Annonce

Af Jan Hoby
7. januar 2015 - 14:06
.. mange kommuner vælger i stedet at bruge penge, som udtrykkeligt er givet til udvikling af kvalitet i daginstitutionerne, til helt andre formål.
PSO - afgift
30. januar 2017 - 14:32
Enerrgi og klimaministeren har benyttet løgne og manipulation til at få gennemført ophævelsen af PSO - afgiften. Man har i strid med sandheden hævdet at PSO aftalen var ulovlig, man afvist alle andre løsningsmuligheder end en afskaffelse, man sminket de klimamæssige konsekvenser og man har benyttet decideret talmanipulation til brug for et fejlagtigt postulat om, at aftalen er en gevinst for almindelige mennesker.
Skattepolitik
18. juni 2015 - 10:41
Liberal Alliances 2025–plan vil øge arbejdsløsheden massivt, sænke væksten og forværre de offentlige finanser, øge uligheden og forringe miljø - og klimaindsatsen.
Faglig uenighed
26. februar 2013 - 18:00
Ledelserne i LO, 3F og Dansk Metal er positive over for regeringens vækstpakke - men er forbeholdne over for lettelser i selskabsskatten. Otte forbund for offentligt ansatte undsiger regeringens planer.
kommentar
25. februar 2013 - 16:40
Løftebruds-regeringen har endnu engang underløbet de danskere, der stemte den til magten, skriver Signe Færch, Enhedslisten.

Annonce