Annonce

Udland
22. august 2013 - 13:41

Storbritannien: Left Unity dannes den 30. november

Intensiv debat om politisk grundlag op til stiftelsen af et nyt britisk venstrefløjsparti, Left Unity. Tre »platforme« har fremsat hver sit forslag.

Den 30. november stiftes et nyt britisk venstrefløjsparti, Left Unity. Partiets ambition er at udfordre det socialdemokratiske Labours nærmest monopolagtige position i britisk arbejderbevægelse og som parlamentarisk repræsentant for venstrefløjen i Storbritannien.

Op til stiftelseskongressen har indtil videre tre såkaldte »platforme«  fremsat forslag til politisk grundlag for det nye parti - og den politiske debat mellem repræsentanter for de forskellig tendenser i Left Unity udspiller sig nu på blandt andet det kommende partis hjemmeside.

Det er en national koordineringsgruppe, der består af valgte medlemmer fra en forberedende konference i maj og repræsentanter for initiativets 100 lokalgrupper, der i starten af august fastsatte en dato for stiftelsen og åbnede debatten om grundlag for partiet.

De tre tendenser, der indtil videre har fremsat forslag, kalder sig henholdsvis Socialist Platform, Left Unity Platform og Class Struggle Platform.

Principiel antikapitalisme

Socialist Platform har i ti punkter opstillet et principielt antikapitalistisk og socialistisk programforslag, der er uafhængig af den aktuelle politiske situation.

Forslaget vil have partiet til at være demokratisk og internationalistisk, og det argumenterer for at det nye parti skal bruge både parlamentariske og udenomsparlamentariske metoder for at nå målsætningen: »en socialistisk omformning af samfundet«.

Læs Socialist Platforms forslag (engelsk)

Platformen er underskrevet af omkring 80 personer, og den udgør, i det mindste i egen selvopfattelse, en venstrefløj i partiet, først og fremmest ved at være pointeret antikapitalistisk.

Denne fløj kritiseres dog af andre i Left Unity for at gentage tidligere smågruppers fejltagelser ved udelukkende at have principielle svar på aktuelle politiske udfordringer.

Kritikerne frygter ligeledes også for, at forslaget, hvis det vedtages, hindrer Left Unity i at udvikle sig til et stærkt og bredt parti, der reelt kan udfordre Labours magtposition.

Håb om radikalt politisk opbrud

Left Unity Platform, der blandt andet støttes af flere af de markante initiativtagere til det nye parti, tager i sit forslag til grundlag derimod udgangspunkt i den aktuelle politiske situation.

Læs Left Unity Platforms forslag (engelsk)

Denne fløj ønsker en samling af politiske kræfter til venstre for Labour ud fra et ønske om at danne et magtfuld politisk parti, der kan blive en afgørende kraft i et opgør med nedskæringspolitik og neoliberalisme.

Left Unity Platform kritiseres af andre for reformisme - også selv om kapitalismekritik indgår i forslaget.

Kritikken afvises af flere tilhængere af platformen ved at betone nødvendigheden af et bredt parti, som omfatter erklærede revolutionære tendenser, også fra platformen selv.

Left Unity Platform argumenter ikke som 'traditionelle' venstrereformistiske partier for en strategisk alliance med Labour.

Tendensen ser snarere sig selv som et alternativ, der kan udkonkurrere Labour og blive den væsentligste politiske kraft til venstre for midten af britisk politik.

Platformen kritiserer Labour for at være visionsløs og ikke kunne at dæmme op for den neoliberale krisepolitik.

Platformen har især hentet inspiration fra den politiske situation i Grækenland, hvor det er lykkedes venstrefløjspartiet Syriza at samle (næsten hele) den radikale venstrefløj og blive det største parlamentariske oppositionsparti.

Hvad tendensen vil stille op, hvis udviklingen ikke udvikler sig på den måde i Storbritannien, er uklart.

Klassekæmpere med fokus på sociale bevægelser

Den sidste fløj, Class Struggle Platform, har forsøgt at formulere en helt tredje indfaldsvinkel til det politisk grundlag for det nye parti.

Den udpeger i punktform ti politiske områder, som Left Unity skal bruge kræfter på, hvis man ønsker at opbygge slagkraftige sociale bevægelser og styrke kampen inden for disse.

Læs Class Struggle Platforms forslag

Tendensen ønsker, hvis man skal tro fortalere for platformen, at bygge bro mellem de to andre tendenser ved at fastholde en principiel antikapitalisme (ligesom Socialist Platform), men samtidig diskutere og udpege muligheder i den aktuelle politiske situation som udgangspunkt for samfundsforandring (som Left Unity Platform).

Besøg hjemmesiden for Left Unity

Besøg Left Unitys Facebook-side

Læs også Modkrafts-artiklerne:
Nyt britisk venstrefløjsparti undervejs: Left Unity

Venstrefløjsinitiativ sætter håb over erfaring

Læs også Modkraft-artiklerne om krise i det britiske venstrefløjsparti Socialist Workers Party, SWP:
Voldtægtsanklage udløser krise på venstrefløjen
Britisk venstrefløjspartis krise blusser op igen

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce