Annonce

Jubilæum
14. marts 2013 - 15:12

Marx' spøgelse går gennem den danske venstrefløj

Ideologisk inspirator, markedskritiker og langt hår. For 130 år siden døde Karl Marx. Mogens Lykketoft (S), Ninna Thomsen (SF) og Finn Sørensen (Ø) fortæller om deres forhold til Marx og marxisme.

– Den 14. marts, et kvarter i tre om eftermiddagen, ophørte den største nulevende tænker med at tænke. Vi havde ladet ham være alene i knap to minutter; da vi kom ind i stuen igen, fandt vi ham roligt indslumret i sin stol - men for bestandig, sagde Friedrich Engels til Karl Marx’ begravelse i 1883.

Torsdag den 14. marts 2013 er det 130 år siden, at Karl Marx døde. Hans betydning for verdens venstrefløj har været stor. Men hvilken rolle spiller Marx og marxismen for nulevende danske politikere?

Modkraft har talt med Finn Sørensen, Enhedslisten, Ninna Thomsen, SF, og Mogens Lykketoft, Socialdemokraterne, om Marx' betydning og relevans for dem og for dansk politik i dag.

 

Ninna Thomsen

Socialistisk Folkeparti, sundheds- og omsorgsborgmester i København og politisk leder af SF København.

Hvilken betydning har Karl Marx for dig?

– Karl Marx var den første teoretiker, som jeg læste. Jeg lånte Det kommunistiske Manifest på mit lokale folkebibliotek, da jeg gik i 8. klasse. Jeg fattede ikke en meter. Helt ærligt. Intet. Da jeg senere på året blev SFU’er og kom på introkursus blev jeg introduceret til Karl Marx på en lidt mere »i-øjenhøjde-måde«, og det rykkede.

– Marx gør socialismen til lønmodtagernes projekt og sætter virkeligheden ind i en økonomisk ramme. Det er stadigvæk spot-on – men selve manifestet kunne måske godt bruge en re-make. Lidt ligesom når man laver moderne bibler, så folket stadig gider at læse om Moses og co. – måske det var et Modkraft-projekt at lave en nyfortolkning af Manifestet?

Er Marx' kritik af lønarbejdet stadig relevant?

– Ja, for pokker. Finanskrisen raser, og arbejdskraftens frie bevægelighed sætter om noget den politiske dagsorden. Jeg er borgmester, og i mit arbejde er han også relevant. Socialistisk kommunalpolitik er at have klare ambitioner på lønmodtagernes og de offentligt ansattes vegne. Vi skal ikke køre videre med New Public Magagement og markedsgørelse i kommunerne. Vi skal tværtimod insistere på ordentlige arbejdsvilkår og tillid til de ansattes faglighed. Det er derfor, jeg har gået aktivt ind og ændret måden, vi styrer på i Københavns Kommune. Jeg har sat en klar tillidsdagsorden og bl.a. slukket for stopurene i hjemmeplejen.

Hvilken rolle spiller Karl Marx og hans kriseteori for dit partis politik i dag?

– Det er fortsat vores ideologiske grundlag, slutter Ninna Thomsen.

Mogens Lykketoft

Socialdemokraterne, folketingsmedlem, statsrevisor og formand for Folketinget.

Hvilken betydning har Karl Marx for dig?

– Nu afdøde Erling Olsen sagde engang meget vittigt, at vi socialdemokrater har meget til overs for Marx, men at vi ikke har meget til overs fra Marx.

Hvilken rolle spiller Karl Marx og hans kriseteori for dit partis politik i dag?

– Efter min opfattelse er bestemte dele af Marx' analyse meget relevant i nutiden. Finanskrisen viste risikoen for grundlæggende ubalancer og umådelig kapitalkoncentration i nutidens kapitalistiske markedsøkonomier

For 30 år siden udgav socialdemokratiet en hyldestbog til Karl Marx, kunne sådan en bog blive udgivet af dit parti i dag?

– Det må du spørge den nuværende partiledelse om!

Hvad er det bedste ved Marx' virke?

– Han var en meget skarp analytiker af den tidlige kapitalismes udvikling. Den analyse blev anledningen til at opbygge en stærk arbejderbevægelse, der kunne afværge proletariseringen af lønarbejderne.

Hvad er det værste ved Marx virke?

– At han blev fortolket, twistet og anvendt som ideologisk overbygning for det 20. århundredes rædselsfulde kommunistiske diktaturer, slutter Mogens Lykketoft.

Finn Sørensen, Enhedslisten

Enhedslisten, folketingsmedlem.

Hvilken betydning har Karl Marx for dig?

– To sætninger gjorde dybt indtryk på mig ved mit første møde med Marx i 1968. Feuerbach-tesen: Indtil nu har filosofferne blot fortolket verden, det handler om at forandre den. Og sætningen fra Det Kommunistiske Manifest: Arbejderklassens frigørelse er arbejderklassens eget værk.

– Det talte til en ungdomsoprører, så jeg kastede mig ind i det nye venstres store projekt om at »genopdage Marx« – det bliver jeg aldrig færdig med!

Er Marx' kritik af lønarbejdet stadig relevant?

– Hans kritik er lige så relevant nu som dengang. Lønarbejdet er ondets rod – lønarbejde er lig med udbytning, undertrykkelse, umyndiggørelse, det fører til ophobning af magt og rigdom hos et lille mindretal på bekostning af det store flertal. Udbytningen er roden til arbejdsløshed, voksende ulighed, fattigdom, voldsomme kriser og krige – og til at mennesket er i færd med at ødelægge naturgrundlaget for sin eksistens.

Hvilken rolle spiller Karl Marx og hans kriseteori for dit partis politik i dag?

– Vi står midt i en økonomisk verdenskrise, der endnu engang bekræfter Marx grundlæggende teori om kapitalismen. Det er der sikkert bred enighed om i Enhedslisten, der er bare ikke ret mange, der ved, hvad den går ud på!

– Men det er nødvendigt, hvis vi skal udvikle en konkret analyse, der viser, hvordan vi forandrer verden. Det løses ikke af en håndfuld skriftkloge – det er en kollektiv opgave.

Hvad er det værste ved Marx virke?

Han drak for meget billig rødvin, røg for meget dårlig tobak, spiste for usundt (i lange perioder af nød). Bivirkningen var, at han ikke levede længe nok til at skrive det afsluttende tykke bind om klasserne og klasseanalysen.

– Det kunne have sparet os for nogle meget lange og langhårede diskussioner. Men lad os se på de lyse sider: Så måtte – og må - vi tænke så meget mere selv!

 

Se også links om Karl Marx på Modkraft på Tidslinjen, 5. maj 1818

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce