Annonce

Kierkegaard og Marx
2. maj 2013 - 14:06
Bogen blev oprindeligt bragt i tidsskriftet Poetik 26, 7. årgang, nr. 2, 1975. 90 sider. Udgivet af Roskilde Universtetsforlag. Her genudgivet med forfatterens tilladelse.
Boganmeldelse
14. oktober 2005 - 12:46
Andreas Beck Holm har skrevet en lille, fortættet introduktion til Karl Marx’ politiske og teoretiske værk. På små 90 sider forsøger Holm at komme rundt i centrale temaer i Marx’ forfatterskab. Han placerer Marx’ tænkning i en historisk kontekst, først og fremmest industrialismens omvæltning af menneskers måde at leve, producere og tænke på. Han skitserer i grove træk udviklingen i Marx’ teoretiske og politiske holdninger, i det mindste udviklingen fra ungdomsforfatterskabets venstrehegelianisme til det modne, ’marxistiske’ forfatterskab. Han gennemgår nogle hovedlinjer i Marx’ økonomikritik...

Annonce