Annonce

Kalender

Flugt, asyl og eksil - Et litterært-politisk arrangement

Dato: 
Tirsdag, 08. mar. 2016 - 17:00 til Tirsdag, 05. apr. 2016 - 19:00
Sted: 
Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade 15
1172
København
Arrangør: 
Aftenskolen Grobund - www.grobund.nu info@grobund.nu
Entré: 
gratis

Flugt, asyl og eksil i den tyske forfatter Anna Seghers’ forfatterskab

Fire (eller flere?) læsekredsaftener med Klaus Schulte (Seghers-forsker og fhv. lektor i Tysk og Kultur- og Sprogmødestudier ved RUC), arrangeret af Københavns Hovedbibliotek og aftenskolen Grobund.

Fornyet opstart 8.3. efter et forberedende møde den 09.02.: Herefter hver anden tirsdag eller efter nærmere aftale med deltagerne, mindst yderligere 3 gange (evt. fortsættelse aftales med deltagerne senest den 22. marts.)

08. 03.: Post til det forjættede Land. I første omgang læses og diskuteres i denne rækkefølge:

I: Anna Seghers: Et Rejsemøde og andre fortællinger. Overs. Hans Christian Fink, efterord ved Klaus Schulte. Roskilde: Batzer & Co. 2004, s. 101-146 (248 kr., gennem Samlerens Bogklub 149,95; bogen kan evt. købes til yderligere nedsat pris i forbindelse med tilmeldingen eller ved mødet den 08.03.)

1)      Fortællingens persongalleri, familie- og generationsforhold
2)      Fortællingens struktur a: udviklingen af forholdet mellem ’gammel’ og ’ung’.
3)      Fortællingens struktur b: historisk udvikling, fortalt tid og fortælletid: Jødisk historie i Øst- og Mellemeuropa samt Palæstina, 1890 – 1944/45, historien i fortællingen og fortællingen af historien.
4)      Fortælleren, fortalte figurer og fortællerstandpunkt(er); standpunktsskifte og tid og rum i fortællingens sidste fem afsnit.   
 
Fra 23. 03.: Transit.
Roman af Anna Seghers. Oversat af Arne Herløv Petersen. Forlaget Tiden 1986, 260 sider (mellem 70 og 110 kr. gennem Socialistisk Bogklub, Modtryk)
 
1)      Romanens persongalleri: jeg-fortælleren som figur i romanen – romanens øvrige hovedfigurer –  forskellige ’kredse’ af figurer.
2)      Romanens ’plot’: historie om en flugt – historie om flygtninge – historie om en kærlighed.
3)      Flygtningesituationen i Europa, specielt Frankrig 1933 – 1940/42, sammenlignet med ’flygtningekrisen i dag’: politiske og/eller ’økonomiske’, flygtninge, krigsflygtninge, migranter …?
4)      Flygte eller ’blive’ – varianter af truet, tabt, bevaret eller tilkæmpet identitet.
5)      Romanens struktur: Rammefortælling, udgangspunkt og slutning: Litteraturens mulige rolle.    
Alt efter læsekredsens varighed kan der inddrages flere værker af Anna Seghers, f.eks.: Kvinder og Børn i Emigration (essay. I: Folkets Jul 1989, gratis kopi uddeles), De døde Pigers Udflugt (fortælling. I: Et Rejsemøde, s. 55 - 99) eller Luftbroens Passagerer (reportage, under oversættelse ved Klaus Schulte)


Deltagelsen er gratis, men tilmelding skal helst ske inden 08.03. 2016 til litteraturformidler Suzan Erdogan Borglind: Z09f@kff.kk.dk eller direkte til: Klaus Schulte: klaus@ruc.dk


Annonce