Annonce

4. august 2006 - 3:45

Hizbollah – venstrefløjens ven eller fjende?

Gnidninger mellem religiøse og ikke-religiøse demonstranter ved en venstrefløjsdemonstration i sidste uge vendt mod Israels krigsførelse i Libanon, har aktualiseret uenighederne om vurderingerne af det politiske islams og fundamentalistiske bevægelsers rolle i Mellemøsten og Danmark.

Mens Holger K. Nielsen, der er medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti, truer med ikke at tale ved en bredt indkaldt demonstration for våbenhvile på mandag, hvis der er Hizbollah-flag til stede, ser Jørgen Andersen, der er medlem af Internationale Socialister, gerne en alliance mellem sekulære og religiøse bevægelser, heriblandt også fundamentalister.

Venstrefløjen må lægge afstand til fundamentalismen

– SF er meget kritisk overfor Hizbollah. Den islamiske ideologi og tilknytningen til Iran giver jeg ikke noget for, siger Holger K. Nielsen, der er SFs taler ved en bredt indkaldt demonstrantion for våbenhvile nu og fred uden besættelser mandag den 7. august.

– Jeg vil i min tale lægge vægt på at kritisere Hizbollah, og jeg vil netop kritisere Israels og USAs politik for at styrke Hizbollah. Jeg synes, det er helt afgørende, at venstrefløjen kan markere en stærk afstandtagen til det præstestyre i Iran, der står bag Hizbollah, siger han.

Hvordan vil du reagere, hvis der er Hizbollah-flag ved demonstrationen?

– Så vil jeg slet ikke tale, svarer Holger K. Nielsen.

Hizbollah er både en politisk, humanitær og militær organisation. Her Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah med gevær.Hizbollah kan ikke ignoreres

Så katagorisk er Frank Aaen, der er medlem af Folketinget for Enhedslisten, ikke.

– Jeg vil ikke slås i hartkorn med de nationalistiske og religiøse kræfter, der truer med at smide Israel og jøderne i havet, siger han.

– Det er grundlæggende forkert at tage gidsler og sende raketter ind over civilbefolkningen. Det gælder Hizbollah og det gælder Israel, siger Frank Aaen.

Men han mener ikke, at Hizbollah er en entydig størrelse:

– Bevægelsen er en af aktørerne i området, som man ikke kan ignorere. Der kan ikke laves fred uden om Hizbollah lige nu. Det er f.eks. naivt at tro, at en international styrke kan gå ind og afvæbne bevægelsen, uden at den selv er indstillet på det. Det viser den israelske krigsførelse med tydelighed.

Hvordan vil du stille dig til Hizbollah-flag ved den demonstration, der er indkaldt til på mandag?

– Det vil jeg tage stille og roligt. Det afgørende for mig er, at det er en demonstration, der ikke alene vender sig mod krigshandlingerne, men også mod de israelske besættelser. Det er vigtigt, at en våbenhvile ikke kun er et åndehul før en ny krig, men at den peger frem mod en varig fred, siger Frank Aaen.

Ufarlig arabisk symbolisme eller buldrende anti-semitisme? Hizbollah-soldater »heiler« til den religiøse ledelse.Alliance med fundamentalister

Internationale Socialister, der i foråret besluttede at melde sig ind i Enhedslisten, anerkender ikke alene eksistensen af fundamentalistiske kræfter, men samarbejder også gerne med dem.

– Vi mener, at fundamentalisme og politisk islam er dobbelttydige størrelser. Vi tager udgangspunkt i Marx’ bemærkning om, at religion er som opium for folket, det er både en trøst, men også en protest mod virkeligheden, siger Jørgen Andersen fra IS.

– Historisk set må man forstå, at politisk islams succes skyldes, at de sekulære kræfter har spillet fallit i Mellemøsten. Stalinisterne troede, at de kunne alliere sig med nationalisterne, men de underlagde sig hermed nationalisterne og forspildte de revolutionære muligheder.

Er det ikke den kritik, andre dele af venstrefløjen nu rejser mod jer – at I underlægger jer fundamentalisternes dagsorden?

– Kritikken tager fejl. Vi er ikke politisk enige med Hizbollah eller andre fundamentalister. Vi står i en politisk konkurrencesituation med dem i Mellemøsten. Men man må anerkende den oppositionsrolle, som de religiøse kræfter spiller, og man må alliere sig med dem. Fundamentalisterne adskiller sig ikke radikalt fra andre nationalistiske kræfter.

Heller ikke i den brutalitet, der udøves, når de får magten?

– Det afhænger af den historiske situation. Præsident Nasser, der havde en høj stjerne på venstrefløjen på grund af nationaliseringen af Suez-kanalen, tog også brutale undertrykkelsesmetoder i anvendelse. Vores søsterorganisation i Egypten bliver i dag beskyttet mod forfølgelse fra politiets side af Det Muslimske Broderskab, selv om vi er uenige med dem.

– Det er Det Muslimske Broderskab, der er den stærkeste kraft i den egyptiske opposition i dag, og det er dets medlemmer, der må betale regningen ved at blive forfulgt og fængslet.

Får I ikke et problem med at støtte de sultestrejkende iranere, når I samtidigt allierer jer med fundamentalister?

– Jeg kan sagtens forstå mange eksil-iraneres følelser og harme oven på det, de har været igennem. Men der er altså forskel på oplevelser og erfaringer. Vi synes, det er absurd, at modstanden mod de israelske overgreb i Libanon splittes mellem religiøse og ikke-religiøse demonstrationer. Det vil give meget større slagkraft, at slå dem sammen.

Ingen fred uden politiske frihedsrettigheder

Den argumentation bliver ikke godtaget i Internationalt Forum (IF), hvor Mellemøstgruppen arbejder med de politiske problematikker i både Iran, Kurdistan, Tyrkiet, Libanon og Palæstina.

Mellemøstgruppens holdning er ikke fastlagt endeligt og entydigt, men i et debatoplæg lægger iranske venstrefløjsaktivister i IF op til, at en kampagne mod Israels aggressive krigsførelse i Libanon skal forbindes med en kritik af det islamiske regime i Iran.

I papiret beklager aktivisterne, at der er politiske grupper, der sammenblander islamisters anti-USA slogans med antiimperialisme. Det er »en fornærmelse mod iranske kommunister og socialister, som er ofre for den undertrykkelse, som disse ayatollaher repræsenterer«, skriver de.

Der bliver ingen fred, hedder det endvidere, »uden sikring af befolkningernes politiske frihedsrettigheder i regionen«.

Internationalt Forum er netop i gang med en kampagne for iranske arbejderes kamp for faglige rettigheder. Tyngdepunktet ligge i politisk og økonomisk støtte til Komiteen for Retten til at Danne Fagforeninger, men i kampagnematerialet behandles situationen for Iransk Kurdistan og for kvinderne i hele landet også.

Lørdag den 26. august holder kampagnen en støttefest i Kulturhus Blågården på Nørrebro i København.

Af Ole Wugge Christiansen/Monsun

Mandag den 7. august kl. 16.30 er der demonstration på Rådhuspladsen i København under parolerne: »Våbenhvile nu – fred uden besættelser«.

Demonstrationen støttes af bl.a. SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Nej til krig, Mellemfolkeligt Samvirke, LO Storkøbenhavn, BUPL m.fl. Information og løbesedler kan hentes på Enhedslistens hjemmeside

Læs om »Kampagnen for iranske arbejderes kamp for faglige rettigheder« på Internationalt Forums hjemmeside

Besøg hjemmesiderne for Socialistisk Folkeparti, Internationale Socialister og Enhedslisten for mere information.

Læs artiklen »Islamkritikere på tilbagetog« på Modkraft.dk

Læs artiklen »Islam-kritikere anklager venstrefløjen for antisemitisme« på Modkraft.dk

Find links om Hizbollah i artiklerne »Linkbox: Hizbollah, fodbold og kunst« og »Linkbox: Operation »Just Reward« i Libanon« på Modkraft.dk

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce