Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Baggrund
30. august 2013 - 14:56

Fronter trækkes op i Enhedslisten

Uenigheder om sidste års finanslov og på Enhedslistens sidste årsmøde fører til, at forskellige grupper i partiet begynder at organisere sig. Foreløbig taler ingen om politiske fraktioner, men om programmatiske principper og internt demokrati.

Den 30. august bliver der afholdt et debatmøde med overskriften ”Kan regeringen reddes?” i et forum, der kalder sig ”Progressiv Politik – Debat og Fællesskab”. Oplægsholdere er MF Stine Brix og politisk rådgiver Pelle Dragsted. Det er ”en gruppe medlemmer”, som er arrangør af initiativet, men det eneste offentlige navn er Anders Jonassen fra Nørrebro-afdelingen Røde Firkant.

Han fortæller, at der en uge før mødet er tilmeldt ca. 60 deltagere.

Ikke for alle

Det særlige er, at en række medlemmer af Enhedslisten har fået denne besked fra Anders Jonassen:

»Jeg bliver nødt til at sige, at jeg ikke synes du skal komme til det oplæg, som jeg arrangerer den 30. august. Arrangementet er ikke for alle Enhedslistemedlemmer, men for en snævrere kreds, der blandt andet har mere de samme holdninger som mig selv til overgangen til socialisme og til Enhedslistens strategi lige nu og her. Der falder du altså udenfor, selvom jeg selvfølgelig respekterer dine holdninger og dit arbejde i vores fælles parti.«

På Facebook-opslaget hedder det:

»Arrangementet er for medlemmer af Enhedslisten, som er glade for Enhedslistens udvikling i de seneste år i retning af at blive et bredt, demokratisk og udogmatisk socialistisk parti, der kombinerer klare holdninger og konkrete resultater mv. Vi diskuterer inden for rammerne af den forståelse af demokrati og vejen mod socialisme, som forslag 7.2 på Enhedslistens årsmøde i april måned er udtryk for. Og det er udgangspunktet for debatterne.«

Bedre end lukkede kaffeklubber

– Mødet har en afgrænset deltagerkreds, så vi ikke skal begynde diskussionen fra scratch. Det er ikke anderledes end i SAP eller de uformelle kaffeklubber, der er i Enhedslisten, siger Anders Jonassen.

Hvorfor er det lige forslag 7.2 [en demokratiudtalelse, red.] fra sidste årsmøde, som afgør, om man er velkommen?

– Jeg synes, det var det vigtigste – at udgangspunktet er anerkendelse af borgerlige frihedsrettigheder og repræsentative forsamlinger.

Hvis jeg var enig i forslag 7.2, men også i det tillægsforslag, som blev vedtaget, som siger, at demokrati er meget mere end borgerlige frihedsrettigheder, er jeg så velkommen?

– Ja, du må gerne komme. Jeg synes, det står klart, men det skal du selv vurdere. Men det er rigtigt, at jeg har skrevet til nogen, at jeg synes, de ikke skal komme. I gør det samme i SAP, og det er alle glade for. Jeg savner en dybere debat med folk, der er enige i den nuværende linje.

Ser du det som begyndelsen på en politisk fraktion eller strømning i Enhedslisten?

– Det har jeg ingen planer om. Jeg ved ikke, hvad det betyder at være i en politisk strømning, men nu er der foreløbig planlagt 3 debatmøder, og så tager vi den derfra. Det er selvfølgelig en fraktion i den forstand, at jeg afgrænser nogen. Jeg har fundet nogen af dem, jeg er mest enig med, og så kan vi tage en mere dybtgående debat. Jeg synes ikke, det er noget problem. Det er bedre end at have lukkede kaffeklubber, siger Anders Jonassen.

Bekymring for det interne demokrati

En uge senere, lørdag den 7. september, inviterer fem storkøbenhavnske afdelinger af Enhedslisten til en konference med overskriften »Hvor skal Enhedslisten hen?«

Seks spørgsmål er sat til diskussion: Hvordan har demokratiet det i Enhedslisten? Er vi ved at udvikle os til et venstrereformistisk parti? Hvad stiller et revolutionært parti op i folketinget? Hvad skal bevægelserne betyde i Enhedslistens arbejde? Hvordan forholder vi os til Socialdemokratiet? Hvad gør vi efter næste folketingsvalg?

En af arrangørerne er Niels Frølich, som sidder i afdelingsbestyrelsen på Østerbro. Han opfatter konferencen som et udtryk for utilfredshed med den nuværende kurs og ikke mindst forløbet af det seneste årsmøde. Han forventer 150 deltagere.

– Jeg tror, vi har taget hul på en byld. Mange sidder med de samme problemstillinger, siger han.

Hvorfor denne konference?

– Det er både organisatoriske og politisk. Vi har stor fremgang og får mange medlemmer, men det ser ud, som om det interne demokrati har ringe vilkår. Og samtidig har vi en bekymring for, at Enhedslisten er ved at udvikle sig til et traditionelt parti med fokus på det parlamentariske arbejde.

Hvad er problemet med det interne demokrati?

– Det ser ud, som om en hierarkisering i folketingsgruppen er fulgt op med et stort apparat, som erstatter dialog med medlemmerne. Mange føler, at man ikke kan komme igennem, når man henvender sig til centralen, og at man helst bare skal klappe i og udføre de kampagner, man får besked på.

Ser du konferencen som begyndelse på en politisk fraktion?

Det er ikke i første omgang et oplæg til en politisk fraktion, men jeg tror, at vi går ind i en kamp om partiets sjæl, og jeg tror, der vil opstå et ønske om en netværksdannelse. Fløjen omkring partiets central er jo også ved at organisere sig med Progressiv Politik, og det ser jeg som noget positivt. Jo klarere uenighederne kommer frem, jo bedre for partiet."

– Men mødet er åbent for alle, og jeg kunne have ønsket mig, at flere fra ledelsen end Per Clausen kom med.

Det er blevet kritiseret, at listen over oplægsholdere er temmelig skæv?

– Vi har ønsket, at de meninger, der ikke ellers kommer frem i partiet, bliver repræsenteret. Nu må vi se, hvor langt de kritiske kræfter rækker.

Burde det ikke være landsorganisationen i stedet for fem afdelinger, der indkaldte denne konference?

– Det ville da være rart, men som landet ligger, er det ikke muligt. Chancen for at udbrede os gennem det centrale apparat er begrænset, så derfor er vi nødt til at gøre det selv, slutter Niels Frølich.

Artiklen bringes også på tidsskriftet Socialistisk Information

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce