Annonce

Kommentar
13. april 2015 - 10:54
Er mindre tid på arbejdspladserne vejen frem for en bæredygtig omstilling?
Miljø
30. marts 2015 - 14:26
Uden pensionskassernes opbakning får vi ingen grøn omstilling. Pensionskasserne har store investeringer i olie, kul og gas, som ikke kan udvindes, hvis vi skal undgå voldsomme klimaændringer. Investeringerne risikerer at blive værdiløse og udgør en økonomisk risiko for medlemmerne. Hver dansker har i gennemsnit en pensionsopsparing på 550.000 kr. Tilsammen har vi en pensionsformue på 3.000 milliarder kroner eller ca. 1 ½ gange vores bruttonationalprodukt. Det er rigtig mange penge og mindst 1 procent af dem er investeret i kul-, olie- og gasselskaber, som vi pensionsopsparere hver for sig...
Analyse
12. januar 2015 - 12:35
Skifergassen og tjæresandsolien strømmer. Oliepriserne falder. Men faktisk bruges der nu mere og mere energi på at producere energi.
Anmeldelse
17. december 2014 - 12:42
Klimakrisen forandrer alt – og Naomi Klein leverer trods visse uklarheder et vigtigt bidrag til kampen for, at forandringen bliver til det bedre.
Kommentar
20. november 2014 - 10:34
Klimaforskeren James Hansen slås for en socialt retfærdig CO2-afgift, men desværre også for minimalstat og atomkraft.
Kommentar
5. november 2014 - 10:58
Klimapanelets advarsler er stærkere end nogensinde, men regeringerne styrer mod en aftale, der er økologisk utilstrækkelig, socialt uretfærdig og teknologisk farlig.
Udtalelse
22. september 2014 - 9:36
330 græsrodsorganisationer siger fra over for de store koncerners indflydelse og foreslår et alternativ til katastrofekursen.
Kommentar
4. juli 2014 - 10:52
Grøn omstilling kræver et opgør med væksttænkning – og med forestillinger om teknologisk fremskridt og kontrol.
Kommentar
20. juni 2014 - 12:38
Lande med en bæredygtig vision må tage et opgør med institutioner som WTO og EU, mener Ross Jackson.
Kommentar
8. maj 2014 - 10:03
Et ja til patentdomstolen vil være en blåstempling af europæiske patentmyndigheders kontroversielle patenter på planter.

Sider

Annonce