Annonce

Baggrund
3. februar 2014 - 14:03
Erfaringerne med Norges »rød-grønne« regering, der led valgnederlag i september 2013, har lighedstræk til Danmarks centrum-venstreregering. Norsk socialist diskuterer, hvad man kan lære af den norske regerings op- og nedture.
Vejen til socialisme
29. januar 2014 - 12:20
Man kan ikke nøjes med at kritisere kapitalismen, man må også forstå og analysere sammenhængene. Ændringsforslag til principprogramudkast for Enhedslisten.
Vejen til socialisme
24. januar 2014 - 17:22
Indspark og forslag fra tre medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse.
Vejen til socialisme
23. januar 2014 - 11:56
Når der ikke eksisterer en revolutionær tilstand her, må opgaven for revolutionære i Nordeuropa være at etablere en strategisk støttebevægelse, der kæmper for åbne grænser og modstand mod interventionstropper til fordel for kontrarevolutionen.
Vejen til socialisme
8. januar 2014 - 11:36
Nyt forslag til Enhedslistens principprogram – to A4-sider langt.
Debat
20. december 2013 - 14:19
Mailinterview med Mikkel Bolt, forfatter til bogen »Krise til opstand«, om forholdet mellem krise, sammenbrud, revolution og kommunisme.
Baggrund
20. december 2013 - 13:37
Byens væsen er en ophobning af mangfoldighed og viden, der kan være en enorm produktivkraft for konkret samfundsforandring og mulighed for realisering af socialistisk utopier.
Debat: Krise til opstand
16. december 2013 - 17:09
Revolutioner opstår måske ikke som løsning på et problem, men som løsninger, der klargør, hvad problemerne består i. Noter til noter om det igangværende sammenbrud. Om Mikkel Bolts bog »Krise til opstand«.
Socialistisk strategi
13. december 2013 - 11:18
Nyt alternativt udkast til principprogram for Enhedslisten giver kant til det »officielle udkast« ved at pege på deltagerdemokratiske bevægelser som samfundsforandrende kraft.
Vejen til socialisme
12. december 2013 - 14:54
Jakob Nerup argumenter i en artikel på Modkraft for, at Enhedslisten skal blive et samlingspunkt for alle ikke-neoliberale. Han starter med en kritik af Enhedslistens nuværende kurs - og ender i et forsvar for den nuværende kurs.

Sider

Annonce