Annonce

24. maj 2009 - 16:30

Klimademonstranter fik knippelsuppe

Modkraft.dk slutter dagens live-dækning.

Kl.18.08
Demonstrationen går nu samlet til Gøglerskolen på Kigkurren 3, hvor der er folkekøkken og hygge.

Kl.17.55
150-200 er nu forsamlet i krydset Vejlands Allé og Ørestads Boulevard. Demonstrationsledelsen meddeler, at mødedeltagerne i Bella Center sandsynligvis forlader området inden for et kvarters tid. Derfor vil demonstranterne blive stående så længe for at sige farvel til dem.

Kl.17.40
Sit-down demonstranterne har rejst sig og bevæger sig mod krydset Vejlands Allé og Ørestads Boulevard, hvor de efter alt at dømme vil samle de resterende demonstranter. Politiet foretager sporadiske anholdelser og registreringer af aktivister i området.

Kl.17.19
Store grupper af civilbetjente med trukne knipler jager aktivister i boligområdet syd for Bella Center. Mindst ni er anholdt. De anholdelser Modkraft.dk har overværet, foregår stille og roligt, da aktivisterne overgiver sig uden modstand.

En civilbetjent var så ihærdig i jagten på en aktivist, at han spurgte en tilfældig forbipasserende om lov til at låne hendes cykel. Det svarede cyklisten dog nej til.

JPEG - 145.8 kb
Omkring 300 aktivister forsøgte at forstyrre det klimamøde, der fandt sted i Bella Center. Omkring 40 blev anholdt og mindst tre slået i hovedet med knipler. Foto: Freddy Hagen

Aktivisterne, der var tvunget ned i kanalen, er nu oppe igen. En af dem er anholdt. Ifølge Modkraft.dk’s oplysninger er en fotograf fra dagbladet Information også anholdt.

Ifølge politiet er 71 blevet anholdt i løbet af dagen.

Kl.17.09
De resterende af Rød Blok-aktivister er ifølge Modkraft.dk’s oplysninger anholdt af en gruppe civilbetjente på golfbanen.

Resterne af hoveddemonstrationen har etableret en sit-down aktion i krydset Vejlands Allé og Center Boulevard, hvor 100-150 aktivister sidder spredt på kørebanen.

Den aktivist, der senest blev slået i hovedet af politiet, var ifølge ambulancefolkene ikke tilstrækkeligt hårdt såret til at blive taget med. Han måtte derfor selv tage en taxa på skadestuen.

En deling betjente med politihunde har tvunget en gruppe aktivister ned i et vandløb langs Vejlands Allé. Betjentene vil ikke lade dem komme op og spørger sarkastisk om det ikke er for koldt at bade, meddeler øjenvidner på stedet.

En gruppe på cirka 15-20 aktivister nærmer sig Bella Center bagfra. Da politiet nærmede sig, spredtes flokken.

Kl.16.43
Mindst otte aktivister fra Rød Blok er anholdt på golfbanen ved siden af Bella Center. En gruppe aktivister er forsamlet andetsteds på golfbanen og er endnu ikke anholdt. De holder tilsyneladende møde, men da politiet holder pressen tilbage, er det svært at vurdere på afstand.

PNG - 404.3 kb
En civilklædt betjent holder vagt ved anholdte Rød Blok-aktivister. Foto: Morten Rode/Monsun

Tre journalister og fotografer fra Modkraft.dk, Information og Zentropa har fået besked på at forlade området samme vej, som de kom, nemlig gennem tre kanaler.

Kl.16.36
Aktivister fra Rød Blok er vadet i vand til knæene gennem tre kanaler og er nået frem til en golfbane ved siden af Bella Center. Her rykker civilt politi og gruppevogne frem og begynder at anholde dem. Mindst seks er anholdt. Også pressefolk holdes tilbage og skal nu registreres.

PNG - 235.4 kb
Aktivister fra Rød Flok forcerer en af flere kanaler. Foto: Morten Rode/Monsun

På Vejlands Allé står omkring 30 aktivister fra Grøn Blok overfor politiet. Da de går frem mod politikæden, trækker betjentene atter knipler, og endnu en demonstrant bliver slået i hovedet og falder om. Som tidligere vil alarmcentralen ikke sende en ambulance, hvis ikke det er politiet, der rekvirerer.

JPEG - 154.4 kb
Aktivister forsøger at skubbe politiet tilbage. Foto: Freddy Hagen

Kl.16.30
Aktivister fra Grøn Blok kaster maling på hollændervognene, der forsøger at køre ned mod Rød Blok. Vognene vender om til stor jubel for aktivisterne.

En central aktivist fra Rød Blok fortæller Modkraft.dk at man endnu ikke har givet op og stadig følger planen. Undervejs har også Rød Blok kastet maling mod politiet.

Omkring 50 aktivister fra Rød Blok vader gennem en kanal og trænger frem mod centeret.

JPEG - 162.7 kb
Maskerede aktivister forsøger at standse politiets hollændervogne. Foto: Freddy Hagen

Kl.16.25
En aktivist, der blev slået ned, beskrives af øjenvidner som »hårdt såret med en stor flænge i hovedet«. Aktivister har forsøgt at tilkalde en ambulance, men fik at vide, at det skulle være politiet, der rekvirerede en ambulance. I stedet sættes han nu i en taxa ifølge med en lægestuderende.

Der er tvivl om, hvorvidt en eller to aktivister er blevet såret under politiets knippelangreb.

JPEG - 149 kb
En af flere demonstranter, der blev slået i hovedet med knipler. Foto: Freddy Hagen

Kl.16.20
Den mobile røde blok er løbet omkring en kilometer over Amager Fælled gennem buskadset ud på Vejlands Alle. Her blev den mødt af massivt politiopbud, der standsede aktivisterne, som nu forsøger at omgruppere sig og tilsyneladende prøver at finde en vej ind.

Kl.16.15
Grøn blok nåede frem til politiafspærringen, og blev mødt med voldsom knippelsuppe. En demonstrant blev liggende tilsyneladende såret og er båret væk af politiet. Han er ved bevidsthed, og anholdes. De øvrige demonstranter trækker sig tilbage.

Kl.16.10
Forreste del af demonstrationen løber ned ad Ørestads Boulevard.

Flere er maskerede, og enkelte har gasmasker. Forude har politiet afspærret vejen med fem hollændervogne.

JPEG - 142.7 kb

Kl.16.05
Demonstrationsledelsen meddeler nu fra højttaler vognen, hvad der skal ske, når demonstranterne når frem til Bella Center.

Ved Sundby Station vil demonstrationen blive delt i to: Dem, der ikke vil deltage i den annoncerede ulydighedsaktion bliver stående sammen med højttalervognen, mens de øvrige fortsætter mod Bella Center.

Disse vil igen blive delt op i to grupper med hver deres farvekode. Den røde blok vil være mobil og forsøge at komme forbi politiets afspærringer, mens den grønne blok vil forsøge at presse politiets kæder tilbage. Det understreges, at aktionskonceptet er »ikke-voldelig, men konfrontativ, civil ulydighed«.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvad formålet med aktionen er, men det formodes at aktivisterne vil trænge frem til eller så tæt som muligt på Bella Center.

Her er politiet nu synligt ved at gøre sig klar til at tage imod aktivisterne. Foran centeret har mindst ti let-sikrede mandskabsvogne taget opstilling, mens mindst ligeså mange kører i kolonne lidt derfra.

Kl.15.50
Demonstrationen er nået til Ørestads Boulevard, knap halvvejs til Bella Center, som nu kan skimtes i det fjerne. En del af demonstranterne bærer på runde skjolde, der er malet som »sure Smileys« og flere har vandpistoler i hænderne.

PNG - 324.2 kb
Klimaaktivister med Smiley-skjolde. Foto: Morten Rode/Monsun

Ifølge Modkraft.dk’s journalist på stedet er stemningen afslappet, men beslutsom. Der gøres flere små ophold på vejen, hvor der holdes taler, og der spilles musik og råbes slagord.

Politiet følger demonstrationen tæt med tre gruppevogne umiddelbart bagved og flere cirkulerende i området.

Ved Bella Center er politiet også synligt tilstede. Adskillige hollændervogne kører rundt i området omkring centeret, hvor der også er både hundevogne og ridende politi. Der er dog ikke tale om såkaldt »show of force«, hvor hele politistyrken vises frem på én gang til skræk og advarsel, men der ifølge Modkraft.dk’s kilder på stedet ikke tvivl om, ar der meget hurtigt kan samles en stor politistyrke.

Inde i Bella center er »World Business Summit on Climate Change« åbnet af FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon, der bl.a. langede hårdt ud efter dem, der stadig nøler på klimaområdet:

– Til dem, der aktivt lobbyer imod klimahandling, har jeg en klar besked: Jeres holdninger er udløbet, og jeres tid er ved at løbe ud, sagde han bl.a. ifølge Politiken.dk.

Ban Ki-Moon erklærede sig desuden lodret uenig med dem, der mener, at der ikke er råd til at handle på grund af den økonomiske krise. Tværtimod er der ikke råd til flere kortsigtede løsninger, mente generalsekretæren:

– Vi ved, at prisen ved ikke at handle vil være meget større end prisen ved at handle nu. Vi ved, at vi har værktøjerne – hvad vi mangler er viljen.

Kl.14.53
Politiet trækker sig tilbage og lader demonstrationen fortsætte, selvom folk hverken har lagt stiger eller maskering.

De aktivister, der bærer frontbanneret, har tre-fire aluminiumsstiger under banneret, men ikke oplyse til Modkraft.dk, hvad de skal bruges til.

Heller ikke politiets indsatsleder ønsker at tale med Modkraft.dk.

Kl.14.45
Politiet har spærret demonstrationen inde på Torvegade og via højttalere meddelt, at ingen får lov at gå videre, før demonstranterne har lagt stigerne og afført sig maskering.

Demonstrationsledelsen svarer – også via højttalere – at der er tale om en lovligt anmeldt demonstration, der har ret til at gå.

JPEG - 130.8 kb
Politiet spærrer Torvegade umiddelbart efter demonstrationens afgang, da flere demonstranter har overtrådt maskeringsforbudet. Kort efter får demonstrationen dog lov at gå alligevel. Foto: Steen Flemming

Kl.14.40
De 200-300 klimademonstranter begynder nu at gøre sig klar til at gå. Cirka en tredjedel af dem udgør, hvad man kunne kalde en »sort blok«, hvor enkelte allerede nu er maskerede, og flertallet klædt på en måde, så de hurtigt kan maskere sig og blive klar til at aktionere.

Politiets indsatsleder er klar over at der er maskerede og har henvendt sig til politiledelsen for at få at vide, hvordan han skal forholde sig.

Kl.14.15
Stemningen er afslappet og flere af demonstranterne er klædt ud med jordkloder på hovedet.

Politiet er tilstede og cirkulerer i området, og har aftalt spillereglerne for demonstrationen. Ifølge politiet får demonstrationen lov at gå ad den planlagte rute til Vejlands Allé nær Bella Center.

JPEG - 143.5 kb
Omkring 300 demonstranter gik fra Christianshavns Torv til Bella Center, hvor internationale erhvervsledere holdt klimakonference. Foto: Steen Flemming

Politiet advarer dog om, at der vil blive grebet ind, hvis demonstranterne overtræder maskeringsforbuddet, og at det ikke er tilladt at medbringe stiger.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad stige-forbuddet går ud på, men det kan være et forsøg på at forhindre aktivisterne i at forcere eventuelle hegn omkring området.

Aktivisterne har endnu ikke løftet sløret for deres konkrete aktionsplaner, men ved tidligere lignende aktioner, senest »Luk Lejren« ved asylcenteret Sandholm i Nordsjælland i oktober 2008, har konceptet været, at mindre grupper har skilt sig ud fra hoveddemonstrationen og forsøgt at omgå politiets afspærringer.

Også under masseaktionen »G13« for et ungdomshus i oktober 2007 forsøgte flere mindre grupper at trænge igennem eller udenom politiafspærringer bl.a. ved hjælp af stiger.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce