Annonce

ModKulturRefleksioner i den levende kultur
24. marts 2011 - 17:18

Trampolinhuset - fristed og forsamlingshus

REPORTAGE: Vi træder ind i et tætbefolket lokale, hvor folk nysgerrigt kigger og byder velkommen. Aktivitetsniveauet er højt, og en lyd af ivrig snakken og børneskrig blandes med madlavningsstøj fra køkkenet.

Ismail viser os rundt. Han er »floorperson« i Trampolinhuset og introducerer nye brugere og besøgende. Han er til dagligt aktiv i huset, tovholder på en nyopstartet debatgruppe og en af dem, der har føling med husets aktiviteter. Derudover er han somalisk asylansøger og bor på center Avnstrup.

I det store fællesrum, hvor der også er en børnekrog med legehus, overværer vi forberedelserne til dagens program. En frisørsalon med et dekoreret spejl, en stol og diverse hårprodukter, står klar til dagens klipninger.

På afskærmningsvægge hænger der oversigter over frivillige, workshops og arbejdsgrupper; fællesmøde, debat, sprogkursus, IT-værksted, og bag dem bliver der dækket op til den senere fællesspisning.

I gangen er der et massivt menneskemylder. Folk står i kø til opskrivning og uddeling af tog-kort. Det er Trampolinhusets største udgift, men det skal sikre transporten fra asylcentrene og er et essentielt led i at minimere følelsen af fastlåsthed.

I køkkenet introduceres vi til dagens kok, der sammen med andre frivillige skal bespise os allesammen med en gratis/giv-hvad-du-kan middag.

Ahmeds skrædderbutik

Vi går ind på et lille kontor for at snakke i mindre hektiske omgivelser. På døren hænger et skilt, der oplyser, at vi træder ind i »Ahmeds skrædderbutik«.

Butikken, der også er rummet, hvor man på andre dage kan få juridisk bistand, er om fredagen drevet af Ahmed. Han er kurdisk flygtning fra det syriske regime. Han bor på center Sigerslev, men er til daglig i praktik i en skrædder- og renseributik på Nørrebro - og om fredagen er han Trampolinhusets husskrædder.

Alt i mens han lægger cowboybukser op og udskifter silkeforet på en habit, byder han på kaffe - vi kan allesammen lige nå en kop, inden han modtager næste opgave.

JPEG - 53.4 kb
Ahmed er kurdisk flygtning fra det syriske regime, og så er han uddannet skrædder.
Foto: Sasa Mackic

De rette vedkommende

Trampolinhuset var oprindeligt et kunstprojekt. Den store civil-ulydighedsaktion Luk Lejren kritiserede forholdene på de danske asylcentre, og debatten om asylansøgerne var medieaktuel.

Tre kunststuderende ville forbedre levevilkårene på de danske asylcentre. Udgangspunktet var en forbedring af de fysiske rammer, men hurtigt indså de, at nødvendige forandringer rakte langt udover vægmaling og indretningsdesign. En arbejdsgruppe bestående af journalister, antropologer og socialarbejdere udgjorde tænketanken og strategien, som de betegnede som Asyl Dialog Tanken - ADT.

I samråd med asylansøgere på Center Sandholm og Kongelunden, nåede de til en erkendelse af, at det ikke var asylcentrenes rammer, men snarere udlændinge-politikkens restriktioner, der fastholdt asylansøgerne i en ulidelig tilstand.

En tilstand af afmagt og modløshed, forårsaget af uvisheden om tvangsudvisning, men i ligeså høj grad det faktum, at man på centrene er isoleret fra det omgivende samfund, og at man hverken må arbejde eller uddanne sig.

JPEG - 80.7 kb
I bogcaféen laver asylansøgere og frivillige, Sorte sløjfer - Black Ribbons. Den viser at man er i mod racisme, diskriminaton el. hatecrimes pga. etnisk, religiøs el. seksuel orientering. Overskuddet går til organisationen Hjerterum.


Foto: Sasa Mackic

Jeg vil være journalist

– Jeg har været her hver dag de sidste tre måneder. Det er kedeligt i lejren og minder om et fængsel. Der var én i Avnstrup, som fortalte mig om Trampolinhuset. Han gav mig en billet til toget, og så mødtes vi i København og tog sammen herhen, fortæller Ismael.

Ismael flygtede fra Somalia med sin familie, kom første gang til Danmark i 1996, og er i begyndelsen af tyverne.

Hans mor tog ham med tilbage til Mogadishu for at overlade ansvaret for ham og hans søskende til deres bedstemor. Efter bedstemorens død måtte han og hans søskende klare sig selv.

Inden han atter kom til Danmark, har han boet på Malta, i Libyen og i Sudan. I 2010 fik han afslag på asyl i Danmark.

Ismael sig forestillinger om fremtiden, ligesom alle andre:

– Jeg vil gerne være journalist, og så vil jeg gerne bo i Danmark, siger han.

Udtalelsen giver mig kuldegysninger. Man kan ikke så godt opfordre ham til bare at kæmpe for den drøm, da den uvivlsomt er uden for hans rækkevidde, og jeg får kvalme over, hvor priviligeret jeg selv er.

På trods af den pressede situation er der ingen tvivl om, at Trampolinhuset er værdsat.

– Trampolinhuset er et sted, hvor du og jeg kan møde hinanden. Her kan vi dele ting og lære af hinanden, siger han.

JPEG - 99 kb
Frisørsalon: Hver fredag kan du blive klippet gratis af Trampolinhusets frisører.
Foto: Sasa Mackic

Menneskelig integritet

Den kunstneriske dimension er omdannet til et socialt-politisk projekt, der i skikkelsen af et hus danner rammer for, at nogle af asylansøgernes hidtil oversete ønsker kan blive opfyldt.

Med støtte fra Oak-fonden er der konstrueret et fysisk rum, hvor man i glimtvise øjeblikke kan ryste flygtninge-identiteten af sig, men samtidig spejle sig stiltiende i andres liv og situationer.

Ved at engagere og inddrage asylansøgerne i husets aktiviteter og beslutninger, forsøger man at tilbagegive en smule af den menneskelige integritet, som mange asylansøgere mister på centrene.

Se introduktionsfilm om Trampolinhuset

Utopisk ligeværd ?

Søren, der formelt er ansat som PR- og outreachkoordinator, fastslår ambitionerne for huset.

Det er helt centralt, at Trampolinhuset ikke kun er et værested, men også et sted, hvor asylansøgere kan møde folk udenfor centrene.

– Der sker helt klart noget for et menneskes psyke, når det bevæger sig fra lejren til Trampolinhuset i byen, hvor man møder hinanden på nogle andre, mere lige vilkår. Det er ikke en magisk psykologisk forvandling med et knips, for opdelingen findes da også her i Trampolinhuset. Et eksempel er tog-billetterne, der er et forsøg på at udligne forskellen, men samtidig bliver den en understregning af, at jeg er i en priviligeret position og uddeler dem, fortæller Søren.

JPEG - 71.8 kb
Trampolinhuset er et mødested for asylansøgere, københavnere, asylaktivister og bare nysgerrige.
Foto: Sasa Mackic

På trods af udfordringerne er det skabelsen af et ligeværdigt rum, der er ambitionen.

– Lighed og lige deltagelse er det mål, vi konstant bevæger os imod. Måske når vi det aldrig, men for mig er det drivkraften i alle vores handlinger og de i virkeligheden små lavpraktiske justeringer, vi foretager os, siger han.

Samtidig udtrykker han behovet for, at Trampolinhuset bliver en offentlig stemme i asyldebatten.

– Det er ikke vores hensigt at opdyrke noget partipolitisk, men det må gerne blive et sted for folk, der har engagement og interesse i asylpolitik generelt. Det kunne eksempelvis være folkekøkken med asylpolitiske grupper, opfordrer han.

På Kvindernes Internationale Kampdag havde der eksempelvis været et kvindearrangement, hvor asylansøgere, aktivister og nysgerrige havde diskuteret internationale kønsroller.

Fri fest i frie rum

Inden middagen beder vi bordbøn. Det sker af hensyn til husets kristne grupperinger. Nogle af muslimerne og ateisterne ved mit bord skæver lidt til siden, men ingen protesterer eller forstyrrer bønnen.

Efter spisningen og fælles oprydning er der filmvisning. Aftenen går. Der freestyle-rappes, der diskuteres slavisk drikkekultur, og der grines og danses.

En såkaldt etnisk dansker, der betegner sig selv som en af husets besøgende, danser uanfægtet af sin høje alder, cirkulerende og spjættende rundt i det store fællesrum. Mens lyden af gamle pop-schlagere toner ud af højtalerne, siger han:

– I de her rum findes ingen grænser - de har sgu grænser nok i deres hverdag!

Læs også Modkrafts artikel »Vi vil leve i en ægte verden«

Læs mere om Trampolinhuset

Læs også Informations artikel fra Trampolinhusets åbning

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce