Annonce

<p>EU</p>

Af Rina Ronja Kari
14. april 2016 - 8:47
EU-parlamentet vedtager i dag en forordning, som skal sikre bedre persondatabeskyttelse. Men den åbner samtidig op for det omstridte PNR-register. EU’s tiltagende overvågning af borgerne skaber ofte bekymring blandt eksperter og rettighedsorganisationer. I denne uge har EU-parlamentet to vigtige diskussioner på det område. PNR-registrets masseovervågning er et voldsomt indgreb i almindelige...
Flygtninge
10. marts 2016 - 15:20
Hvis EU indgår i en omfattende aftale med udveksling af flygtninge med Tyrkiet, kan det at være imod fælles internationale konventioner, mener FN’s flytningehøjkommissær.
Kommentar
9. marts 2016 - 12:37
Hvis Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU opstiller i valgforbund kan, Folkebevægelsen appellere til både venstreorienterede, midtervælgere og borgerlige, som er imod EU, men ikke vil stemme på Enhedslisten, og Enhedslisten kan trække vælgergrupper til, som Folkebevægelsen har sværere ved at nå. Enhedslistemedlem besvarer indlæg, han skrev i 2013.
Kommentar
9. marts 2016 - 11:59
Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU hører sammen. Derfor bør medlemmerne af Enhedslisten ved urafstemning i partiet afvise selvstændig opstilling, mener fem medlemmer af partiets hovedbestyrelse.
Kommentar
7. marts 2016 - 14:05
Venstrefløjen i Europa burde kunne mobilisere til et stærkt EU-kritisk alternativ til venstre, men uenighed om opfattelsen af EU står i vejen.
Manipulation
24. februar 2016 - 16:08
Fødevareminister Eva Kjer Hansens fastholdelse af ikke at have sminket landbrugspakke grøn, skyldes formentlig ikke (kun) dumstædighed, men også forsøg på at undgå EU-indgriben mod øget forurening. Det er måske også forklaringen på at statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke fyrer hende som minister.
Interview
24. februar 2016 - 10:54
Enhedslistemedlemmerne Christian Juhl, Katrine Toft-Mikkelsen og Daniel Panduro er enige om, at EU-modstand er fællesnævner for Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU. Men de er uenige om, at det er en god ide at stille Enhedslisten op til Europaparlamentet eller fortsat alene at støtte Folkebevægelsen.
Erklæring
16. februar 2016 - 15:28
102 medlemmer af EU-parlamentet har underskrevet en erklæring, der kræver den væbnede kurdiske organisation PKK fjernet fra EU’s terrorliste. Blandt underskriverne er Margrete Auken (SF) og Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU).
Dokument
12. februar 2016 - 17:12
Den 9. februar stiftedes på initiativ af blandt andet den tidligere græske finansminister Yanis Varoufakis en fælleseuropæiske bevægelse for demokratisering af EU: DiEM25 – Demokracy in Europa Movement 2025. Modkraft bringer bevægelsens grundlæggelsespapir.
Fagligt
28. januar 2016 - 12:34
Nordens Faglige Sammenslutning ser forventningsfuldt frem til en handelsaftale mellem EU og USA – med forbehold for, at faglige rettigheder skal sættes i højsædet. Men det er et ubrugeligt forbehold, mener Kenneth Haar fra lobbykritiske Corporate Europe Observatory.

Sider

Annonce