Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
16. september 2003 - 18:15

Prostitution uden grænser

Gennem de sidste 20-30 år er handel med sex over grænser steget i omfang. Stigningen skyldes både mænd, der rejser som sexturister, og kvinder som emigrerer. Dette er udgangspunktet for Transnational Prostitution, som er redigeret af Susanne Thorbek og Bandana Pattanaik. Bogen er i sig selv næsten uden nationalitet – skrevet på engelsk af en blandet flok af både forskere og aktivister.

Diskussionen om transnational prostitution er ikke ny i den offentlige debat. I de senere år har bl.a. Ulrikke Moustgaard og Henrik Bruns bog Kroppe over grænser: når kvinder handles til Danmark og Lukas Moodysons film Lilja 4-ever udgjort faste referencepunkter i diskussionen, som i særlig grad har været koncentreret om trafficking.

Det er en central og gennemgående bestræbelse i Transnational Prostitution at gøre op med det ensidige fokus på kvinderne i prostitutionen som passive ofre for kyniske bagmænd. Trafficking, hvor kvinder uvidende og mod deres vilje sælges som sexslaver, finder ganske vist sted, men den udgør ifølge bogens udvalg af tekster snarere undtagelsen end reglen i den transnationale prostitution. At kvinderne som oftest ved, hvad de emigrerer til, betyder dog omvendt ikke, at de ikke udnyttes, eller at de befinder sig vel i prostitutionshvervet. Snarere handler det om en flugt fra fattigdom. Og om muligheden for at finde værdighed som selvforsørgende i en verden af international økonomisk polarisering, der netop ikke tilbyder sine fattige et værdigt liv.

I et forsøg på at nuancere billedet og kvalificere debatten om prostitution gives stemme til en række kvinder med forskellig oprindelse og opholdsland. Kvindernes historier fortælles i bogens tekster, der for de flestes vedkommende har karakter af casestudier. Også mændenes rolle i prostitutionen vendes – både som kunder og som prostituerede selv.

Samtidig fremstilles nogle af de historiske forestillinger om køn, seksualitet og race, som reproduceres i en nutidig diskurs om prostitution. Hvordan den pæne vestlige civilisations selvopfattelse skabes ved hjælp af modbilleder om den eksotiske, hengivne, villige vilde.

Tine Studstrup er medredaktør af Kontradoxa. Anmeldelsen har tidligere været bragt i SALT

Susanne Thorbek og Bandana Pattanaik (red.): Transnational Prostitution – changing global patterns, Zed Books 2002

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce