Annonce

Manipulation
24. februar 2016 - 16:08

Regeringskrise skyldes ikke kun magtkamp, men også EU-krav

Fødevareminister Eva Kjer Hansens fastholdelse af ikke at have sminket landbrugspakke grøn, skyldes formentlig ikke (kun) dumstædighed, men også forsøg på at undgå EU-indgriben mod øget forurening. Det er måske også forklaringen på at statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke fyrer hende som minister.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen manglende fyring af miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, skyldes ikke kun magtkamp i blå blok, men formentlig også angst for åbenlyst at indrømme, at regeringens landsbrugs- og miljøpolitik er i strid med EU-direktiver.

For Eva Kjer Hansens modvilje mod at indrømme green washing og manipulation med miljøberegninger af konsekvenserne af en landbrugspakke, der bakkes op mellem Venstre-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti, skyldes ikke kun dumstædighed, men formentlig også at en ændring af beregningerne åbenlyst vil vise, at pakken er i strid med EU-direktiver.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har i et forsøg på finde en løsning indkaldt til et forhandlingsmøde mellem i blå blok onsdag den 24. februar kl. 16.

Advarsler siden september

Regeringen er siden september 2015 blevet advaret af EU-kommissionen om, at landbrugspakken risikerer at være i strid med EU’s direktiver.

Allerede på et såkaldt »følemøde« den 17. september gav embedsmænd fra EU udtryk for bekymring for at regeringens politik vil medføre en sænkning af »beskyttelsesniveauet«, skriver Politiken.

Otte dage senere pointerede EU-kommissionen at øget kvælstofudledning kunne være et problem.

»Endvidere lægger Kommissionen vægt på, at indsatsen bidrager til at opnå en god økologisk tilstand i overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Derfor kan det også være nødvendigt at få koncentrationen af nitrat længere ned« hedder det i et embedsmandsnotat, som Politiken citerer.

Kommissionen har senere udtrykt bekymring over for om kompenserende tiltag mod øget forurening ikke ville være på plads, inden landmænd fik lov til at udlede mere kvælstof:

Den 27. november påpegede kommissionen at det er »utrygt, at Danmark arbejder på lempelser, før den kompenserende indsats er udviklet«, kan Politiken citere fra en ministeriel notits.

Og den 16. november kritiserede kommissionen, at den danske regering planlagde at ændre obligatoriske krav fra et nitritdirektiv til at bygge på frivillighed.

Endelig har kommisionen i januar givet udtryk for, at den var usikker på konsekvenserne for grundvandet.

Kommentatorer overraskede

Eva Kjer Hansens modvilje mod at indrømme sminkning af miljøkonsekvenserne af landbrugspakken skyldes således ikke kun manglende forståelse eller dumstædighed, men måske først og fremmest at regeringen i så fald vil komme i direkte konfrontation med EU-kommissionen.

Det er måske også årsagen til at statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke umiddelbart fyrede fødevareminsteren, da Det konservative Folkeparti folketingsgruppe på et pressemøde tirsdag den 23. februar meddelte, at den ikke længere havde tillid til Eva Kjer Hansen som minister.

De fleste iagttagere blev stærkt overraskede, da Lars Løkke Rasmussen tilsyneladende har gjort kravet om Eva Kjer Hansens afgang til et kabinetsspørgsmål og truet med udskrivelse af valg.

De har efterfølgende især diskuteret regeringskrisen i lyset af samarbejdsproblemerne i blå blok.

Flere kommentatorer mener den manglende fyring først og fremmest er udtryk for et forsøg på at tryne De konservative . De hæfter sig her især ved statsministerens taktiske evner til krisehåndtering og magtkamp, men ignorerer, til gengæld Lars Løkke Rasmussen samtidig forværrer regeringpartiets forhold til Det konservative Folkeparti, dvs. forøger spittelsen i blå blok.

Kommentatorerne har til gengæld ikke set på regeringskrisen i lyset af, at en fyring vil gøre det helt åbenlyst, at regeringen er på kollisionskurs med EU.

Her er der i det mindste en rationel årsag til at regeringen nægter at fyre fødevareministeren og måske vil lade konflikten udløse regeringens tilbagetræden og et folketingsvalg

Netop forholdet til EU-kommissionen er ifølge Enhedslistens landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding  netop en af årsagerne til Eva Kjer Hansens og ministeriets snyd med miljøregnskabet.

– At EU-kommissionen allerede i efteråret var kritisk, fortæller mig, at hendes talfiflerier har været ekstremt bevidste, siger Maria Gjerding til Politiken.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce