Annonce

Kalender

Lukning af kvindesvømning i Gellerup?

Dato: 
Onsdag, 11. jan. 2017 - 19:00 til 21:00
Sted: 
Foreningernes Hus
Gudrunsvej 10A
8210
Brabrand
Arrangør: 
Kvindesvømningens Venner i Gellerupbadet
Entré: 
Gratis

Kvindesvømningens Venner i Gellerupbadet inviterer til åbent borgermøde om byrådsflertallets planer om at forbyde den kønsopdelte svømning i Gellerupbadet - kom og sig din mening til politikerne! 

Paneldeltagere:
*Rabih Azad-Ahmad (R), byrådsmedlem, rådmand for Kultur og Borgerservice
*Esben Kullberg (S), byrådsmedlem, næstformand for kulturudvalget 
*Søren Kronborg Pedersen, fællesformand SF-Aarhus
*Hans Skou (V), byrådsmedlem, medlem af kulturudvalget
*Lone Norlander Smith, tidl. byrådsmedlem, medlem af fællesbestyrelsen for EL-Aarhus

Ordstyrer: Birger Agergaard, beboerredaktør, Gellerup.nu

Et flertal i Aarhus Byråd vil forbyde offentlig kvindesvømning i Gellerupbadet med henvisning til, at kønsopdeling skaber ”parallelsamfund” og modvirker integrationen. Desuden handler debatten om "nedrullede gardiner" og ligestilling.

Der lægges op til debat om og afklaring af disse begreber, og hvordan en populær svømmeaktivitet tre timer ugentligt, der har eksisteret i 13 år, kan skabe ”parallelsamfund” og skade integrationen.

Desuden debat om, hvorvidt politikerne med svømmeforbuddet er på kant med kommunens egen integrationspolitik, hvor det bl.a. hedder: "I erkendelse af at forskellige grupper af borgere har forskellige behov, kan det være nødvendigt at differentiere den service, som kommunen tilbyder”.

"Integrationspolitikken indebærer, at det er obligatorisk at sikre borgerinddragelse vedr. væsentlige beslutninger, der får konsekvenser for borgerne.” - "Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed".

Integrationspolitik: https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Kommunikation/Politikker/Integrationspolitik.pdf

Der ønskes belyst, hvordan svømmeforbuddet harmonerer med
"Bekendtgørelse nr. 340 af 10/04/2007 om initiativer til fremme af ligestilling § 6": ”Det er tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for idræt, herunder svømning mv. Det gælder både i private foreninger og inden for den offentlige forvaltning". 

Ligebehandlingsloven kap.1 §3 stk. 3 om forskelsbehandling:
Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141404

I en Wilke måling (JP Aarhus 20/12) er over halvdelen af de adspurgte aarhusianere uenige i byrådets ønske om at forbyde kønsopdelt svømning i Gellerupbadet. Er politikerne ude af trit med byens borgere?

Alle er velkomne og opfordres til at møde op med spørgsmål 
og kommentarer til politikerne!

Skriv under for at bevare kvindesvømning i Gellerup:

http://www.skrivunder.net/alle_kvinder_har_ret_til_kvindesvomning__ogsa_...

Annonce