Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

Finanslov
16. december 2015 - 11:05
Finansloven 2016 er socialt skæv, udtryk for forkerte prioriteringer og en fejlagtig finanspolitisk stramning.
Politisk økonomi
25. november 2015 - 10:59
Afrikanske lande ved, at de får for lidt ud af deres naturressourcer, men tvivlsomme aftaler fra fortiden viser, at det er et sandt minefelt. Et eksempel er jernmalm i Guinea.
Teori
2. november 2015 - 13:29
Marx' økonomiske teori er en vigtig inspiration for venstrefløjen. Men den socialistiske økonomiske grundteori må opbygges på et nyt grundlag. Et svar til Jan Helbak.
Dagpenge
2. november 2015 - 10:39
Masseudfaldet af dagpengesystemet fortsætter
Dagpengekommissionen
15. oktober 2015 - 13:49
75 - 80 % af masseudfaldet af dagpengesystemet vil fortsætte uanset forslagene fra dagpengekommissionen
Regionsaftael 2016
1. oktober 2015 - 12:20
Sundhedsområdet får et løft på 2 – 2½ mia. kr., men presses samtidig til endnu større besparelser af produktivitetskrav, omprioriteringsbidrag og økonomiske sanktioner.
Førtidspensionsreform
23. september 2015 - 10:25
2½ år efter reformen af førtidspension er kun 3,2 % af afsluttede ressourceforløb endt med beskæftigelse.
2. september 2015 - 13:56
Efter at have smadret det græske demokrati er det blevet klart, at EU er kreditorernes Europa, ikke demokratiernes Europa.
Baggrund
10. august 2015 - 11:19
Europrojektet synes ikke blot at føre til sparepolitik på bekostning af velfærdsstaten, men også en magtcentralisering på bekostning af demokratiet.
Grækenland
14. juli 2015 - 13:25
Aftalen vil forværre Grækenlands økonomiske situation og i årtier fastholde landet i et gældsfængsel og under trojkaens administration. Europrojektet fremstår mere og mere som en trussel mod velfærdsstat og demokrati i EU

Sider

Annonce