Annonce

19. oktober 2005 - 17:43

Fremmedfjendsk k-valg

Fælleslisten mod Indvandringen har ved de seneste kommunale valg i Danmark tegnet de fremmedfjendske smålister sammen med Fremskridtspartiet.

Fælleslisten Mod Indvandringen er et af Kaj Wilhelmsens projekter. Wilhelmsen er senest kommet i mediernes søgelys for hans racistiske udsendelser i den nu lukkede lokalradio, Radio Holger.

Lukningen af radioen og mangel på friske kræfter får Fælleslisten Mod Indvandringen til at konstatere:

»Deltagelsen i efterårets kommunalvalg aflyses, og de til dette formål ind-samlede midler går alle til etableringen af et nyt politisk tidsskrift, Patrioten, der fra årsskiftet skal udsendes og agitere for et dansk Danmark og en fordrivelse af alle fremmede.«

Århus Mod Moskéen

De seneste to uger har budt på voldsom debat om foreningen Århus Mod Moskéen (ÅMM) i den jyske hovedstad.

ÅMM regner selv med at kunne tiltrække 25.000 stemmer ved valget den 15. november.

En undersøgelse i Århus Stiftstidende i september viste ellers, at ud af de adspurgte mente 69 procent, at det var fint med en moské i Århus – såfremt det muslimske samfund selv betalte omkostningerne.

De øvrige politikere i Århus Byråd vil ikke samarbejde med ÅMM. Alle medlemmer af byrådet har besluttet at benytte en demonstration på Krystalnatten til at demonstrere mod fremmedfjendskheden i ÅMM.

Derudover har to medlemmer af Byrådet anmeldt Per Hovgaard, kandidat for ÅMM, for racisme, da han i et interview i Ekstra Bladet blandt andet sagde, at »når muslimerne bliver mange nok vil blodet flyde i gaderne, når de udrydder danskerne« samt at »moskeer er arnested for kriminalitet«.

Muslimer, homoer og Hitler

Per Hovgaards rabiate udtalelser i Ekstra Bladet er langtfra enestående. Den 13. oktober citeres han i Ekstra Bladet for udtalelsen: »Al Qaida-netværket har tråde ind til samtlige moskéer i Danmark.«

Også i august måned udtalte Per Hovgaard sig i Ekstra Bladet. Denne gang var det ikke muslimer, der stod for skud, men homoseksuelle:

»Der skal ingenting til, før bøsser og lesbiske føler sig forfulgte, alt imens de holder ’Copenhagen Pride’, hvor mere eller mindre ulækre mænd og kvinder partout skal fremvise deres attributter. Hvis så f.eks. undertegnede giver udtryk for, at man godt kunne smække lidt mindre højlydt med ’skabsdørene’, er jeg omgående stemplet som menneskefjendsk. Jeg er ved at brække mig over bøsser og lesbiske, der i forkælet, navlebeskuende egoisme opfører sig som forkælede børn.«

Formanden for Århus Mod Moskéen hedder Thomas Kierstein. I et indlæg på ÅMMs hjemmeside diskuterer han demokrati og diktatur, og ender med denne konklusion:

»Det, der derfor gjorde Hitlertyskland til et diktatur, var ikke de monstrøsiteter, som blev begået, men det at de blev begået, uden at folket ved en demokratisk proces havde haft muligheden for at forkaste eller bakke op om Hitlers politik. Det udemokratiske ved Hitlertyskland var ikke indholdet, men formen!«

Støtte fra Berlingske Tidende

På trods af den langvarige polemik om foreningen og de øvrige Byrådspolitikeres afvisning af ÅMM, fik foreningen prominent besøg ved deres opstillingsmøde den 27. september.

Det var historikeren og kommentatoren i Berlingske Tidende, Lars Hedegaard, der leverede fatenens oplæg om islam.

Det er ikke overraskende, at Hedegaard optræder i selskab med yderligtgående moské-modstandere. Lars Hedegaard har blandt andet skrevet bogen »I Krigens Hus«, der er et voldsomt og stærkt kritiseret angreb på islam og muslimer.

Lars Hedegaard var da også stifteren af det såkaldte Giordano Bruno Selskab, hvor adskillige politikere som Jette Plessner Dali fra Venstre, Henrik Gade Jensen, tidligere spindoktor for kirkeminister Tove Fergo, Karen Jespersen, tidligere socialdemokratisk minister, Farshad Kholgi, skuespiller mødtes eller mailede sammen.

Fællesnævneren er en rabiat afstandtagen til islam og muslimer.

Stifteren af Giordano Bruno Selskabet, Lars Hedegaard, skrev eksempelvis i Berlingske Tidende i november 2001:

»Den moderne islamisme, som næsten alle danske imamer går ind for, kalder sig en religion, men er først og fremmest en politisk ideologi på linie med kommunismen og nazismen.«

Islamiseringen i Ålborg

I Ålborg er lokallisten Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) også kommet i landsdækkende medier søgelys. SIAD har opstillet fire kandidater og vil blandt andet sørge for, at der ikke serveres halal-slagtet kød i børnehaver og skoler.

De politiske krav i drejer sig ikke blot om forbud mod hala-slagtet kød, for koranen skal også forbydes. På listens hjemmeside fremgår det, at SIAD kræver »forbud af koranen i Danmark« med begrundelsen, at »den ophidser til vold mod alle andre end muslimer«.

En af kandidaterne er den tidligere officer P.H. Bering, der gennem en menneskealder har været aktiv på den yderste højrefløj. Først var P.H. Bering aktiv i kampen for at »modvirke sovjetisk propaganda«, som han selv beskriver det i hans valgpræsentation.

Det har ført til hans stiftelse og medvirken i nogle af de mest kuriøse foreninger i Danmark under den kolde krig, »Dansk Institut for Kritisk Fredsforskning« og »Selskabet til Værn for Dansk Folkestyre«. Især sidstnævnte bestod af ultra-højreorienterede koldkrigere, og blev af Forsvarets Efterretningstjeneste sat i forbindelse med spionage i Polen.

P.H. Bering var også medstifter af listen »Stop Indvandringen«. En anden kuriositet er P.H. Berings forhold til Tongil-familien, også kendt som Moon-sekten. Om dette skriver Dialogcentret i Århus, der oplyser om religiøse strømninger:

»I hvert fald er det en kendsgerning, at ultra-højreorienterede kredse ofte har stor sympati for Tongil-familien. F.eks. eksisterer der et Selskab til værn for dansk Folkestyre, som engang var et respektabelt, konservativt foretagende. Siden er det imidlertid blevet overtaget af den ovennævnte P.H. Bering, der nu er selskabets formand.

Både indenfor Transcendental Meditation og indenfor mooniernes forskellige front-organisationer har hr. Bering gjort sig kendt med sin ekstreme antikommunisme. I grunden skulle man tro, at han arbejder for de mennesker, som han angriber så voldsomt, for hans anklager er så absurde, at de nærmest er egnet til at vække sympati for hans ofre.

Eftersom P.H. Bering gentagne gange har afvist, at der skulle være nogen forbindelse mellem hans selskab og Tongil-familien, kan det have interesse for læserne, at Dialogcentret er kommet i besiddelse af dokumenter, der med sikkerhed beviser, at selskabets Københavns-komité i 1979 bevilgede et beløb til mooniernes danske blad Nyt Håb (…).«

Medlemmer af Byrådet i Ålborg nægter at deltage i debatter op til valget med SIAD. En kandidat for Enhedslisten har beskrevet SIAD som »racistiske«, og den fremmedfjendske liste overvejer nu, om Enhedslistens kandidat skal politianmeldes.

»Frit Danmark« forsøger sig

En tredje fremmedfjendsk lister er »Frit Danmark - Folkebevægelsen mod Indvandringen«. Her står de rabiate holdninger nærmest i kø, når man læser listens materiale. Indvandringen i dag sammenlignes med den nazistiske besættelse af landet under 2. Verdenskrig.

»Under sidste besættelse af Danmark ved starten af anden verdenskrig opstod der i kølvandet på Tyskernes besættelse en tværpolitisk modstandsgruppe som kaldte sig »Frit Danmark«, hvis formål var at informere befolkningen om besættelsesmagtens skadelige indflydelse på det Danske samfund - dette på trods af samarbejdspolitikernes prædiken om , at Danskerne skulle forholde sig passive og ikke gøre modstand mod den nye besættelsesmagt.

Tilbage til vor tid mener vi at kunne drage paraleller mellem datidens besættelse og nutidens, som består af hæmningsløs indvandring fra lande som vi ingenting har til fælles med , og som stille og roligt undergraver vort samfund indefra !«

Frit Danmark har sit udspring i to andre initiativer, nemlig No-Kay og Frit Folk. De to grupper delte de gængse synspunkter blandt andre af den slags grupper; at islam og muslimerne er hovedfjenden.

Men No-Kay og Frit Folk føjede en ekstra dimension til, nemlig kamp mod gruppevoldtægter, som de anså for et fænomen, der kom til Danmark med indvandringen.

Den opfattelse går igen i Frit Danmarks program, hvor »kvindernes ligeberettigelse« er en del af grundlaget, sammen med folkekirken, lovgivningen, der er »fuldstændig uforenelig« med Islam.

Svækket Fremskridtsparti

Den racismedømte Mogens Glistrups gamle parti, Fremskridtspartiet, fremstå op til kommunalvalget stærkt svækket, men stiller op forskellige steder i landet.

Svækkelsen er tydelig, da partiet måtte efterlyse kandidater via deres hjemmeside, hvor de skrev:

»Aktuelt har Fremskridtspartiet behov for minimum 60 nye og aktive folketingskandidater. Alder minimum 18 år. Fast bopæl i Danmark.«

Kravene for nye kandidater var blandt andet »evne til og frygtløst gerne vil virke for gennemførelsen af Fremskridtspartiets politik.«

Partiets politik består af fremmedfjendskhed, ultraliberalisme og kampen mod bureaukrati. Som det hedder i beskrivelsen af eventuelle kommende folketingsmedlemmers arbejde:

»Partiet forventer, at dets folketingsgruppe i tinget vil fremsætte et væld af konkrete forslag, med det sigte at forenkle lovgivningen massivt, og kraftigt formindske den offentlige sektors papirplageri overfor borgerne.«

Citatet er fra det, som Fremskridtspartisterne kalder det »sande og eviggyldige program fra 1972«.

Generelt spår valgforskere ikke de fremmedfjendske lister store muligheder for valg. Dansk Folkeparti får formodentlig den største del af de fremmedfjendske stemmer, da partiet fremstår som et seriøst parti, som har ekskluderet nogle af de mest rabiate medlemmer.

I den mere humoristiske afdeling af kommunalvalget, skal Indenrigsministeriet snarest tage stilling til, om den århusianske liste »Penge I Kommunekassen« må optræde på stemmesedlen under forkortelsen… PIK.

Af Linda Hansen/Monsun

Læs »Valg i Århus: Fælles front mod højreekstremister« på Modkraft.dk

Læs om Århus Byråds demonstration i Århus Stiftstidende

Læs »Religiøs sikkerhedsventil mangler opbakning« på Modkraft.dk

Læs Humanisme.dks samling af indvandrerfjendsk polemik og propaganda

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce