21. april 2015 - 21:53

Stasi's overvågning når os ikke til sokkeholderne

Følgende indlæg er skrevet af en god kammerat, som jeg mødte i Elev-/studenterbevægelsen hvor han var aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammensslutning, nu om dage læser han på ITU, er adjunkt og kandidat studerende, 28 år og hedder Sofus Albertsen.

Sofus har lavet en række facebook-opdateringer med nogle "Vidste du?" omkring IT overvågning. Dette fik mig til at skrive til ham og bede ham samle dem til en blog, så dette lettere kunne deles, med andre, så folk kunne få et samlet - lille - indtryk af omfanget af vores elektroniske overvågning. Hermed Sofus gæsteblog omkring IT overvågning.

Venlig Hilsen

-Jonathan
(ps. der må gerne tilføjes flere gode eksempler i kommentartråden!) 

______________________________________________________________________________________________________________

Stasi's overvågning når os ikke til sokkeholderne

Danmark er et land hvis velstand delvist er skabt gennem systematisk indsamling af data.

Vi har brugt massive kræfter på at holde kirkebøger, telefonbøger og sygejournaler opdaterede og retvisende, så vi kunne træffe de rigtige beslutninger om skattegrundlag, befolkningstilvækst mv.
Her i den digitaliserede tidsalder går det for alvor stærkt med at opsamle data om alting, og tak for det. Det kan godt være, at Vestas ikke laver de største vindmøller mere, men de er nogle af de bedste til at placere dem, og derfor vinder de kontrakter på deres data.

Fokuserer man derimod på indsamling af data om mennesker, bliver lovprisning mere til et tveægget sværd. På den ene side kan forskere få uvurderlig indsigt i virusspredning ved at kigge på vores rejsemønstre, hvilket førhen var umuligt. Der forskes på livet løs i at finde sammenhænge mellem adfærd og bestemte former for kræft. Disse fremskridt kommer ene og alene ved hjælp af data indsamlet gennem vores digitaliserede liv.

Men et digitalt liv baseret på data er også det samme som et overvåget liv. I hvert fald med den måde, det bliver praktiseret i verden i dag. I Danmark er vi alle unikt identificeret ved et CPRnummer, render rundt med mobiltelefoner, tager toget med rejsekortet og går til lægen med vores sygesikringsbevis. Alt sammen noget, der kan sammenkøres til at give et billede af, hvem du er.

Lad os for en stund glemme, at vi glædeligt giver mange af disse informationer til store amerikanske firmaer, og lad os fokusere på vores egen lille andedam:

Du vidste sikkert godt, at en mobiltelefon har et unikt nummer, og at den kan spores.

Men vidste du, at den danske stat har pålagt teleselskaberne at registrerer alle mobiltelefoner i Danmark? 

Og vidste du, at denne overvågning indbefatter oplysninger om, hvor du er, hvem du snakker og skriver med, og i hvor lang tid? 

Og vidste du, at dataene bliver gemt et helt år ad gangen? Og vidste du, at det i gennemsnit er 1900 registreringer om dagen pr. telefon? Et tal, der får Stasi til at virke som lalleglade amatører.

Det er eksempler som dette, der viser os begge sider af det tveæggede sværd. Alle har en mobiltelefon, og alle synes det er rart at kunne komme i kontakt med hinanden inden for kort tid.

Det gør det nemmere at justere aftaler, arrangere møder, afklare ting i hverdagen. 

Men fordi vi giver dem mulighed for at registrere vores bevægelser indenfor en radius af 10-50 meter, er vi alle sammen effektivt små lytteposter over for staten. Politikerne forsvarer lovgivningen med det argument, at den hjælper til at bekæmpe terror. Men så vidt jeg ved, var det ikke slet ikke disse digitale spor, der hjalp politiet den 15. februar, men derimod mennesker som taxa-chaufføren, der kørte Omar.

Digitaliseringen er stadig i sin vugge, og der hersker en form for lovløs stemning omkring det. En revolution som kan åbne dørene til helt nye højder for velstand og effektivitet. Så kan de etiske og moralske aspekter komme som en efterrationalisering hvis der er nogen der brokker sig.

Bare fordi kommunerne kan bruge mobiltelefoners placeringer til at afgøre, hvorvidt to skilte forældre alligevel er samlevende, betyder det ikke, at de skal have lov til det.
Det, at vi kan gøre noget, er ikke det samme som at vi skal gøre det. 

Tag for eksempel Region Syddanmark DAMDs database:

Når du er inde hos din læge, er jeres samtale fortrolig. Den bliver gemt på lægens eget system, men ikke delt med andre, medmindre der henvises til andre (hospital mm).
Men vidste du, at Region Syddanmark siden 2008 har indsamlet alle såkaldte diagnosekoder gennem deres program Datafangst, der suger data fra lægens journalsystem? Informationer som depression, manglende sexlyst, økonomiske problemer og manglende selvværd osv.
Og vidste du, at dette først stoppede i oktober måned 2014?
Og vidste du, at den domstolskendte ulovlige database nu skal gemmes i statens rigsarkiv for al evighed? Det mener man i hvert fald, hvis man er kulturminister og hedder Marianne Jelved.

Det er, som om de etiske principper nedfældet i persondataloven ikke gælder, når vi snakker overvågning og digitalisering. Som et grelt eksempel var der en artikel for nylig med en af Venstres folketingspolitikere snakker for et salg af disse data til medicinalindustrien.

Men, tænker du nok, den danske stat er en retsstat. Der sker intet med vores informationer, før det først har været for en dommer. Men hvem kan garantere, at der ikke indenfor de næste 40 år kan ske noget, der ændrer fuldstændigt på vores styreform? Her taler jeg ikke om forskellen mellem GucciHelle og Fadøls-Lars. Her taler jeg om de omvæltninger, der skete i det demokratiske Tyskland efter 1. verdenskrig. Hvis det virker helt urealistisk, at folk som Hitler vil komme til magten igen, vil jeg blot pege på Grækenland og på, hvor mange stemmer Gyldent daggry fik (17 ud af 300 pladser ved sidste nationalvalg). Og så ikke sige mere.

Men lad os for en stund lege, at det danske demokrati er urokkeligt og ukueligt, og at retsstatsprincippet er ukrænkeligt.

Er vi så i sikker havn? Mit svar er: langtfra.

For i modsætning til gamle dage, hvor al personfølsomt data lå i fysiske kopier i store arkivskabe i kommuner og ministerier, og som det ville kræve adskillige lastvognstog at flytte, kan det hele nu være på en standard bærbar købt i den lokale Aldi. Og fordi alt i selvbetjeningens navn skal være forbundet til internettet, så betyder det også, at det kan stjæles derigennem.

Det seneste offentligt kendte eksempel på dette er Schengen- og Kørekortregistrene, der i seks måneder stod til fri afbenyttelse for en gruppe hackere i 2012. Og da data er så nemt at kopiere og sende verden rundt, må de betegnes som offentlige. Med andre ord kan samtlige personer i Danmark med et kørekort betragte sit navn, CPR-nummer mv. som husstandsomdelt ligesom en reklame for Netto. Som bonus skal det nævnes, at dele af Skat, CPR og Moderniseringsstyrelsen kørte på selvsamme system, omend de ikke menes at være blevet kopieret.

Dette leder mig hen til dette indlægs sidste ”vidste du”:

Vidste du, at centrale databaser som CVR/CPR, folkepension, kørekort og ikke mindst folketinget bliver drevet af amerikanske firmaer?

Og vidste du, at disse firmaer under den amerikanske lov ”Patriot Act” skal give alle disse databaser til den amerikanske regering og nægte at have gjort det?

Og vidste du, at alle disse registre er blevet udliciteret eller frasolgt for at spare små promiller i statsbudgettet?

Så ikke nok med, at staten aktivt indhenter flere og flere oplysninger om det enkelte individ, den bliver også selv offer for en endnu større fisk, der glubsk æder al information den kan få.

Det er en glidebane, der på få år effektivt både udhuler individets ret til at forblive anonym og den danske stats suverænitet. Prøv at tænk på hvilke konsekvenser det ville have for samfundet hvis samtlige systemer fra Skat, folketinget og CPR/CVR blev ødelagt? Disse systemer er rygraden i vores samfund, og kan ikke lige blive genetableret på en eftermiddag. Samtidig ville den fremmede magt have registre der viste præcist hvem og hvor hver enkelt borger burde befinde sig, samt deres
arbejdsgiver mv.

Vi må i gang med en ny debat i Danmark. En debat, der er grundfæstet i værdier om privatlivets ukrænkelighed, og derefter anerkender det digitale livs bekvemmeligheder. For hvorfor er det egentlig, at rejsekortet skal vide, at jeg er mig? Hvorfor er det ikke nok, at de ved, at jeg er en bruger af deres system? Trakfiktællingen bliver lige så præcis, og jeg får til gengæld mit privatliv tilbage.

Er det ikke vigtigt at vi som stat selv står for driften af vores egne borgeres informationer?
Eller står afgivelsen af centrale privatlivsrettigheder mål med de sparede omkostninger og den nemmere sagsbehandling?


Kilder:
http://ing.dk/…/hvor-ofte-er-de-sidste-fire-cifre-identiske…
http://ikanobank.dk/laan/laan-tb-solo
http://www.radio24syv.dk/dig-og-radio24syv/cpr-robotten/
http://www.cedi.dk/nyheder/itb-dom-kr%C3%A6ver-nye-regler-telelogning
http://www.denmarkonline.dk/1/2014-40-damd-database-region-syddanmark-st...
http://www.jv.dk/artikel/1970015:Indland--Wammen-aendrer-omstridt-terror...
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2592893/derfor-slaar-regeringen-b...

Kommentarer

Thanks for bringing a new idea to be debated. TYhis post really speaks its views and values really well. buy dissertation online is the best way to choose the debate help on this topic and they make a way to success. Thanks for this post.

 spotify  The Spotify music app is available on all platforms except for iOS fordi of a dispute har with Google over revenue stamps. Well, the app users wanted two records on sina website so thatthey kan get all the revenue while Apple wanted sina uses two registers the Spotify accounts through sina iStore account så  Apple  kan get some of it. This skirmish where Neither of the parties was ready to back down part two Spotify being not available on the iOS devices.

 

Life after hours of work stress and fatigue is the space I really love. I can play games, take photos or simply surfing facebook, chatting with friends. It made me feel so comfortable and pleasan

baixar facebook free > baixar whatsapp free  , download square quick

Independent high class Escort in Bangalore

Once I decided to leave my home town in Tamil Nadu the destination was clear and so was my Pursuit to choose a career that would make me richer sooner. I was clear on one matter of concern life is short and live king size and choose a short cut to achieve the same and when i joined the team at Bangalore Girl Friends Experience team I wasn't disappointment and It was an amazing experience from there on and i experienced the sophistication and class i dream.

 

Sooner I was the topper in my team as an Independent high class Escort in Bangalore and a favorite among my clients and I really loved the celebrity high class life in Bangalore.

 

I found plenty  very interesting clients here in Bangalore and very Interesting stories to tell and with my current life style i have no one to share the same and penning my thoughts here to share my experiences as an Independent high class Escort in Bangalore.

 

When I first came to Bangalore I was lucky enough to locate this agency Bangalore Girl Friends Experience and Immediately joined them as an high end Escort in Bangalore and I had two sides of coin in my life one as a normal Brahmin lady with friends and an extended family and friends and the other life that was  full of secrets and Surprises almost every day and i could not control at moments when i am not able to share my best of experience in my career an Independent high class Escort in Bangalore with some body and had this honor of writing experience to share my thoughts with my clients who will very well appreciate ( ! ) my level of thoughts.

 

When in my home town my life was a messed up with my family problems loans and all other regular stuffs in a typical middle class set and it just dawned one fine day that i may be a sinking in a quagmire and the more the days passed i felt I was sinking more in the quagmire and decided to move on and that's when i inherited from my Family my family debts.

When i a kid I suffered enough abuses from my step father and started to have a string of boyfriends in my home town. Not a good start i know but this had a bearing on my life I got taken into care of my sister and when i was 12 and I had attempted suicide when i was 15 had sought counseling from then on and I was under numerous therapists but the damage was done..

Growing up in my home town in Tamil Nadu I was mostly an introverted child . I didn't like people or liked getting close to people and I would lock myself up in my bedroom for hours together and then then i met a friend at school , her life was messed up as mine  and We went out partied  and we got spoiled in the very beginning of my life and things went down hill from there took everyday  as it came my way and I partied / Drunk literally 24 /7 . I abused alcohol When i was not drinking i would be with any of my boy friends  and I was living the fast life meeting people and meeting men . I was getting attention and loving it and did understand that my beauty was the magnetic side which made myself attracted to many men around me and my life was mad and going no Page on where.at the prime age of my teen I was spoiled enough and I would sleep with different guys and I loved the attention and guys would say i am a beautiful  lady then i would know i had to have them and In fact on some days i had to  sleep with 3 guys in a night  and I had a high sex drive  in my prime teen age and thought attention from male gender was a mint in the Ice.

That is  when  one of  my friend introduced me to another friend of hers from Bangalore. She was an amazing  lady and we all went out drunk and partied and here I was alluded about my new friend we may call her Natasha for the name sake and where she get her all the money from  and she had Stinking money flowing out of her her designer bag  and i did asked her she said she modeled and I believed her then as she was Charming Chocolate baby.

The day dawned on me one fine day she ( Natashahttp://www.bangaloregirlfriendsexperience.com/index.html ) confessed  she is an Independent high class Escort in Bangalore working with Bangalore girl friends Experience and cracked my mind  with the thought  why have sex for free when you can get paid well.

Here Started my day and I still  Remember it was July 23 rd 2010 and from that point in my life I Started to look into my future myself and me alone and I was pretty cloudy in judgment but i try anything once  and Natasha  told me her clients in Bangalore paid her 10,000 for an hour of sex.

 

And from that day i pestered her to make myself the same as an Independent high class Escort in Bangalore and put an end to my percent mess up here  with my family set up and she told me , its not as easy as what you think . But she did introduce me to Bangalore Girl Friends Experience team.

 

All went well from there on and my life as an Independent high class Escort in Bangalore was one big party from there on. Life were excellent. I shopped in MG Road till i dropped ,  and I partied all night in the best clubs in Bangalore and  yes made good and enough money  for my savings and I was getting a reputation in rich circles in Bangalore for the discretion and here in Bangalore  discretion is key and rich and famous men in Bangalore pay good money for it .

This is how i started

Nice to hear my beginning of my story and that's how my career as an Independent high class Escort in Bangalore started and where i am now is because of my Company  Bangalore Girl Friends Experience and this how i moved on with my life when i started to work as an    Independent high class Escort in Bangalore .

Escort service in Bangalore

 

This is such a great resource att you are Providing and you give it away for free. I love seeing att understand the value of Providing a quality resource for free. :) :)

bloons tower defense 5  super smash flash 2

Tror ikke der er nogle som slår NSA se bare snowden.

Mvh

Michael L

https://ditnyelaan.dk/

Wow – what an informative blog site – i need to spend more time here and intend to do so. what is my ip - google maps street view - fnaf 5 sister location

Puh det er uhyggelig læsning.. Skræmmende at følge den udvikling.

Mvh. Mathilde fra billigekviklån.dk

The blog or and best that is extremely useful to keep I can share the ideas of the future as this is really what I was looking for, I am very comfortable and pleased to come here. Thank you very much.
animal jam |five nights at freddy's |hotmail login

Thanks for sharing your thoughts & excitements about future of the web. good post guys and thanks for your article this is simply awesome. thanks for your info! json converter

Thanks for sharing this great. Keep sharing more useful and conspicuous stuff like this. Thank you so much happy wheels geometry dash happy wheels demo five nights at freddy's

Interesting post! This is really interesting information for me. Thanks for sharing! 

hotmail login

Sider