praksis er vi stadig tvunget til nedværdigende og umynddiggørende udredning,« skriver Transpolitisk Forum.

Der er sket mange ting på transområdet inden for de sidste 2 år. Kritikken er haglet ned over det danske sundhedssystem og Sexologisk Klinik, den psykiatriske instans, der siden 2014 har haft statsligt monopol på medicinsk behandling af transpersoner.

Kampen for transrettigheder har opnået større mediedækning, større folkelig opbakning til transpersoner og betydet flere politiske ændringer, end vi nogensinde har set før.

En stor ændring er, at det fra 1. Januar 2017 ikke længere betragtes som en psykisk lidelse at være transkønnet. Vi havde som transmiljø håbet, at denne ændring ville betyde at behandlingstilbuddene ville følge trop og blive flyttet fra psykiatrien og Sexologisk Klinik. Det skete ikke.

Hvad vi i stedet stod med, var en symbolsk flytning af en diagnosekode, der i praksis ikke betyder nogen ændring for de transpersoner, der stadig er tvunget igennem en nedværdigende og umyndiggørende udredning på Sexologisk Klinik. Alle transpersoner der i Danmark ønsker adgang til hormoner og operationer skal altså stadig underlægges Sexologisk Klinik og dermed et psykiatrisk udredningsforløb. 

Politiske ændringer er symbolske

I forbindelse med arbejdet for flytningen af diagnosekoden blev 24 transpersoner tildelt Rådet for Menneskerettigheders årlige menneskerettighedspris i december 2016.

Dette råd som bl.a. består af en hel del større NGO’er anerkendte dermed det arbejde og de krænkelser vi som transpersoner bliver udsat for i mødet med det danske sundhedssystem.

De anerkendte Amnestys rapport fra 2016 som, i samarbejde med transmiljøet, påviste at indtil flere menneskerettigheder bliver krænket i mødet med behandlingen på Sexologisk Klinik.

Denne anerkendelse betyder  meget, og vi håber at de selvsamme organisationer fortsat vil støtte og bakke os op i kampen for et behandlingstilbud uden for psykiatrien.  

Læs Amnestys rapport om adgang for transkønnede til sundhed


På trods af at der er sket mange ting på relativ kort tid, står vi igen i en situation der til forveksling ligner den, vi stod i for to år siden: Sundhedsstyrelsen arbejder på nye retningslinjer, der kommer til at sætte rammerne for, hvor og hvordan vi som transpersoner skal behandles.

På trods af de sidste par års kritik og på trods af, at vi som transmiljø har fået en større stemme og dermed flere muligheder for at påvirke beslutningsprocesser, står vi igen i en situation uden mulighed for direkte indflydelse på hvordan behandlingen af vores kroppe skal foregå.

Vi har endnu ikke oplevet, at vores krav er blevet imødekommet med reel forandring, og forudser derfor desværre, at ændringerne i forhold til behandlingsvejledningen også denne gang udelukkende vil være symbolske og dermed ikke rykke ved magtbalancen mellem sundhedssystemet og den enkelte transkønnede krop.

Vi forventer desværre en behandlingsvejledning, der kun muliggør behandling inden for et psykiatrisk system.

Det kan føles lidt fladt at banke hovedet mod den samme mur, som står lige så stærkt som i 2014. Men det der samtidig er sket, er, at broer er blevet bygget og alliancer er blevet stærkere i kampen for transrettigheder og et bedre sundhedssystem.

Vi har oplevet, at opbakningen fra andre politiske miljøer, grupper og organisationer er blevet væsentligt større. Derudover har vi oplevet et styrket transmiljø, som er blevet bedre til at stå sammen og støtte hinanden i vores fælles kamp.

Vi vil gerne, igen, vise magthaverne at vi, på trods af at være en lille gruppe, har bred opbakning i det der lige nu er vores vigtigste sag: Retten til at bestemme over vores egne kroppe.  

Derfor opfordrer vi hermed alle til at møde op til demonstrationen »Transpersoner ud af psykiatrien« på Christiansborg Slotsplads d. 2.2 kl. 17 og bakke op om vores krav for et reelt sundhedstilbud.

Vi kæmper stadig for at:

  • Behandling skal foregå efter informeret samtykke.
  • Transpersoner skal dækkes af samme garantier som andre patientgrupper.
  • Transpersoner skal have adgang til hormoner og operationer uden først at gennemgå en psykiatrisk udredning.

Transpolitisk Forum

E. Axel Pedersen-Nielsen, Charlie Sigge Hedman, Ro Mørch, Laura Mølgaard Tams og Elias Magnild

Læs mere om situationen før 2014 her: http://peculiar.dk/til-kamp-for-informeret-samtykke/

Se Transpolitisk Forums Facebookside her 

Læs artiklen »Til kamp mod informeret samtykke« hos Modkraft

Læs artiklen »Transkønnede i oprør over LGBT Danmark« hos Killjoy 

Læs artiklen »Vi må selv organisere os for at lave transpolitik, der giver mening« hos Modkraft

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce