Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Finanslovsforslag
2. oktober 2015 - 12:23

Nogle af de værste nedskæringsforslag

Oversigt over nogle af konsekvenserne af Venstreregeringens finanslovsforslag.

Debatten om regeringens finanslovsudspil er nærmest druknet i minister-skift og udflytning af statslige arbejdspladser.

Det er en skam. For der er i den grad brug for opmærksomhed på det rædselskabinet af nedskæringer som finanslovsforlaget indeholder:.

For at give et overblik, har jeg lavet denne liste over nogle af de værste nedskæringer i forslaget:

Nedskæringer overfor lønmodtagere, arbejdsløse og pensionister:

• Boligydelsen til pensionister skæres med 110 mio. kr. voksende til 590 mio. kr.
• Nedskæringer på SVU (Voksenuddannelsesstøtte), som reduceres fra 80% til 60% af dagpengesatsen.
• Lavere kontanthjælp for par hvor begge er arbejdsløse
• Lavere ydelser til unge arbejdsløse
• Arbejdstilsynet og arbejdsmiljø-indsatsen skæres med 93 mio. kr. i 2016

Nedskæringer på miljø og klimaindsats:

• Klimaaftale om Co2-reduktion opsiges – og der skæres 150 mio. kr. på klimaindsatsen
• Midler til økologisk omlægning mm skæres med 350 mio. kr.
• Den grønne omstillingsfond nedlægges
• Pulje til grønne ildsjæle og pulje til økologiske iværksættere nedlægges
• Puljer til geotermi og store varmepumper sløjfes.
• Pulje til udvikling af kollektiv trafik nedlægges og der skæres 1,5 mia. kr.
• Ålborg Letbane aflyses
• DSB skæres med 300 mio. kr.
• Der skæres 466 mio. kr. på støtten til FNs Miljøprogram, Klimapulje mm.

Nedskæringer på udviklingsbistanden:

• Der skæres i alt 2,3 milliarder kroner på udviklingsbistanden
• Udviklingsbistanden til syv lande sløjfes. Det gælder blandt andet Bolivia, Mozambique og Nepal.
• Civilsamfundsorganisationer som IBIS og Mellemfolkeligt samvirke skæres med 309 mio. kr. i 2016

Nedskæringer på velfærd, uddannelse og forskning:

• Der spares ca. 800 mio. kr på uddannelserne i 2016. Beløbet vil vokse år for år fordi der er tale om en årlig nedskæring på 2% af det samlede budget.
• Der skæres 225 mio kr. over fire år på hospitalernes fødeafdelinger
• Der skæres 175 mio. kr. over fire år på sundhedspleje til udsatte og sårbare forældre
• Forskningscenter i hormonforstyrrende stoffer nedlægges (35 mio. kr.)
• Der skæres 1,4 mia. kr. på forskningen
• Der spares ca. 100 mio. kr. på kultur-området. Beløbet vil vokse år for år fordi der er tale om en årlig nedskæring på 2% af det samlede budget.

Men det værste på velfærdsområdet er faktisk det som ligger forude. Regeringen vil med finansloven knæsætte en aftale om, at kommunerne fremover skal spare én procent om året svarende til 7 mia. kr. i 2019. Hvis det gennemføres vil det betyde voldsomme besparelser, der ikke mindst vil ramme udgiftstunge områder som ældreområdet, børneområdet og handicap-området.

Og hvad skal alle nedskæringspengene så bruges til? Jo, en betydelig portion skal bruges til en række skattelettelser til erhvervslivet.

• 360 millioner kr. om året på, at sænke aktieavancebeskatningen fra 42 pct. til 15 pct., når aktier overdrages til erhvervsdrivende fonde. Noget der særligt vil gavne nogle af Danmarks rigeste familier.
• 600 millioner kr. om året på at lade virksomhedsarvinger slippe billigere i skat, ved at genåbne et skattehul, som den tidligere regering lukkede.
• 210 mio. kr. til andre reduktioner af erhvervsskatterne
• 240 mio. kr. til at afskaffe NOx-afgiften, der skulle begrænse forurening
• 180 mio. kr. på at annullere reklameafgiften.

Herudover gemmes midlerne fra nedskæringerne på kontanthjælpen til en skattereform i foråret hvor regeringen blandt andet har annonceret at topskatten skal sættes ned med 5 procent.

Gad vide hvordan danskerne havde stemt, hvis Venstre ærligt havde fortalt før valget, at de planlagde nedskæringer for milliarder på vores uddannelse, velfærd, forskning og miljø-indsats. Og at en god del af pengene skulle gå i lommerne på nogle af Danmarks mest velhavende familier?

Pelle Dragsted er finanspolitisk ordfører for Enhedslisten i Folketinget

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce