Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
11. februar 2005 - 10:43

Boganmeldelse: Fundamenta-lismernes sammenstød

Da Twin Towers i New York sank i grus, selveste Pentagon blev ramt af et angreb, generalerne aldrig havde forestillet sig, og den vestlige verden derpå chokeret proklamerede, at fra nu af var alting forandret i denne verden, satte journalisten Tariq Ali sig til computeren for at skrive det historiske værk The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity.

Bogen udkom på forlaget Verso i London og New York i 2002. I november 2004 udkom bogen på dansk på Informations Forlag.

I bogens prolog forklarer Tariq Ali, hvorfor han har skrevet bogen:

”Man diskuterer altid tragedierne, som fandt de sted i et tomrum, men enhver tragedie er faktisk betinget af dens baggrund, såvel lokalt som globalt. Heri udgør begivenhederne fra 11. september 2001 ingen undtagelse. (….) Jeg vil gerne skrive om baggrunden, om den historie, der gik forud for disse begivenheder, om en verden, der stort set bliver behandlet som tabu i en stadig mere provinsiel kultur, der fejrer uvidenheden som en dyd, fremmer en dumhedskult og forherliger nutiden som en proces uden noget alternativ ud fra forudsætningen om, at vi alle lever i et forbrugerparadis.”

I dag går verden endnu 4 år i møde med George W. Bush som én af de mest kristent-fundamentalistiske præsidenter i USA i nyere tid.

Den 20. januar 2005 fandt den officielle ceremoni med edaflæggelse sted. Alle sejl var sat til på denne store dag. Først deltog præsidenten i en gudstjeneste med samler og velsignelser, dernæst kørte han i skudsikret kortege under et hav af stars and stribes for at holde sin obligatoriske tale til nationen. Han sagde bla.:

”På denne dag (…) fejrer vi vores forfatnings grænseløse visdom og erindrer os om vores dybe forpligtelser. (…) Friheden i vores land hænger mere og mere sammen med frihedens succes i andre lande. Det bedste håb for fred i vores verden ligger i udbredelsen af frihed overalt i verden (….) Må Gud velsigne den og må han våge over Amerikas Forenede Stater.”

Med fundamentalistisk og religiøs retorik truer Bush med ”frihed og demokrati”. I Irak har det indtil videre kostet omkring 100.000 civile mennesker livet. Denne ”War against terrorism” vil ingen ende tage, og Bush har for ganske nyligt krævet, at Kongressen bevilger yderligere 80 milliarder dollars til den US-amerikanske krigsmaskine i Irak og Afghanistan. På denne baggrund er Tariq Alis bog mere aktuel end nogensinde.

Med glød og vid

Men ”Fundamentalismernes sammenstød” er ikke bare aktuel og relevant. Den er skrevet med glødende engagement, med usædvanlig nøjagtighed og med en opløftende sans for det vittige og det groteske.

Ali dækker hel spektret fra historiske dokumentationer til litterær prosa, annekdoter og egne oplevelser. Det hele er funderet på en så betagende dyb indsigt, at bogen har fået en læserkreds, der rækker langt ud over, hvad man egentlig kunne forvente af en så politisk kontroversiel bog, der oven i købet er skrevet af en revolutionær socialist.

Således blev jeg ret forundret over at finde en rosende anmeldelse af bogen i ”Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift”, der udgives af den schweiziske officerforening. Heri anbefales bogen som ”aktuel og meget læseværdig” .

Hvem er Tariq Ali?

Tariq Ali er en grænsegænger mellem den vestlige og den arabiske verden. Han blev født i 1943 i Lahore. Han voksede op i en velhavende, intellektuel og venstreorienteret pakistansk familie. Tariq Ali har været politisk aktiv siden ungdomsårene. Han er ateist og har en trotskistisk fortid i den daværende britiske sektion af 4. Internationale, International Marxist Group (IMG).

Som barn oplevede han, hvorledes den britiske kolonimagts intriger i 1947 førte til en blodig krig mellem hinduer, sikher og muslimer. Krigen, der resulterede i en deling af det indiske kontinent i hhv. Indien og Pakistan, kostede over 2 millioner mennesker livet. Denne tragedie har præget Tariq Ali og lagt grunden til en klar anti-religiøs indstilling.

I 1963 kom han til London og blev lynhurtigt involveret i den oprørske studenterbevægelse.

Han engagerede sig bla. i kampen mod apartheid i Sydafrika, organiserede Russell-tribunalet mod Vietnamkrigen og inspirerede Rolling Stones til sange som ”Street Fighting Man” og ”Revolution”.

Tariq Ali var med i forreste linje og blev én af de kendte studenterledere på linje med Rudi Dutschke i Vesttyskland, Alain Krivine i Frankrig og Angela Davis i USA. Disse bevægende år omkring 1968 har han i øvrigt beskrevet meget medrivende i sin selvbiografi Street fighting years, der udkom på engelsk i 1987.

I dag er Tariq Ali journalist, forfatter og filmproducent. Han bor i London, er medudgiver af tidsskriftet New Left Review og filmproducent på den engelske TV-kanal Channel Four.

Historieskrivning i mange facetter

Tariq Alis bog Fundamentalismernes sammenstød er en omfattende fortælling. Det er historieskrivning i mange facetter. På bogens 410 sider beskriver han den islamiske verdens historie – politisk, økonomisk, kulturelt, litterært, religiøst og sågar seksual- og kønspolitisk.

Tariq Ali fortæller om islams oprindelse og beskriver detaljeret utallige strømninger og indbyrdes magtkampe i islams udvikling helt op til i dag. Som læser får man et indtryk af, hvor mange forskellige religiøse og politiske retninger, der gennem tiderne har bekendt sig til islam. Det rækker helt fra ultra reaktionære til decideret venstreorienterede.

I bogen beskriver Tariq Ali desuden de gamle kolonimagters storhed og fald, og der sættes fokus på den anti-kolonialistiske kamp og venstrefløjens rolle set i en bred samfundsmæssig politisk-historisk kontekst. Max Havelaar, det blodige oprør mod den hollandske kolonimagt på Java i 1927, de afghanske stammehøvdinges krig mod Det Britiske Imperium – det får man alt sammen en levende beskrivelse af i Tariq Alis bog.

Særligt fokus sættes der på lande som Pakistan, Indonesien, Afghanistan, Kasmir, Indien, Palæstina, Egypten, Iran, Irak og Saudi Arabien. Interessant er det fordi, man også får en masse at vide om venstrefløjen i disse områder.

Venstrefløjen og den islamiske fundamentalisme

Tariq Ali giver bla. en indgående beskrivelse af Irans kommunistiske parti – Tudeh-partiet – som i tiden efter, at shahen var blevet væltet i 1979 opførte sig så opportunistisk og ubevidst overfor de islamiske strømninger, at det resulterede i, at Tudeh-partiet ikke bare medvirkede til, at den øvrige venstrefløj blev udryddet, men også endte med at likvidere sig selv.

I marts 1979 udstedte ayatollah Khomeini en anordning, der krævede, at kvinderne skulle gå med slør. Indenfor et døgn gik 20.000 kvinder på gaden i protest.

Tudeh-partiet fordømte de ”borgerlige dekandente kvinder”, der demonstrerede imod Khomeini. De havde nemlig planer om at danne en folkefront sammen med de religiøse ledere.

I årene der fulgte, blev den revolutionære iranske venstrefløj, feministerne, kurderne og turkomanerne, hvis kamp Tudeh-partiet havde ladet hånt om, forfulgt, henrettet eller drevet i eksil. Til slut endte det med, at partiets gamle ledelse stillede op på TV og afsværgede deres ”sataniske fortid og proklamerede troskab over for islam og dens shiitiske vogtere”.

Det er vel nok en tragedie, venstrefløjen må have i hukommelse, når man i dag diskuterer forholdet til fundamentalisternes anti-imperialistiske jiihad.

Tariq Ali afrunder sit historiske værk med en kort gennemgang af den amerikanske imperialismes historie og reflektioner over begivenhederne 11. september 2001.

Islam udråbes til Vestens hovedfjende

Der er rigtig mange vigtige pointer i Tariq Alis historieskrivning. Hans hovedanliggende er at nuancere opfattelsen af islam som politisk-religiøs størrelse, og det er lykkedes til fulde.

”Fundamentalismernes sammenstød” er desuden et modsvar på Samuel Huntingtons meget opreklamerede og omdiskuterede artikel med titlen ”The Clash of Civilizations?”, som blev publiceret i 1993.

Huntingdon var tidligere ansat i den amerikanske præsident Lyndon B. Johnsons (1963-1969) administration som ekspert i oprørsbekæmpelse og blev senere udnævnt til leder af ”Institute for Strategic Studies” ved Harvard University.

Hans tese er kort fortalt, at det i fremtiden ikke er politikken og økonomien, men derimod kulturerne, der vil dominere og splitte verden. Han opregner i alt 8 kulturer i verden og påpeger, at den vigtigste skillelinje går mellem ”Vesten og resten”.

Denne enkle og utroligt simplificerede analyse vandt genhør hos de politiske kandestøbere i Washington og resten af den vestlige verden: Islam blev udråbt til den største trussel, fordi størsteparten af verdens olieressourcer fremstilles i Iran, Irak og Saudi-Arabien.

USA’s støtte til reaktionære islamiske grupperinger

For det andet beviser Tariq Ali med et utal af eksempler, at USA lige siden anden Verdenskrig har støttet de mest reaktionære islamiske grupper og bevægelser alene med det formål at danne et bolværk mod venstrefløjen.

Men da Sovjetunionen kollapsede og venstrefløjen kom i defensiven på globalt plan, havde USA ikke længere brug for deres islamiske allierede og støtten til disse blev inddraget eller drastisk formindsket. De tidligere forbundsfæller følte sig forrådt og vendte deres raseri mod USA.

Den amerikanske imperialisme har til alle tider hensynsløst og brutalt forfulgt sine egne interesser.

I 1960’erne var situationen i Irak den, at kommunistpartiet var den mest betydningsfulde sociale magtfaktor i landet, og USA kunne ikke tillade det at vinde den politiske magt. Derfor støttede USA gangster-fløjen i Baath-partiet og opmuntrede den til at bekæmpe først kommunistpartiet og dernæst oliearbejdernes stærke fagforening.

Saddam Hussein indvilgede og blev belønnet med våben og handelskontrakter – frem til hans skæbnesvangre fejlvurdering vedr. Kuwait i 1990.

Hvor blev kvinderne af?

I hele dette omfattende, utroligt interessante værk er der kun ét kapitel, som virkelig skuffer. Det er afsnittet om kvindernes virkelighed indenfor islam. Det er interessant, når Ali stiller islams overseksualisering overfor kristendommens puritanisme.

Men det er skuffende, at han alene citerer mandlige fortalere for kvindernes samfundsmæssige rettigheder og ikke nævner en eneste feminist eller en eneste kvindeorganisation i de islamiske lande. Der er mange postulater og meget lidt dokumentation i dette overfladiske kapitel. Det er synd, temaets aktualitet taget i betragtning.

Men viden om kvindernes livsvilkår og feministiske perspektiver er tydeligvis ikke Tariq Alis stærke side. Hvis man interesserer sig for dette, vil jeg anbefale at læse nogle af de bevægende og informative bøger, som er skrevet af den egyptiske feminist og socialist Nawaal el Saadawi.

Tariq Ali: Fundamentalismernes sammenstød. Korstog, Jihad og Modernitet. Informations Forlag, København 2004. 430 s. Pris: 328 kr.

- : The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity. Verso, London 2002. Pris i importboghandel ca. 160 kr. uindbundet.

Inge Kongsgaard Hansen er feminist og musiker – aktiv i Autonom Info-service.

Litteratur:

Romaner af Tariq Ali:

The Stone Woman. Verso, London, 2000

The Book of Saladin. Verso, London, 1998

Shadows of the Pomegranate Tree. Chatto & Windus, London, 1993

Selvbiografi af Tariq Ali:

Street Fighting Years. Collins, London, 1987.

Nyeste udgivelse af Tariq Ali:

Bush in Babylon. The Recolonization of Iraq. Verso, London, 2003.

Bøger af Nawaal el Saadawi:

Fidaus - en stemme i helvede. Rosinante, København 1986

Imamens fald. Rosinante, København 1992

Walking through fire: A life of Nawal el Saadawi. Zed Books, London, 2002.

The Nawal el Saadawi Reader. Zed Books, London, 1997.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce