Annonce

19. marts 2009 - 15:05

Kød kvæler klimaet

På trods af at næsten en femtedel af den globale CO2-udledning stammer fra produktionen af kød, og kødproduktionen dermed er den næstvigtigste grund til klimaforandringerne, mener Dansk Folkeparti ikke, at der skal arbejdes på at nedsætte kødproduktionen eller at forbrugerne skal opfordres til at spise mindre kød.

– Det forekommer mig at være en vittighed, at noget almindeligt begavet menneske alvorligt skulle tro, at det gavner verdens sundhed at reducere fødevaremængden, hæve fødevarepriserne og generelt gøre det samlede konsum af proteiner mindre, udtaler klimaordfører for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, til Modkraft.dk.

Ifølge en rapport fra FN’s fødevareorganisation FAO er kødproduktionen en af de mest betydningsfulde grunde til verdensomspændende miljøødelæggelser. Ifølge rapporten fra 2006 er det industrialiserede landbrugs kødproduktion årsag til vand- og luftforurening, ødelæggelse af jorden, klimaforandringer og tab af biodiversitet.

JPEG - 119.5 kb
Især svineproduktionen skal nedbringes af hensyn til klimaet, mener Enhedslisten og Det økologiske råd. Dansk Folkeparti mener, den slags er »en vittighed«. Foto: Moesgaard Meat

»Kødsektoren fremkommer som en af de to eller tre mest betydningsfulde bidragyder til de alvorligste miljøproblemer, på alle niveauer fra lokalt til globalt«, lyder konklusionen i rapporten »Livestock’s long shadow«.

Ø: Kødforbrug skal på klimadagsordenen

Klimaordfører for Enhedslisten, Per Clausen, er derimod overbevist om, at en reduktion af kødproduktionen er nødvendig.

– Husdyrsproduktionen, særligt svineproduktionen, skal nedbringes. Landbrugsproduktionen skal omlæges til 100 procent økologi. Større landområder skal trækkes ud af landbrugsproduktion, og der skal etableres flere vådområder bl.a. ved at fjerne eller reducere vandløbsvedligeholdelsen, siger Per Clausen.

Danskerne hører til de mest kødspisende lande i verden, med et gennemsnitligt kødindtag på omkring 320 gram om dagen pr. person. Per Clausen håber derfor også, at det store kødforbrug er et emne, der vil blive prioriteret højere på den politiske klimadagsorden. Men han er godt klar over, at det er et upopulært og tabubelagt emne hos forbrugerne og producenterne, som helst ikke skal afspore klimadebatten.

– Danskernes kødforbrug skal helt klart nedbringes. Men vi vil selvfølgelig forsøge at undgå, at en »køddebat« blokerer for, at vi kan komme ud med andre relevante klimaargumenter.

Vegetarmad ikke populært

Den amerikanske miljøforkæmper og forfatter, Jeremy Rifkin, har tidligere udtrykt sin frustration over manglende debat på området til dagbladet Information:
– Forbruget af kød er den andenvigtigste grund til klimaforandringerne, men jeg har endnu ikke hørt en eneste af verdens politiske ledere bringe det op. Ikke en gang miljøorganisationerne tør tale om det.

Formanden for Det Økologiske Råd, Christian Ege, vil dog gerne prøve at være med til at skabe en kødproduktion og påvirke kødforbruget i en retning, der tager mere hensyn til miljøet.

– Vi skal både spise mindre kød og indrette landbrugsproduktionen, så der er mindst muligt udslip af drivhusgasser. Selvom det ikke er umiddelbart populært, ville det være godt for vores egen sundhed og for klimaet, hvis vi ændrer vores kostsammensætninger til at være mere vegetabilsk baseret, siger han til Modkraft.dk.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce