Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Dokument:
31. august 2012 - 12:29

Fagforeninger: Ingen skal uforskyldt miste retten til dagpenge

Indkaldelse til fagligt tillidsmands- og fagforeningsmøde den 28. september i København.

Vi står i en situation, hvor flere tusinde medlemmer risikerer at miste deres dagpenge med dybt alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte og dennes familie.

Beslutningen om at nedsætte dagpengeperioden og forringe optjeningsmuligheden er gennemført på et fejlagtigt grundlag. Grundlaget for beslutningen var en forudsætning om, at der var gang i beskæftigelsen og behov for øget arbejdsudbud.

Den lokale fagbevægelse bifalder regeringens ønske om at sætte gang i beskæftigelsen ved at kickstarte økonomien. Men det har ikke virket efter hensigten endnu. Der er stadigvæk stigende ledighed og faldende beskæftigelse, og derfor er der behov for politiske løsninger her og nu.

Der må findes løsninger, så ingen uforskyldt mister retten til dagpenge. Den lokale fagbevægelse anbefaler regeringen at iværksætte en bred offensiv indsats, der på den ene side sikrer arbejdsstyrken en relevant voksen- og efteruddannelse og på den anden side skaber nye jobs.

Der må skabes mulighed for, at kommunerne kan medvirke til at skabe jobs, og kickstarten bør rettes mod tilskud til energi- og boligrenovering, der øger beskæftigelsen hos de små og mellemstore virksomheder, evt. gennem en klimafond.

Den lokale fagbevægelse vil bekæmpe en politik, der sætter splid mellem de, der har arbejde, og de, der ikke har. Og den lokale fagbevægelse tager gerne et medansvar for at finde løsninger, men regeringen må sikre de rigtige rammer at gøre det i.

Vi har svært ved at acceptere, at der gives skattelettelser for 17 mia. kr. samtidig med, at flere tusinde lønmodtagere står over for at miste deres økonomiske grundlag. Vi vil derfor opfordre regeringen til at træffe holdbare beslutninger, der sikrer, at de udsatte lønmodtagere hjælpes videre mod job eller uddannelse.

Vi ser frem til, at regeringen ved den kommende finanslov justerer og øger indsatsen for at sætte yderligere gang i beskæftigelsen, så vi kan få bugt med arbejdsløsheden både for de langtidsledige og de mange tusinde unge, som i dag står uden job og praktikplads.

 

Peter Kay Mortensen, LO Storkøbenhavn

Anders Olesen, Byggefagenes Samvirke

Anders Munk, LO Århus

Bjarne Sørensen, Dansk Metal Horsens,

Hans A. Sørensen, LO Horsens-Hedensted,

Erik Steppat, BUPL Hovedstaden

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce