Annonce

10. januar 2008 - 17:05

Irak-krigens omkostning: 150.000 døde

151.000 mennesker døde som følge af vold i de første tre år efter den amerikansk ledede invasion af Irak. Det anslår en ny undersøgelse, der er blevet iværksat af FNs sundhedsorganisation og udført i samarbejde med det irakiske sundhedsministerium.

JPEG - 59.8 kb
Mellem 104.000 og 223.000 irakere er døde som følge af vold i de første tre år efter invasionen, har ny undersøgelse konkluderet.

Stor pålidelighed
Undersøgelsens resultater offentliggøres i det anset medicinske tidsskrift, New England Journal of Medicine. Det anslåede antal af døde er cirka fire gange under det antal, som tidligere er blevet udregnet på statistisk grundlag og offentliggjort i tidsskriftet Lancet, men til gengæld tre gange så stort, som den uafhængige organisation Iraq Body Count har kunnet registrere.

Resultaterne fra Iraq Family Health Survey bygger på 9.345 husholdninger over hele Irak. 96,2 procent af hustandene har besvaret undersøgelsens spørgsmål.

Undersøgelsen angiver et anslået antal døde som 151.000, der inden for en ramme af 95 procents sikkerhed ligger mellem 104.000 og 223.000 dødsfald, i perioden marts 2003 til juni 2006.

Tidligere bud har lydt på 47.668 (Iraq Body Count) og 601.027 (Lancet-undersøgelsen).

Rapportens forfattere mener, at undersøgelsen pålidelighed er stor, fordi den bygger på en meget høj svarprocent og fordi svarene på de stillede spørgsmål er i overensstemmelse med de informationer, der har foreligget i forhånd.

Tallet 151.000 er ikke en præcist angivelser af antallet af dræbte irakere, men en angivelse inden for et statisk anslag der varierer mellem 104.000 og 223.000. Tallet dækker kun perioden fra marts 2003 til juni 2006.

Almindeligste dødsårsag for mænd: vold
Undersøgelsen påviser, at vold er blevet en afgørende årsag til dødsfald i den voksne del af den irakiske befolkning. Halvdelen af de voldsrelaterede dødsfald er forekommet i hovedstaden Bagdad.

I undersøgelsens indledende koncentrat lyder konklusionen i sin helhed: »Vold er blevet en af de førende årsager til dødfald for irakiske voksne og var hovedårsagen for dødsfald blandt mænd i alderen mellem 15 og 59 år i de først tre år efter 2003-invasionen. Selv om den anslåede variationsbredde er betydeligt lavere end i en tidligere vurderingsbaseret beregning, peger den ikke desto mindre på et massivt antal dødsofre, der kun er en af mange helbredsmæssige og menneskelige konsekvenser af den fortsatte humanitære krise«.

Besværlige tal
– Vurderinger af antal dødsofre i konfliktsituationer er ekstremt svære, og resultater af husstandsundersøgelser må fortolkes med varsomhed, siger en af rapportens forfattere, WHO-statistikeren Mohamed Ali til BBC.

– Men i fraværet af omfattende dødsregistrering og hospitalsrapporter, er hustandsundersøgelser det bedste, vi har udføre, siger han.

Besværlighederne for at opnå præcise oplysninger består blandt andet i, at der ikke foreligger centrale registre med oplysninger, at dele af landet er for farlige at besøge og at mange folk har forladt deres hjem i løbet af konflikten.

– Undersøgelsens resultater indikerer et stort antal dødsofre siden begyndelsen af konflikten, siger den irakiske sundhedsminister Salih Motlab al-Hasanawi.

Tidligere undersøgelser
Opgørelserne af tilskadekomne i Irak har været et omdiskuteret emne, siden USA og det allierede invaderede landet i 2003. USA har officielt aldrig anslået hvor mange civile ofre, invationen har medført, men præsident George W. Bush har på et tidspunkt nævnt tallet 30.000.

I oktober 2006 offentliggjorde det medicinske tidsskrift Lancet en undersøgelse fra John Hopkins Bloomber School of Public Health, der anslog at der var omkring 655.000 flere døde i landet end normalt forventet. Denne undersøgelse byggede på undersøgelser hos 1.800 familier med ialt 12.800 mennesker og sammenlignede dødsstatikken i udvalgte områder af landet før og efter invastionen.

Lancet-artiklen dækkede samme periode, som den seneste undersøgelse. Men den er blevet kritiseret for at have for smalt et statistisk grundlag og for at forfatterne skulle have overdrevet af politiske årsager.

Præsident Bush har blandt andet kritiseret Lancet-artiklens metode for at være »temmelig miskrediteret« og dets bud på antallet af døde som »ikke troværdig«.

En anden velkendt kilde til opgørelse af dødsofre i Irak står den udafhængige organisation, Iraq Body Count, bag.

Den optæller kun antallet af døde ude fra bekræftigede dødsfald, og det blev i samme periode som den nye undersøgelse opgjort til lidt under 50.000. Det tal er siden steget til et sted mellem 80.000 og 87.000 dræbte, mener Iraq Body Count.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce