Annonce

Nekrolog
24. november 2014 - 10:41

Leslie Feinberg, en transgender warrior, er gået bort.

»Leslie Feinberg, der identificerede sig som hvid anti-racist, arbejderklasse, sekulær jøde, transgender, lesbisk, kvinde, revolutionær kommunist, døde den 15. november«.

Sådan indledte Minnie Bruce Pratt i den forgange uge nekrologen over sin afdøde livspartner Leslie Feinberg. Feinberg, der længe havde været svækket af sygdom, har om nogen været en drivkraft og et forbilllede inden for den transgender bevægelse, der igennem de seneste årtier er vokset frem i store dele af den vestlige verden:

”Feinberg var den første teoretiker til at fremføre et marxistisk koncept omkring ”transgender frigørelse” og hendes* arbejde havde stor indflydelse på populærkultur, akademisk forskning og politisk organisering”, skriver Pratt.

Læs hele Minnie Bruce Pratt's nekrolog "Transgender Pioneer and Stone Butch Blues Author Leslie Feinberg Has Died" her

At Leslie Feinberg havde en overordentlig stor betydning for individer såvel som for den samlede transgender bevægelse er tydeligt i de mange både yderst personlige, men lige så ofte stærkt politiske begrædelser af Feinbergs bortgang.

Som trans-aktivisten og -teoretikeren Dean Spade udtrykker det i erindringen om sit første møde med Feinberg ved et oplæg i New York:

”Auditoriet var fyldt med unge mennesker, der alle havde læst Stone Butch Blues og ville høre mere om køn og queer. Leslie talte om de ting, men også om krig og arbejderkamp og racisme og amerikansk militarisme, og nægtede at fremlægge den indskrænkede enkeltsagspolitik, som vi ellers har vænnet os til fra mainstream-homorettighedsbevægelsen.”

For Leslie Feinberg var denne forståelse af politik, som en altid intersektionel størrelse ikke blot et spørgsmål om teoretiske overvejelser, også på det praktiske politiske plan var Feinberg et forbillede for de aktivister, der hverken ville lade deres politiske praksis reduceres til enkeltsager eller lamme af postmoderne vægelsind:

”Leslie viste os, hvad det betyder at forstå vores identitetet i deres kompleksitet – hen* deltog i modstandsbevægelser, som en person, der både var udleveret til kapitalisme og heteropatriarkat, og som en person, der i andre sammenhænge, som hvid jødisk aktivist, indtog en solidaritetsposition i forsøget på at bekæmpe det hvide herredømme og positionerede sig dermed i solidaritet med palæstinenserne imod bosætter-kolonialisme og apartheid. Leslie viste os gennem sit liv og praksis, hvad det vil sige at være en queer, trans forkæmper for retfærdighed”.

Læs hele Dean Spades nekrolog "Remembering Leslie Feinberg - A Queer and Trans Fighter for Justice" her

Læs Feinbergs tale ”I am at your side” til Aswat ved sit besøg i Haifa

Læs nekrologen ”How Leslie Feinberg saved my life” hos Advocate.com her

Læs nekrologen ”Remember be as a revolutionary communist” hos Feministing.com her

Læs nekrologen ”Leslie Feinberg, Revolutionary, Communist, Transgender Warrior” hos Liberation News her

*Leslie Feinberg foretrak på engelsk at benytte pronomerne ”she/ze” og ”her/hir” om sig selv. I denne artikel har jeg bibeholdt de pronomener, som de pågældende personer har benyttet i deres nekrologer over Feinberg.  

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce