Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Dokumentation
23. april 2014 - 12:05

Kurdere anklages for terrorstøtte, Tyrkiets præsident inviteres til kongeligt taffel

Jeg håber kongehuset og regeringen har en dårlig smag i munden efter taffel med Tyrkiets præsident. Tale ved støttedemonstration for ti kurdiske foreningsfolk, der er anklaget for økonomisk støtte til befrielsesbevægelsen PKK. 

En kold dag, den 27. februar 2014 da Højesteret som sidste retslige instans i Danmark lukkede ROJ TV, var det en pinlig dag.

Den kurdiske stemme for 40 millioner kurdere i Europa fik ikke retfærdighed, på trods af at det danske radio- og tv-nævns udtalelse, da retssagen startede i år 2010:

»Radio- og tv-nævnet har drøftet sin mulige reaktion i anledning af den straffesag, der er blevet rejst af statsadvokaten, rettet mod selskaberne, der driver ROJ TV. Der er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at anlæg af straffesagen ikke i sig selv giver anledning til en gentagelse af de afgørelser Nævnet har truffet i henholdvis 2005, 2007 og 2008. I alle afgørelserne blev det konkluderet, at ROJ TV ikke tilskynder ’til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans’«.

Jeg tror ikke, at det danske radio- og tv-nævn havde tænkt på, at de ville bliver underkendt af Tyrkiet!

Det er en jo ikke nogen hemmelighed, at Tyrkiets regime med Erdogan i spidsen blokerede for, at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen kunne blive Natos generalsekretær, men at det ville ophæve blokaden og give hr. Studehandler Fogh dets stemme, hvis Danmark lukkede den kurdiske tv-station ROJ TV, som havde sendetilladelse fra Danmark.

Lukningen af ROJ TV er det største indgreb mod ytrings- og pressefriheden siden 2. Verdenskrig, og der er ingen forhistorie, hvor meget bevismateriale og vidner for den anklagede, er blevet nægtet fremlagt i retten.

Anklagen lød, at ROJ TV havde fremmet og støttet PKK, den kurdiske frihedsbevægelse som er på EU og USA´s terrorlister.

Andre vestlige tv-stationer må gerne sende og bringe interviews med Hizbollah, PKK, FARC og andre, som er på terrorlisterne, men på grund af Tyrkiet aftale med Anders Fogh Rasmussen, lød dommen, at »ROJ TV havde fremmet PKK’s terrorvirksomhed gennem udsendelser,« fordi tv-stationen havde bragt interviews og optagelser med medlemmer af PKK, mellem alle de tusinder af andre timer, de havde sendt om kurdisk kultur, musik, sundhed, debat, børneprogrammer og nyheder – på kurdisk.

Som sagt havde det danske Radio- og tv-nævn – tre gange – ikke fundet nogen som helst tegn på at ROJ TV fremmede PKK.

Retssagen har været en farce! Tyrkiske diplomater medbragte pistoler i en dansk retssal.

Og hverken Landsretten eller Højesteret har kunne forklare, hvordan de har kunne se bort fra Medieansvarsloven om ansvarsplacering, som er en del af lovgivningen.

Ét firma – en tv–station – er blevet dømt for at have begået en forbrydelse. En død ting! Ingen mennesker bag firmaet er dømt.

Det er også første gang det er sket i en dansk retssal.

Kort tid efter Højesteret slagtede ROJ TV, kom Tyrkiets præsident Gül på statsbesøg i Danmark, for at fremme erhvervslivet mellem de to lande og få godkendelse af den danske regering om optagelse i EU.

Han blev fejret med flag på busser og offentlige bygninger i to dage! Helle Thorning-Schmidt og dele af regeringen deltog i middag, og der var taffel hos dronningen og kronprinseparret.

Imens var der var store demonstrationer i Tyrkiet, som blev slået ned med vold og vandkanoner, og en dreng døde efter at have været ramt af politiets gummikugler. Den tyrkiske regering lukkede Twitter for at stoppe kommunikationen mellem demonstranterne og borgerne.              

Jeg håber ikke, at vores kongehus og visse dele af regeringen havde nogle hyggelige dage. Støtter vores regering og kongehus et regime, som overtræder menneskerettigheder og forfølger undertrykte folkeslag?

Regimet i Tyrkiet forfølger, fængsler, udøver tortur og myrder journalister, advokater, lærere og andre faggrupper. Politisk aktive kurdere og menneskerettighederne krænkes dagligt i de kurdiske områder.

Dét land kalder det danske retssystem for »et demokratisk samfund, som bygger på retsprincipper.« Det regime inviterer dele af vores regeringen, Donningen og Kronprinsen op til taffel.

Det tyrkiske regime kræver, at deres NATO allierede kriminaliserer og forfølger kurderne til gengæld for regimes støtte. Flere lande deltager nu i forfølgelsen af et undertrykt folk.

Tyrkiet opfatter kurderne som en trussel og i særdeleshed dem, som er i lande som Danmark, Belgien, Frankrig og Tyskland.

I Tyskland lukker myndighederne kurdiske foreninger igen og igen og igen, med påstande om at de samler ind til terror. I Tyskland er visse kurdiske symboler forbudt – ja, endda at nævne visse kurdiske navne.

Det samme gør sig gældende i Belgien, hvor kurderne har et eksilparlament. Dét eksilparlament er en torn, som stikker Tyrkiet i øjet og som landet gerne så fjernet.

I Frankrig blev tre kurdiske kvinder myrdet af lejemordere i et kurdisk informationscenter, højst sandsynligt forbi de stillede krav og blandede sig i kurdiske forhold over for den tyrkiske regering – fra et eksil – hvor de troede sig i sikkerhed. Frankrig gjorde stort set ingenting for at opklare henrettelserne.

I Danmark er kriminaliseringen af kurderne ikke afsluttet endnu med sagen om ROJ TV. Næste skridt er at tiltale ti kurdiske mænd for at støtte PKK og terror, fordi de lovligt og i fuld offentlighed samlede penge ind til en lovlig tv-station i Danmark på det tidspunkt.

Ti mænd sidder på anklagebænken i Københavns byret 3-4 gange om ugen, i seks timer, og det har de gjort i over et halvt år nu, og retssagen vil først slutte til december i år.

Det er en skamplet og en skandale for det danske retssystem.

De ti mænd og familier var velfungerende danske kurdere. De har mistet deres arbejde. Deres familier lider med dem, og de kender ikke deres fremtid – og dog!

Jeg frygter, at udfaldet og de domme, som vil blive afsagt i december, er aftalt på forhånd, og uden at den store farce havde behøvet at udspille sig, ved at bruge en retssal, dommere, advokater, tolke eller noget som helst andet.

De ti kurdiske mænd får en dom. Derom er der ingen tvivl. Dommen blev afsagt, da Fogh og Tyrkiet indgik deres beskidte aftale.  

Vi vil ikke have politiske retssager i Danmark – og vi vil ikke deltage i Tyrkiets forfølgelse af kurderne.

Menneskerettighedskonventionens § 10 er klar skrift:

»Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give og modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentligt myndighed og uden hensyn til grænser«.

Denne ytringsfrihed gælder ikke for kurderne i Europa.

Kære kurdiske venner. Forsæt jeres kamp for frihed og selvstændighed. Der kommer en dag hvor I sejrer.

Annette Mørk er bestyrelsesmedlem i Horserød-Stuffhof foreningen.

Annette Mørks tale blev holdt ved en demonstration tirsdag den 22. april, Kongens Nytorv, København, som støtte til ti kurdiske foreningsmedlemmer, der er anklaget for økonomisk terrorstøtte. Demonstrationen var indkaldt af Dansk-Kurdisk Initiativgruppe, der består af Kurdisk Forum, Horserød-Stutthof Foreningen, F.I.R. i Danmark, De Spaniensfrivillige, Aktivistbevægelsen OPRØR, Figthers & Lovers, Demos, TVMARINERET, journalister, kunstnere, politikere og enkeltpersoner, som ikke ønsker politiske retssager i Danmark.

Se også linksamlingen på Modkraft Biblioteket: Kurdistan, Roj-Tv og den kurdiske kamp.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce