Annonce

20. maj 2009 - 21:17

Klimaaktivister og energikoncerner var uenige om kapitalismen

Mens klimaaktivisterne fra »Not Your Business«-initiativet beskrev de store energikoncerner som »klimakriminelle«, betragtede repræsentanterne for Dong Energy, Vestas og Novo Nordisk dem som en vigtig brik i løsningen på de klimaforandringer, der har bragt menneskeheden på kollisionskurs med klodens økosystem.

Nedenunder onsdagens debatmøde mellem de umage parter, indkaldt på initiativ af arrangørerne af det kommende minitopmøde i Bella Center mellem politikere, eksperter og erhvervsliv, rumsterede spørgsmålet om, hvorvidt klimaudfordringerne kan løses indenfor rammerne af det eksisterende kapitalistiske system eller ej.

Kræver klimaforandringerne, at vi radikalt skifter produktions- og forbrugsmåde, eller er det tilstrækkeligt at udvikle nye grønne teknologier så som biler der kører 100 kilometer på en liter benzin og enzymer, der muliggør tøjvask i 5 grader koldt vand?

Det første var aktivisternes position, det sidste ikke overraskende erhvervslivsrepræsentanternes.

»I protesterer mod de forkerte«

– Vi har ingen grund til at stole på, at det her minitopmøde vil hjælpe klimaet, snarere tværtimod. De deltagende virksomheder er skyld i de her problemer og vil benytte mødet til at argumentere for falske løsninger, indledte Natasja fra »Not Your Business«-initiativet, der har indkaldt til demonstration ved Bella Center søndag den 24. maj, hvor mødet starter.

JPEG - 54.4 kb
Da aktivister og repræsentanter for erhvervslivet mødtes for at diskutere klimakrise forud for det kommende minitopmøde i Bella Center viste det sig hurtigt, at man var uenige om, hvorvidt problemerne kan løses indenfor kapitalismens rammer eller ej. Foto: Mark Knudsen/Monsun.

Aktivisterne har udtalt, at de ønsker at »forstyrre« mødet, der udover topchefer fra omkring fyrre globale koncerner, fortrinsvis fra energiindustrien, har deltagelse af notabiliteter som Al Gore og FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon.

– Hvis klimaproblemerne skal løses, har vi brug for et samarbejde mellem politikere, videnskab og erhvervsliv. De virksomheder, der nu sætter sig sammen i København, vil handling. En klimakatastrofe er også dårlig for erhvervslivet. Det truer ganske enkelt deres forretning, hvorfor de også er motiverede for at løse de her problemer, lød svaret fra Per Meilstrup, klimadirektør i Mandag Morgen, der er med til at arrangere mødet i Bella Center.

– I må forstå, at det ikke er alle virksomheder, der modarbejder en bindende klimaaftale. I Dong Energy presser vi politikerne til at vedtage endnu mere ambitiøse klimamålsætninger. I protesterer imod de forkerte, lad os i stedet slå kræfterne sammen, lød opfordringen fra Dong Energys Villy Dyhr.

»I er ikke klimavenner«

– Det er selvfølgelig fint, hvis I kommer ud fra mødet med nogle positive overraskelser, men det ligner »business as usual«. Dong Energy er i færd med at bygge kulkraftværker i Skotland og Tyskland. I er ikke klimavenner, men en del af problemet, kom reaktionen fra Natasja, der helst ikke ville have sit fulde navn ud i medierne.

Repræsentanten for vindmølleproducenten Vestas spurgte, hvad aktivisterne ville have virksomhederne til at gøre.

– Giv jeres viden om miljøteknologi fri, sig nej til CO2-kvotehandel, begynd at arbejde for gratis offentlig transport og et bæredygtigt landbrug, lød svaret bl.a. fra aktivisterne.

Vil stadig protestere

– Vores grundkoncept er at samle folk fra forskellige sektorer af samfundet for at finde fælles løsninger, forklarede Per Meilstrup, da Modkraft.dk efter mødet spurgte ham, hvorfor arrangørgruppen havde valgt at kontakte aktivisterne.

Men hvorfor er de her grupper så ikke inviteret til at være med inde på mødet?

– Formålet med det her møde er, at det er verdens erhvervsliv, der sammen med nogle eksperter skal komme med input til politikerne. Derfor har vi inviteret primært erhvervslivet, sagde Per Meilstrup, der afviste, at det var ønsket om få aktivisterne til at droppe deres protestplaner, der lå til grund for mødeinvitationen.

»Not Your Business«-initiativet har indkaldt til demonstration fra Christianshavns Torv til Bella Center søndag den 24. maj kl. 14. Dagens møde har ikke ændret på den plan, oplyste aktivisterne ved mødets afslutning.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce