Annonce

Klimabevidsthed

Kursus som ser på klimaproblemerne over 3 tirsdage:

1. Hjælper træfyring mod global opvarmning? Torben Chrintz, Videnschef, tænketank Concito.

Klimakrisen

Kursus over 3 torsdage:

1. Varm luft for milliarder/The Carbon Crooks. Problematisering af kulstof-kvotehandel. Med dokumentar fra 2013, v/ journalist Tom Heinemann.

Politisk uddannelse: En marxistisk verdensforståelse

På de tre næste stormøder i Internationalt Forum, vil vi uddanne os selv politisk.

Vi vil beskæftige os med og lære vigtige grundlæggende begreber som vi bruger i vores daglige politiske arbejde.

Den første uddannelsessession i rækken bliver holdt søndag d. 23/3 og vil tage udgangspunkt i en marxistisk forståelse af verden, som den ser ud i dag:

Økonomiens marginalisering af det politiske - magtens forskydning


Kurset beskriver virkningerne af den blanding af kapitalisme og markedsøkonomi som har ført til en dramatisk reduktion af det politiske råderum og en samfundsudvikling der er overladt til de private koncerner.
Vi ser på hvordan den økonomiske dominans har udviklet sig gennem de sidste 250 år, - hvordan den private virksomhed er blevet den centrale aktør i udviklingen med profit og økonomisk vækst som mål og på mulighederne for at føre magten tilbage fra kapitalen til mennesket.

v/ politolog Jens Laugesen.  Onsdagene 2.,9., 23., 30. april.

En ny venstrefløjsfortælling som grobund for en socialistisk udvikling

Fra Big Bang til socialisme - Venstrefløjens nye store fortælling om skabelsen, historien og skæbnen
Der er brug for nye store fortællinger, der integrerer natur- og verdenshistorien. Vi må gennem dem udvikle alternativer til de mørke forfaldshistorier, der præger tidens samfundskritik. Vi skal have positive bud på personlige livsanskuelser for socialister i det 21. århundrede.
Vi er af kød, ben og blod, men først og fremmest er vi en historie. Det er historien, som gør os til mennesker:

Venstrefløjens historie i aktuelt lys

For at forstå fænomenet ”venstrefløjen idag” vil vi se på hovedtrækkende i dets historie.

1. Venstrefløjen indtil splittelsen mellem socialdemokrater og kommunister, v/Niels Finn Christiansen, professor i historie.

Sydafrika: kampen for demokrati

 

Vi vil se på de kræfter der er i spil i kampen om demokrati og social retfærdighed i det store land.

1. Kampen mod apartheid indtil Mandelas løsladelse, v/Gorm Gunnarsen, historiker.

Latinamerikansk frigørelsesfilosofi

 

Hvornår træder filosofferne i karakter og går op imod nyliberalismen? Den argentinsk/mexicanske filosof Enrique Dussel påpeger ved hjælp af frigørelsesfilosofien sammenhængen mellem nyliberalismen, globaliseringen og eurocentrismen.

Det offentliges magtfulde dobbeltrolle – på en gang arbejdsgiver og politisk magthaver

Vi ser på det offentlige som arbejdsgiver og tager udgangspunkt i lærerkonflikten 2013 -  kommunallockout og ensidigt statsindgreb.

Social dumping

Ræset mod bunden når hele tiden nye højdepunkter – eller lavpunkter skal man nok hellere sige. Slagteriarbejdere skal gå ned i løn for at kunne konkurrere med tyske og polske arbejdere. Besynderlige polske og portugisiske firmaer byder ind på store arbejder i København og udenlandske arbejdere går til en løn som ligger langt under overenskomstmæssig løn. For ikke at tale om de velbjergede langs Strandvejen som benytter sig af rumænske arbejdere til 50 kr. i timen, når de skal have bygget endnu en carport.

Sider

Annonce