Annonce

Kalender

Konference: Fagbevægelsens ønsker til efterårets politiske dagsorden

Dato: 
Fredag, 28. sep. 2012 - 11:00 til 16:00
Sted: 
Metal Hovedstaden
Nyropsgade 25
1780
København V
Arrangør: 
Initiativtagerne
Entré: 
-

Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V.28. september afholdes en landsdækkende tillidsmands- og fagforeningskonference, der ønsker fagbevægelsens aftryk på den politiske dagsorden i efteråret.

Blandt oplægsholderne er Henning Pedersen, formand BUPL, Dennis Kristensen, formand FOA, Lizette Risgaard, næstformand LO, Jesper Petersen, politisk ordfører SF, Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører Enhedslisten, Lennart Damsbo-Andersen, arbejdsmarkedsordfører Socialdemokraterne, og Nadeem Farooq, arbejdsmarkedsordfører Radikale Venstre.

Programmet for dagen er optrykt neden for.

Konferencen holdes:

                 Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V.
                 Fredag den 28. september kl. 11-16

Konferencen henvender sig til alle valgte, ansatte, tillidsrepræsentanter og fagligt aktive fra faglige organisationer inden for LO, FTF, AC samt andre, der ønsker at medvirke i dialog om jobskabelse, grøn omstilling og løsning af dagpengekrisen, så ingen uretmæssigt mister deres levegrundlag.

Initiativtagere til konferencen er LO Storkøbenhavn, Byggefagenes Samvirke, LO Aarhus, BUPL Hovedstaden, LO Horsens-Hedensted, Metal Horsens og Frederiksberg Kommunale Lærerforening.

Deltagerbetaling, der dækker fortæring og opretholdelse af et sekretariat for mødet, er 350 kroner.

Tilmelding med angivelse af fagforening, mailadresse og tillidspost til:

ole.wugge@3f.dk

Deltagergebyr, 350 kroner, indbetales på konto: 5338 0359592
(Husk angivelse af navn(e) og fagforening)


Program for konference om fagbevægelsens ønsker til efterårets politiske dagsorden
28. september kl. 11-16
Metal Hovedstaden,
Nyropsgade 25, 1780 København V.

Mødeledere:
Erik Steppat, fællestillidsrepræsentant BUPL Hovedstaden, og Benedikte Toftegaard, fællestillidsrepræsentant Aller Tryk, HK

Velkomst
11.00: René Nielsen, formand Metal Hovedstaden: Velkommen i huset
11.05: Indledning ved Peter Kay Mortensen, formand LO Storkøbenhavn: Derfor har vi indkaldt til konference

11.15: Fagbevægelsens dagsorden i efteråret
Oplægsholdere: Henning Pedersen, formand BUPL, om offentlig velfærd, Simon Tøgern, sektorformand HK Privat, om dagpenge og beskæftigelsen, Jesper Lund-Larsen, miljøkonsulent 3F, om jobskabelse.
Korte oplæg derefter debat med salen.

12.50: Hilsen fra LO
Lizette Risgaard, næstformand LO

13.00-13.30: Frokost

13.30: Tre gange ti minutters akademiske indspark
Mogens Ove Madsen, lektor Aalborg Universitet: Skattelettelsers politiske logik
Jens Jonatan Steen, forskningschef Cevea: Flexicurity under angreb
Jakob Lykke, forstander Langsøhus: »Armut trotz Arbeit« – Tyskland som advarsel

14.00: Politisk debat om finanslov, dagpenge og jobskabelse
Deltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokraterne, Jesper Petersen, SF, Johanne Schmidt Nielsen, Enhedslisten, og Nadeem Farooq, Radikale Venstre.
Korte oplæg derefter debat med salen

15.30: Hilsen fra FOA
Dennis Kristensen, formand FOA

15.40: Opsamling og vedtagelsen af udtalelse
Anders Olesen, formand Byggefagenes Samvirke

Annonce