Annonce

Af Erik Christensen
17. februar 2014 - 9:46
Hvorledes argumenterer magthaverne i vort samfund? Og hvad er det de - dybest set - holder "helligt"? Økonomismen har fået religiøse træk.
Produktivitetskommissionen
29. august 2014 - 10:32
Produktivitetskommissionen er i alt for høj grad farvet af neoliberalistisk og udbudsøkonomisk tænkning.
Analyse
3. marts 2014 - 11:05
Produktivitetskommissionens og regeringens krav om udlicitering af offentlige ydelser fremføres uden dokumentation for den påståede effektivisering.
Baggrund
10. januar 2014 - 16:28
Produktivitetskommissionen løsninger handler om liberalisering i den private sektor og New Public Management i den offentlige.
Produktivitet
4. september 2013 - 22:27
Produktivitetskommissionens løsninger er liberalisering i den private sektor og NPM i den offentlige.
Af Erik Christensen
26. april 2013 - 10:23
Regeringen svigter målet om grøn omstilling og har ikke forståelse for at der både er behov for en forøgelse af ressourceproduktiviteten og nedsættelsen af arbejdstiden, hvis man skal opnå en bæredygtig udvikling. Økonomi er en god videnskab om midler, en middel-videnskab, der beskæftiger sig med økonomisering af ressourcer. Den er derimod en meget dårlig og farlig, isoleret mål-videnskab, som...

Annonce