Annonce

25. september 2009 - 19:34

Energiselskab: Aktion ingen trussel mod elforsyning

Politiets talsmand, Flemming Steen Munch, udtalte torsdag til Modkraft.dk, at politiet vil skride ind med masseanholdelser, hvis aktivister, som planlagt forsøger at lukke Amagerværket under Shut it Down-aktionen lørdag den 26. september.

Fakta:

Straffelovens § 193: Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås forbrydelsen groft uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder

Politiets talsmand sagde desuden, at politiet vil forsøge at få klima-aktivisterne dømt efter straffelovens paragraf 193, som gælder forstyrrelse af driften af »samfundets samfærdselsmidler«, herunder el og strømforsyning. Strafferammen er op til seks års fængsel (Se faktaboks).

Amagerværket har ingen betydning

Men ifølge Shut It Down aktivisterne udgør aktionen ikke er en trussel mod elforsyningen, og paragraf 193 er derfor slet ikke relevant i forbindelse med deres aktion. De får nu opbakning i deres vurdering fra en uventet kant.

JPEG - 30.3 kb
Amagerværket i København er lørdag mål for klimaaktionen Shut It Down. Elselskabet Energinet.dk afviser dog, at aktionen vil resulterer i et energimæssigt black out. Foto: Brian Berg.

Hos det statslige elselskab Energinet.dk, som får strøm fra Amagerværket og sørger for elforsyningen til københavnerne, lyder vurderingen, at aktionen sandsynligvis ikke vil betyde noget for elforsyningen.

– Som udgangspunkt vil det ikke betyde noget, hvis Amagerværket bliver lukket. Elsystemet drives således, at man kan tåle, at et værk lukker. Der kan jo pludselig gå hul i en kedel, det behøver ikke at være aktivister, der besætter værket, siger Karin Tronbech Hansen fra energinet.dk til Modkraft.dk.

Hun oplyser samtidig, at man i den situation henter strøm fra andre værker i København.

Shut It Down: Ingen blackout

Hos Shut It Down deler man denne analyse.

– Vi har tænkt os at stoppe værkets kulforbrug, men vores handlinger vil ikke skabe forstyrrelser eller black outs på elnettet, og er derfor ingen trussel for infrastrukturen eller elforsyningen, hvilket politiet udmærket ved, siger Tannie Nyboe i en pressemeddelelse.

– Elnettet består af mange forskellige energiproducerende enheder. Det er Energinet.dk, der står for den generelle forsyning og sikkerhed, og de ved godt, at vi kommer og er derfor klar over, at der kan være nogen forstyrrelser i forhold til Amagerværket. Så har de nogen andre produktionsenheder, de kan sætte i stedet, uddyber Tannie Nyboe overfor Modkraft.dk.

– I og med at Energinet.dk har kendt til den her aktion så god tid i forvejen, har de haft masser af tid til at forberede sig på det, fortsætter hun.

Vattenvall: Ukendte konsekvenser af lukning

Det svenske energiselskab Vattenfall, som ejer Amagerværket, kan umiddelbart ikke sige noget konsekvenserne af en eventuel lukning. Hvis der bliver nogle, er de dog ikke forsyningsmæssige, men nærmere økonomiske.

– Vores forsyninger er selvfølgelig indrettet sådan, at et værk godt kan komme ud af produktion i en kort periode, og så er forsyningen sikret alligevel. Det ville være mærkeligt, hvis dansk elforsyning var sådan indrettet, at et eneste værk holder sammen på det hele, siger Marianne Reedtz Sparrevohn, pressemedarbejder i Vattenfall.

Aktivisterne i Shut It Down kalder på den baggrund politiets udmeldinger en »skræmmekampagne«.

– Politiets udmeldinger har kun til formål at skræmme folk fra aktivt at deltage i klimakampen, og det er simpelthen absurd, at politiet og regeringen lægger den linje, de gør, overfor folk der legitimt protesterer og taler klimaets sag, siger Tannie Nyboe.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce