Annonce

Kommentar
16. april 2014 - 15:39
Vil Enhedslisten være vogter over den snart hedengangne velfærdstat? Eller vil man være et kreativt, fantasifuldt økosocialistiskparti, der konkret kan beskrive et reelt revolutionært alternativ?
Kommentar
15. april 2014 - 11:22
Det er ikke modsætningen mellem reform og revolution, men forståelsen af samfundet som domineret af kapitalen eller ej, der danner en skillelinje i Enhedslistens programdebat, mener initiativtagere til enhedslistenetværket Forum for Socialistisk Demokrati..
Baggrund
20. marts 2014 - 9:11
Universelle velfærdsydelser er i Danmark indført gradvis som klassekompromisser, ikke gennem kontrastfuld, skarp klassekamp. Det skyldes specifikke historiske forudsætninger, ikke en politisk-strategisk reformistisk plan. Modkraft bringer uddrag af ny bog om velfærdens forudsætninger.
Kommentar
19. marts 2014 - 13:59
Uanset hvilket forslag, der vedtages, og hvilke ændringsforslag, der indarbejdet, bør venstrefløjen i Enhedslisten stemme imod det samlede resultat. Et forum på marxistisk grundlag må udfordre venstrereformismen i Enhedslisten.
Vejen til socialisme
11. marts 2014 - 12:49
1917 – 1968 –2011. Pladsbesættelser i hele verden kan gøre året 2011 skelsættende for ny international revolutionsbølge. 13 teser til diskussion af internationale revolutionserfaringer.
Venstrefløj
10. marts 2014 - 16:56
Der var fire, der var tre, der var to. Enhedslisten har på delegeretkonference reduceret antallet af forslag til principprogram til to. Og skåret antallet af ændringsforslag ned til 80.
Vejen til socialisme
7. marts 2014 - 10:49
Nutidsanalyse, feminisme, internationalisme, EU-udmeldelse og økologi er oversete temaer i Enhedslistens principprogramdiskussion, mener fem venstrefløjsdebattører.
Baggrund
5. marts 2014 - 10:49
Den moderne kapitalisme er ikke længere et kompromisdemokrati og socialpartnerskab, men et neoliberalt postdemokrati i hænderne på en politisk og økonomisk elite. Enhedslistens principprogram-diskussion må tage udgangspunkt i en analyse af virkeligheden.
Kommentar
3. marts 2014 - 10:12
Socialisme er opgør med alle former for undertrykkelse. Demokrati som flertalsstyre står i modsætning til den radikale målsætning. Socialistisk demokrati er derfor kun et delmål.
Venstrefløj
28. februar 2014 - 12:41
SF’s landsledelse lægger op til at give venstrefløj i partiet skylden for regeringsexit. Trods kritiske udmeldinger om dagpenge og kontanthjælp, vil Pia Olsen Dyhr og landsledelsen forsat arbejde for deltagelse i nye centrumvenstre-regeringer.

Sider

Annonce