Annonce

9. maj 2002 - 10:41

EU: Overvågningen af telekommunikation

På et plenarmøde den 15. maj skal EU-parlamentet stemme om en rapport fra Parlamentskomitéen Committee on Citizens’ Freedoms and Rights (Komitéen for Borgernes Frihed og Rettigheder). Denne rapport fra den 18. april underbygger EU-parlamentets beslutning fra den 13. november, om ikke at støtte den radikale direktivændring, som Ministerrådet foreslår.

”Ved at lave udkast til en rammeafgørelse før den nødvendige lovgivningsproces er færdig, viser EU-regeringerne deres fuldstændige ligegyldighed overfor Europa Parlamentet. Afstemningen i Europa Parlamentet og den endelige beslutning omkring denne sag vil være et afgørende skridt for fremtidens demokrati i EU,” lyder det i en kommentar fra Statewatch’ redaktør Tony Bunyan.

Demokrati undermineres

Ifølge direktivet fra 1997 kan data kun tilbageholdes i kort tid, eksempelvis hvis en kunde skal bekræfte sin brugerstatus. Det er Rådets ønske, at data skal kunne tilbageholdes, for derfor at kunne benyttes i forbindelse med myndighedernes håndhævelse af loven, altså i forbindelse med efterforskning og kriminel mistænkeliggørelse.

EU-parlamentet foreslår, at de nuværende regler på området vedholdes, dog med en udvidelse i forbindelse med nationale sikkerhedsspørgsmål og i forlængelse af efterforskning af kriminelle aktiviteter. Hermed skal der gives dommerkendelser fra sag til sag, således at myndighederne ikke bare uden videre kan tilbageholde eller få adgang til data.

Det ser således ikke ud til, at der er overensstemmelse mellem Rådet og EU-parlamentet. I dette spørgsmål skal Rådet og EU-parlamentet nå til enighed om den færdige tekst, før en sådan kan vedtages. Derfor bliver afstemningen den 15. maj yderst vigtig.

Hvis et flertal på 314 af Parlamentets 626 medlemmer fastholder Parlamentets beslutning fra november, har Rådet tilsyneladende ikke umiddelbar mulighed for forfølge forslaget. I tilfælde heraf skal der nedsættes en såkaldt forligskomité, der skal hjælpe parterne med at nå til enighed.

”Hvis enhver form for telekommunikation – telefonopkald, e-mail, telefax, og internetbrug – bliver sat under overvågning, vil ikke blot databeskyttelse blive fatalt undermineret, men det samme vil den frihed, der adskiller demokratier fra autoritære regimer”, lyder det fra Tony Bunyan.

Læs mere hos Statewatch

Committee on Citizens’ Freedoms and Rights

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce