Annonce

Stauning, Anker og Nyrup - var de røde dengang?

”Dengang var der rigtige socialdemokrater til” hører man ofte folk sige nostalgisk om tiden før de nuværende højredrejede socialdemokratiske politikere. Men var Nyrup rødere end Thorning, gavnede Anker Jørgensens politik arbejderne og skabte Stauning en solidarisk velfærdsstat? 

Oplæg af Lars Henrik Carlskov, medlem af Internationale Socialister 

Alle er velkomne, og efter oplæggene vil der være god tid til spørgsmål og debat. 

Zionisme og antisemitisme - er kritik af Israel jødehad?

Israel hævder, at kritikken af behandlingen af palæstinenserne er antisemitisme, men er det rigtigt? Hvor går grænsen mellem legitim kritik af en besættelsesmagt og ægte antisemitisme, som vi f.eks. ser hos nazistiske partier, der i flere europæiske lande har stor fremgang? Og hvordan bekæmper vi den zionistiske besættelsesmagt og forhindrer, at ægte antisemitisme vinder frem? 

Oplæg af Yonathan Goldshtein, Palæstina-aktivist, Vibeke Genefke, folketingskandidat for Alternativet og Lene Junker, medlem af Internationale Socialister. 

Seminar: Klasse, parti, revolution

TILMELDING: ISU@SOCIALISTER.DK - SE PROGRAM NEDENFOR.

Arbejderklassen spiller en afgørende rolle i socialistisk strategi. Men i dag er arbejderklassen ikke engang i stand til at forsvare sig mod de angreb, der hagler ned over os. Hvordan skulle den så kunne vælte kapitalismen?

Det kræver historie og teori at kunne vide, at den igen (forhåbentlig snart) vil gå til modstand i større omfang. Måske bliver velfærds-demonstrationerne 12. maj det første spæde skridt?

ØÅF: Er der bid i blokken?

Modkraft inviterer til debat.

ØÅF: Er der bid i blokken? - kan forandringsblokken blive enige?

»Forandringsblokken« har på det seneste været betegnelsen for de tre partier til venstre for Socialdemokraterne. Blokken kan i øjeblikket mønstre opbakning fra 20 pct. af vælgerne, og ånder således Socialdemokraterne i nakken. Men er der for alvor bid i blokken? En del af Pia Olsen Dyhrs optakt til SF's nylige landsmøde var således et hårdt angreb på Ø og Å's integrations- og udlændinge-politik. 

Aktivistmøde: Nej til kampfly

Vær med til at stoppe milliardindkøb af kampfly. Hør mere om kampflykøbet og vær med til at sætte gang i aktiviteter.

Et flertal i Folketinget er ved at bruge milliarder på at købe nye kampfly. Det er ikke blot skruptosset, det giver også dystre udsigter for Danmarks fremtidige udenrigspolitik. De mange milliarder kunne bruges meget bedre. Vi kunne styrke vores velfærd og satse på en fredelig udenrigspolitik, der ikke bygger på bombefly. Forligspartierne prøver at gå stille med dørene omkring kampflykøbet. Det skal de ikke have lov til. Lad os skabe debat og postyr.

VENEZUELA NU – EN ØJENVIDNE-BERETNING

Tre år efter Hugo Chávez’ død er Venezuela præget af en dyb krise, hvor sabotage fra overklassen har lammet økonomien, mens aktivister kæmper for selve revolutionens overlevelse. Andreas Bülow er lige vendt hjem fra en tre ugers rejse i Venezuela og fortæller om sine indtryk fra landet, efterfulgt af åben diskussion og spørgsmål. Mødet er arrangeret af Hands Off Venezuela og foreningen Socialisten.

Tid: Torsdag den 19. maj, kl.18.30

Sted: Verdenskulturcentret, Nørre Allé 1, 2200 København N

Mediehetz, byrådssvigt og moské-protester

TV2's mistænkeliggørende sensationsjournalistik i serien ”Moskéerne bag sløret” fik Aarhus Byråd til at løbe fra tidligere løfter om opførelse af en lokal moské. TV-stationens og byrådets opførsel er led i tidens bredere hetz mod muslimer og islam. Hvordan stopper vi hetzen og skaber et mangfoldigt samfund? Kom og hør nogle bud på dette fra Mohammad Sabah Ahmad, debattør og kritiker af TV2's serie "Moskeerne bag sløret", og Jørn Andersen, redaktør af Socialistisk Arbejderavis. 

Skraldekonflikten - da arbejderne ville styre selv

I år er det 20 år siden den 111 dage-lange arbejdskamp kendt som ”skraldekonflikten” fandt sted i Aarhus. De lokale skraldemænd opfandt en solidarisk model for at fordele arbejdet og bekæmpe arbejdsløsheden samt udfordrede selskabets ledelse, fagbevægelsens top og det lokale byråd. Hans Erik Madsen og Finn Kristensen, to af de aktive skraldemænd dengang, kommer og fortæller om den spændende konflikt. 

Alle er velkomne, og der vil god tid til spørgsmål og debat efter oplæggene. 

Venstrefløjen i krise - svaret er en revolution

Krisen raser på ottende år, og venstrefløjen står uden forklaringer, eller svar, på krisens årsager eller på en vej ud af den.

Socialdemokratiet fortalte os ved sidste valg, at "det aldrig har gået bedre," men den virkelighed, folk uden for Christiansborg lever i, bevidner om noget andet.
Kapitalismen har spillet fallit, og vejen ud af kapitalismens blindgyde, kan ikke findes inden for det selv samme kapitalistiske system.
Et nyt samfundssystem er nødvendigt - et socialistisk!

Sider

Annonce