Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

Brexit
23. juni 2016 - 19:30
EU er selv skyld i modstanden pga. manglende politisk effektivitet og demokratisk underskud
Hisorie
18. juni 2016 - 11:14
Udkast til kapitel i en bog om 'Dansk kapitalisme, historie og struktur'.. Kapitlet handler om den kapitalistiske udvikling 1901-57. Det følgende kapitel vil handle om klasseudviklingen i samme periode.
Dagpenge
24. maj 2016 - 16:10
”Dagpengereformen” og ”Dagpengeaftalen” vil IKKE øge beskæftigelsen simpelthen fordi der mangler job.
Andelsbevægelsen
4. maj 2016 - 9:22
I slutningen af 1800-tallet voksede økonomisk demokrati frem på landet. I 1890erne sker der to ting: I byerne får vi et industrielt gennembrud, og på landet breder andelsbevægelsen sig. Uddrag fra bogen 'Dansk kapitalisme, historie og struktur'.
Kommentar
21. april 2016 - 18:06
Med de kreative påstande om vækst, jobs og velstand har TTIP længe skreget på DR Detektors opmærksomhed. Men da de endelig fik øje på historien, gik det galt.
Kommentar
12. april 2016 - 21:14
Panama-skandalen: Mellem farce og tragedie
Anmeldelse
9. marts 2016 - 10:17
Jens Jørgen Nielsens bog om Ukraine er en skræmmende bog, fordi den så klart viser, at Vestens tale om demokrati er et tyndt skin, der bortkastes, når det er 'de forkerte,' der bliver valgt. Og en desillusionerende bog, fordi vi også ser, hvordan næsten alle vestlige medier uden skrupler retter ind og undertrykker al kritisk sans.
Politisk økonomi
1. marts 2016 - 11:32
ANALYSE: Udskiftning af Statens Uddannelsesstøtte med lån vil øge den sociale ulighed i uddannelsessystemet.
Politisk økonomi
21. februar 2016 - 19:01
Udkast til kapitel i en bog om 'Dansk kapitalisme, historie og struktur'. Kapitlet handler om den oprindelige akkumulation, fra landboreformerne i slutningen af 1700-tallet til kapitalismens gennembrud i 1890'erne.
politisk økonomi
1. februar 2016 - 10:14
Indslusningsløn og sociale forringelser spøger i kulissen hos Venstreregeringen.

Sider

Annonce