Annonce

Af Erik Christensen
2. november 2016 - 10:17
En diskussion af Guy Standing nye bog: "The Corruption of Capitalism. Why Rentiers Thrive And Work Does not Pay"
Af Erik Christensen
11. oktober 2015 - 17:04
En omtale og anmeldelse af Per Mouritsens analyse af det sociale medborgerskabs status i det danske demokrati i hans nye bog om medborgerskab
Af Erik Christensen
5. april 2013 - 19:39
Enhedslisten mangler en langsigtet strategi med visioner på kontanthjælps- og a-kasseområdet. Manglerne i Enhedslistens social- og arbejdsmarkedspolitik: 1. Klassedelingen.Hvad er Enhedslistens principielle holdning til klassedelingen mellem a-kassemedlemmer og kontanthjælpsmodtagere? 2. Det ensidige fokus på det normale lønarbejde.3. Rådighedsforpligtelsen: Hvad skal man stå til rådighed for? 4. Nyt slogan. Ret til tryghed. Ret til indkomst.
Baggrund
19. september 2014 - 10:08
Mens ideologier med forherligelse af lønarbejde er i fremmarch, øges arbejdsløshed, social dumping og prekære arbejdsforhold. Forklaringen kan kun findes i forholdet mellem lønarbejde og kapital.
Af Erik Christensen
15. juli 2014 - 9:37
Jeg forstår ikke rigtig hvad arbejde er!
Kommentar
26. marts 2014 - 17:47
Borgerløn lyder som en god ide, men kan resultere i styrket konkurrence om lønarbejdet og skabe en ond cirkel, hvor flere må arbejde mere og til lavere løn. Og det var jo ikke meningen.
Baggrund
18. februar 2014 - 11:57
En kritisk venstrefløj har med nye analyser af arbejdets forvandling i »videnssamfundet« banet vejen for nye strategier, der stiller opgør med staten og lønarbejdet i centrum.
Vejen til socialisme
22. januar 2014 - 10:21
Lønarbejdets og udbytningens ophævelse er pejlemærket for socialister. Det kan ikke ophæves i Folketinget eller Danmark alene. Oplæg ved debatmøde om revolutionsbegrebet.
Socialistisk strategi
9. december 2013 - 14:20
Alternativt forslag til principprogram for Enhedslisten.
Af Erik Christensen
27. november 2013 - 15:53
Feminismens ”forlovelse” med lønarbejdet har betydet, at kvindebevægelsen er blevet fastlåst i bevægelsens klassiske dilemma mellem lighed og forskellighed. Som den amerikanske feminist, Nancy Fraser siger, mangler feminismen i dag visioner, der kan forene lighed og forskellighed

Sider

Annonce