Annonce

Udland
11. juli 2013 - 14:57

Britisk venstrefløjspartis krise blusser op igen

Fire medlemmer af venstrefløjspartiet Socialist Workers Party er blevet suspenderet af ledelsen - og genindsat på ny efter omfattende medlemsprotester. Kriseeskalering i partiet samtidig med årlig Marxisme-festival i London åbner.

Krisen i det britiske trotskistparti Socialist Workers Party (SWP) er igen brudt ud i fuldt flor.

Partiets øverste ledelse suspenderede søndag den 7. juli fire personers medlemskab af partiet - men partiets centralkomite trak to dage efter suspensionen tilbage efter omfattende medlemsprotester.

Udelukkelsen af de fire SWP-medlemmer foregik på et ekstraordinært indkaldt møde i partiets nationale ledelse (»National Committee«) med et stort flertal på 26-6.

Beslutningen udløste imidlertid en protestbølge internt i partiet, hvor 255 partimedlemmer skrev under på en erklæring, hvor de går imod afgørelsen.

Suspensionen kaldes i protestskrivelsen for et ledelsesforsøg på at lægge et »røgslør« over partiets krise og »et forsøg på at lukke ned for en organiseret opposition til partiledelsen«.

Medlemmerne kræver et ophør af forbud mod fraktionsdannelse og erklærer, at alle ansatte, der sympatiserer med oppositionen i partiet, vil trække sig fra deres poster.

Prostesterne ser ud til at have virket.

Selv om de protesterende medlemmer skriver, at beslutningen i partiledelsen er blevet initieret af partiets centralkomite, er det netop den, der to dage senere, tirsdag den 11. juli, trækker suspensionerne tilbage igen.

Men dermed ser krisen ikke ud til at være overstået.

Beslutningen bliver i en ny erklæring fra nogle partimedlemmer nok budt velkommen, men samtidig kritiseret for at være utilstrækkelig.

Fire medlemmer skriver, at de ikke mener, centralkomiteen har »taget fat på de politiske spørgsmål, som krisen [i SWP] har rejst. Partiet er stadig i fare for at blive endeligt opløst«.

De fire medlemmer fastholder - på linje med de 255 protesterende medlemmer – kravet om forbud mod fraktioner ophævet, og de udtrykker ønske om, at ledelsen ophører med »at lukke munden, tilsidesætte og bagvaske oppositionen inden for partiet«.

Læs erklæringen fra 255 SWP-medlemmer imod suspendering af fire medlemmer (engelsk)

Læs erklæring fra fire medlemmer efter tilbagetrækning af suspensionen (engelsk)

400 udmeldte på et halvt år

SWP, der siden den kolde krigs ophør har været det stærkeste venstrefløjsparti i Storbritannien, har i de sidste år flere gange været i krise - med flere afskalninger til følge.

Partiet er et stramt organiseret, aktivistisk og leninistisk parti, hvor fraktionsdannelse er forbudt ni måneder om året. Fraktioner må således kun eksister i tre måneder op til, og skal opløses umiddelbart efter, partiets årlige partikonference.

Efter en partikonference i januar meldte mange medlemmer sig ud i protest mod flertallets opbakning bag den eksisterende partiledelse, det interne demokrati og håndteringen af interne anklager om voldtægt og sexchikane.

Især partiets studenterafdeling er hårdt medtaget af udmeldelser.

I alt menes omkring 400 medlemmer at have meldt sig ud siden januar - og 15 partiansatte funktionærer har enten selv opsagt eller er blevet opsagt fra deres arbejde.

Den fornyede krise i SWP falder sammen med, at partiets årlige »marxisme-festival« starter op torsdag den 11. juli i London.

Her samles ikke kun mange SWP-medlemmer, men der er også mange tilrejsende fra den internationale IS-Tendency, som i Danmark er repræsenteret af Internationale Socialister.

Deltagerantallet menes på grund af krisen i SWP dog at ligge langt lavere end tidligere år.

Krisen i SWP har i løbet af foråret 2013 været med til at sætte gang i en fornyet debat om dannelse af et enhedsparti til venstre for Labour.

Til november vil et nyt parti med navnet Left Unity sandsynligvis blive dannet. En del af kræfterne bag det nye parti er frafaldne medlemmer fra SWP - partidannelsen støttes blandt andet af udbrydergruppen IS-Network. 

Læs Modkraft-artiklen »Voldtægtsanklage udløser krise på venstrefløjen«

Læs også artiklerne »Nyt britisk venstrefløjsparti undervejs: Left Unity« og »Venstrefløjsinitiativ sætter håb over erfaring« på Modkraft

Se program for Marxism Festival 2013 (engelsk)

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce