Annonce

3. marts 2011 - 18:09

Transfobe hovedtalere på anti-købesex-konference

[Artiklen opdateres løbende] Konferencen Grosse Freiheit? vil diskutere, »hvordan man kan stoppe udvidelsen af sexindustrien og udnyttelsen af personer i prostitution og trafficking«.

Den er arrangeret af 8. marts-initiativet og tæller blandt andet Magnus Heunicke (S), Astrid Krag (SF) og Line Barfod (EL) som moderatorer.

Blandt konferencens hovedtalere er Julie Bindel og Janice G. Raymond, som begge er kendte for gentagende hadefulde udfald mod transpersoner. I Janice Raymonds berygtede bog The Transsexual Empire – The Making of the She-Male (1979, genudgivet 1994), kan man bl.a. læse at:

»Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv […] transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende«.

JPEG - 94.8 kb
Transfobien i Janice Raymonds bog, »The Transexual Empire - The Making of the She-Male«, har fået »Rude Boy« til at slå igen med denne ilustration på hjemmesiden: http://www.samesame.com.au.

Julie Bindel har ligeledes påkaldte sig flere transpolitiske organisationers vrede med udtalelser som:

»Jeg har ikke noget problem med, at mænd skiller sig af med deres genitalier, men det gør dem ikke til kvinder, på samme måde som det at stoppe lidt støvsugerslange ned i dine 501ere [jeans, red.] ikke gør dig til en mand” img9.photobuckt.com

På trods af kritik fra en række LGBT-organisationer fastholder Bindel, at:

»kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle« (www.guardian.co.uk)

Queerkraft-redaktionen har stillet en række spørgsmål til konferencens arrangører, nævnte moderatorer, samt til homo-. bi- og trans-interesseorganisationen LBGT-Danmark.

Foreløbig har vi modtaget svar fra Magnus Heuninicke.

LBGT-Danmark, som ikke var opmærksomme på konferencen (og dermed heller ikke de transfobiske talere) forud for Queerkrafts henvendelse, har lovet at vende tilbage, så snart de har diskuteret problemstillingen kollektivt.

Magnus Heunicke (S)
Queerkraft: Hvordan forholder du dig til de to hovedtaleres udtalelser om transpersoner?

Magnus Heunicke: »Jeg er dybt rystet over, at man kan være så indskrænket og indeholde så meget had.«

Queerkraft: Betragter du kampen mod prostitution som sammenhængende med en kamp mod transpersoner?

Magnus Heunicke: »Nej, på ingen måde.«

Queerkraft: Er det din opfattelse, at man bør se stort på transfobiske udsagn, så længe man deler holdninger til prostitution?

Magnus Heunicke: »Aldrig. Hvis man først begynder at acceptere eller sidde sådanne udtalelser overhørig, er man selv medskyldig.«

Queerkraft: Vil din viden om de to hovedtaleres transfobiske holdninger få indflydelse på din deltagelse i konferencen?

Magnus Heunicke: »Ja, det vil den. Jeg har stor lyst til at melde fra, men jeg er nødt til først at give arrangørerne mulighed for at svare på dette og udrede eventuelle ting, jeg ikke er vidende om. Hvis jeg alligevel deltager, vil min afstandtagen til disse udsagn ikke gå stille af. Men jeg har ikke lagt mig fast endnu.«

Opdatering:

Astrid Krag, SF, svarer:

1) Hvordan forholder du dig til de to hovedtaleres udtalelser om transpersoner?

Det er indskrænkede synspunkter, som jeg er uenig i.

2) Betragter du kampen mod prostitution som sammenhængende med en kamp mod transseksuelle?

Nej. Jeg vil gerne bekæmpe prostitution, men det er afstumpet at bekæmpe transseksuelle.

3) Er det din opfattelse, at man bør se stort på transfobiske udsagn, så længe man deler holdninger til prostitution?

Nej.

4) Vil din viden om de to hovedtaleres transfobiske holdninger få indflydelse på din deltagelse i konferencen?

Jeg vil først høre arrangørernes svar, men jeg har ingen lyst til at legitimere de her udtalelser – jeg kan godt finde på at melde fra, men jeg vil ikke gøre noget konkret, før arrangørerne har reageret.

Opdatering:

8. marts initiativet svarer:

»Hvad angår de tilsendte spørgsmål om transpolitik, er det ikke en del af 8.-marts-initiativets område og derfor ikke noget, vi har diskuteret, og som jeg derfor har mandat til at udtale mig om på netværkets vegne. Vores fokus som netværk er at fremme bekæmpelsen af udnyttelsen af mennesker i prostitution og menneskehandel, bl.a. ved at være med til at formidle viden om sexkøb, prostitution og menneskehandel.

Det er baggrunden for, at vi blandt mange andre også har inviteret de to eksperter Janice Raymond og Julie Bindel til at holde oplæg på 8. marts-initiativets internationale konference om prostitution og menneskehandel i maj 2011, som I har henvendt jer til os om. Begge oplægsholdere er internationale eksperter med forskningsbaseret viden om prostitution, sexkøb og menneskehandel og har bl.a. været involveret i fora i bl.a. EU og FN på denne baggrund. Janice Raymond har desuden som daværende leder af Coalition Against Trafficking in Women været en vigtig ngo-forhandler i forbindelse med forarbejdet i FN til Palermoprotokollen, som er en afgørende international aftale i forbindelse med at bekæmpe menneskehandel. Vi finder det derfor interessant og relevant at høre deres resultater og overvejelser om disse spørgsmål.

Det, som er temaet for os i denne omgang, er altså prostitutionsspørgsmålet. Hvis vi på et senere tidspunkt beslutter os for at drøfte transpolitiske temaer, ser vi frem til at inddrage jeres synspunkter i vores diskussion.

venlig hilsen på vegne af 8. marts-initiativet,

Hanne Helth, talsperson«

Opdatering, Line Barfod, Enhedslisten:

1) Hvordan forholder du dig til de to hovedtaleres udtalelser om transpersoner?

De udtalelser om transseksuelle, der fremgår af jeres artikel, er både indskrænkede og skræmmende.

2) Betragter du kampen mod prostitution som sammenhængende med en kamp mod transpersoner?

Nej.

3) Er det din opfattelse, at man bør se stort på transfobiske udsagn, så længe man deler holdninger til prostitution?

Bestemt ikke. Vi skal ikke være tavse overfor den form for udgydelser – hverken når det gælder racisme, sexisme eller som her: Transfobi. Den slags skal aldrig ties ihjel.

4) Vil din viden om de to hovedtaleres transfobiske holdninger få indflydelse på din deltagelse i konferencen?

Naturligvis. Nu vil jeg undersøge sagen og høre fra arrangørerne, hvad meningen er og overveje min deltagelse.

Opdatering:

Kamal Qureshi, ligestillings- og menneskerettighedsordfører for SF, har mandag udsendt en pressemeddelelse med overskriften ”Kønsligestilling handler ikke om transfobi” [http://www.pridenews.dk/index.php/t...]

I pressemeddelelsen hedder det bl.a.:

”I SF arbejder vi for at forbedre vilkårene både for undertrykte kvinder og transkønnede. Det er dybt problematisk, når vi som parti giver støtte til en konference, der inviterer talere som har diskriminerende holdninger til seksuelle mindretal og til transkønnede.”

Til Queerkraft udtaler Kamal: ”Det er min holdning, at SF bør trække sig fra konferencen, hvis Julie Bindel og Janice G. Raymond fortsat skal tale på den.”

Opdatering, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Sebastian Svegaard, Transpolitisk Talsperson for
LGBT Danmark, svarer.

1. Hvad mener LGBT-Danmark om, at Julie Bindel og Janice Raymond er inviterede til at tale i KBH?

Selvom konferencen ikke har fokus på transkønnede, finder vi det beklageligt at valget er faldet på de to talere, som ved forskellige lejligheder har udtalt sig om transkønnede, på måder som viser ringe forståelse for transkønnedes nutidige vilkår i vestlige samfund. 8. marts initiativet henviser til de to taleres store viden og forskning i forhold til prostitutionsspørgsmål, men det behøver ikke udelukke en offentlig tilkendegivelse af, at 8. marts initiativet støtter op om kampen imod diskrimination af transkønnede. Vi mener således, at det ville klæde 8. marts initiativet at tage afstand til de to taleres udtalelser vedrørende transkønnede, og på denne måde tilkendegive at de sympatiserer med kampen mod diskrimination af en anden udsat minoritetsgruppe.

2. Vil LGBT-DK rette henvendelse til konferencens arrangører om Bindel og Raymonds transfobiske udtalelser?

Ja, vi vil rette henvendelse til arrangørerne og tage afstand fra de to som talere på konferencen.

3. Hvis Julie Bindel og Janice Raymond fortsat skal tale på konferencen, vil LGBT så foretage sig noget i den forbindelse?

Vi overvejer forskellige tiltag. Der er ingen tvivl om at vi vil skabe opmærksomhed omkring Bindel og Raymonds udtalelser om transkønnede og opfordre til afstandtagen til dem. Vi håber på, at vi efter at være gået i dialog med flere af aktørerne bag 8. marts initiativet, kan skabe opbakning til en offentlig afstandtagen til transfobiske holdninger!

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce