Annonce

David Harvey læseklub: '17 modsætninger og enden på kapitalismen'

Bogen kan købes hos Forlaget Solidaritet (400 sider, Kr.120.-).

Onsdage kl.17-19 Københavns Hovedbibliotek

Læseklubben ledes af sociolog og geograf Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D.

Workshop om internetsikkerhed i Folkets Hus

Er du også træt at blive overvåget når du surfer på nettet? Vil du også gerne kunne organisere politiske aktiviter via e-mail, uden at skulle være bange for, hvem lytter med på dine samtaler? Så kom og lær at beskytte dine mails og din internet browsing med os!

Team Torsdag inviterer til "Lær PGP og TOR-workshop", torsdag d. 23. oktober kl. 17-19 i Folkets Hus.

Kapitalismens endeligt!

Deltag i David Harvey læseklub: ”17 modsætninger og kapitalismens endeligt” og få indsigt og ideer i kampen mod kapitalismen. ”Det afgørende er ikke, om kapitalen kan overleve sine modsætninger, men at omkostningerne ved, at den gør det, bliver uacceptable for det store flertal !”

Med denne læseklub får I en enestående mulighed for at gå i dybden med samfundsteoretiske problemstillinger, derfor gentages efteråret succes for jer der ikke havde mulighed for at deltage første gang.

Byplanlægger Peter Schultz Jørgensen og geograf Rolf Czeskleba-Dupont leder læseklubben.

Flugt, asyl og eksil - Et litterært-politisk arrangement

Flugt, asyl og eksil i den tyske forfatter Anna Seghers’ forfatterskab

Fire (eller flere?) læsekredsaftener med Klaus Schulte (Seghers-forsker og fhv. lektor i Tysk og Kultur- og Sprogmødestudier ved RUC), arrangeret af Københavns Hovedbibliotek og aftenskolen Grobund.

Fornyet opstart 8.3. efter et forberedende møde den 09.02.: Herefter hver anden tirsdag eller efter nærmere aftale med deltagerne, mindst yderligere 3 gange (evt. fortsættelse aftales med deltagerne senest den 22. marts.)

Udvikling af Enhedslistens produktions- og erhvervspolitik

Offentligt seminar:
Udvikling af Enhedslistens produktions- og erhvervspolitik

Tilmelding: senest mandag d. 18. januar til landskontoret@enhedslisten.dk

Marxisme 2015

Marxisme 2015 er en weekend – 13.-15. november i København – med debatter for socialister og anti-kapitalister.

Magthaverne verden over kan kun levere brutale angreb på arbejdere og fattige – og mere racisme – som svar på den krise, der nu har varet 7 år. Fra Ukraine over Palæstina til Irak er deres svar endnu mere blodige.

I Danmark er 4 år med Thorning blevet afløst af Løkke og DF. De varsler endnu mere racisme og endnu flere nedskæringer.

Men der er også tegn på, at mange har fået nok.

Seminar om krig, kapitalisme og alternativet hertil.

Kom til ungdomsseminar i Kommunistisk Parti d. 31 oktober!

 

Der er noget grundlæggende galt i Danmark, mennesker på flugt mangler akut hjælp, men i stedet for at hjælpe vælger vores regering at bruge milliarder på oprustning og krig i blandt andet de lande som folk flygter fra.

At leve i en matematiseret verden!

Om at tælle, tænke og handle

Tre 2015-GRObund kursusgange hvor matematiker Bernhelm Booß-Bavnbek vil tematisere forholdet mellem grønne, socialistiske idealer og praktisk virke på den en side og matematisk og naturvidenskabelig anskuelsesmåde på den anden side.
Traditionelt har forholdet mellem marxismens ide om det frie emanciperede menneske i et humant samfund og matematik/naturvidenskab som fag og ideologi, et indviklet og ikke altid konfliktfrit forhold.

Sprog og Politik

Kursus i Sprog og politik ved Tina Thomsen, kommunikationsrådgiver, og Ali Hansen, sprogforsker.

Hvorfor er det vigtigt, at venstrefløjen ikke anvender højrefløjens ord? Hvorfor skal venstrefløjen arbejde på at finde sit eget sprog om samfundspolitiske fænomener?

Nytænkning på venstrefløjen

Nytænkning på venstrefløjen
Flemming Bjerke nationaløkonom og Per Henriksen politisk rådgiver vil gennemgå og diskutere følgende problemstillinger: Kritikken af det bagvedliggende, Kritikken af utopierne og Aktivisme på venstrefløjen.

 

7.10. Kritikken af det bagvedliggende. Med udgangspunkt i Foucault’s Ordene og Tingene beskrives såvel den borgerlige som den marxistiske økonomi som udtryk for modernistisk teori, der ser den bagvedliggende, skjulte sandhed som videnskabens fundament

Sider

Annonce