9. april 2012 - 13:31

Hvad skal venstrefløjen mene om Syrien?

 

Gæsteblog fra Mikael Hertoft.

Vagn Rasmussen startede en diskussion her på bloggen om Syrien, men diskussionen kørte helt af sporet.

Men hvad der sker i Syrien, er alt for vigtigt til at vi kan lade den diskussion køre af sporet.

Derfor dette indlæg, der er et forsøg på at sætte diskussionen i gang igen på et mere regulært grundlag. … Her er fire teser, som også ligger i forlængelse af den resolution som Enhedslistens Hovedbestyrelse vedtog på sit sidste møde om Syrien.

Assad er en diktator uden nogen form for legitimitet som brutalt undertrykker sit eget folk.
Det syriske folk har gjort oprør i et år og vi har ingen grund til at tvivle om at dette er et reelt oprør. Den første opgave for venstrefløjen er derfor at yde solidaritet til det syriske folks oprør.
USA, Europa, Israel, de arabiske lande og Tyrkiet vil uden tvivl bruge oprøret til at fremme deres eget formål - at få indsat et regime i Syrien som de kan kontrollere – ikke at fremme det syriske folks ønske om frihed, demokrati for slet ikke at tale om social retfærdighed. Venstrefløjens anden opgave er derfor at bekæmpe vestlige og mellemøstlige regeringers forsøg på at tage kontrol over det syriske oprør. Vi kan og skal derfor ikke forme en alliance med NATO, de arabiske stater, USA eller vores egen regering i ”kampen for demokrati”.
Vi må indse at vi – den internationale venstrefløj - ved alt for lidt om Syrien, mangler vores egne forbindelser i Syrien, og mangler informationer om hvad der sker i Syrien og hvad forskellige politiske kræfter står for. Venstrefløjens tredje opgave er derfor at arbejde på at skabe forbindelser til venstreorienterede og sociale kræfter i Syrien og at skaffe kritisk information om udviklingen Syrien.


Så kort vil jeg stille grundproblemerne op for venstrefløjen i Syrien. Men der er yderligere nogle bemærkninger.
Det er meget sandsynligt at oprørerne enten ikke har noget klart mål med oprøret, eller har mål, der adskiller sig meget fra de mål den europæiske venstrefløj stiller op for sit arbejde. Det er endvidere muligt at oprørerne i Syrien har illusioner om hvilken type støtte de kan få fra vestlige samfund. Det er helt sikkert at både de arabiske landes regeringer og de vestlige lande allerede forsøger at tage kontrol over oprørerne. Også al-Quaeda blander sig i oprøret i Syrien hævder både den syriske regering og USA's spioner. Det er selvfølgelig meget problematisk, hvis det er sandt, men vi har ingen pålidelig information om at de skulle spille nogen betydelig rolle i oprøret..

Socialismen som ideologi er blevet svagere og svagere i Mellemøsten i de seneste 30 år, til en grad så sociale bevægelser er blevet overtaget af muslimske strømninger som Hizbollah i Libanon og Det muslimske broderskab i andre dele af den arabiske verden.

Yderligere er den europæiske venstrefløjs kontakter i området svage, hvilket også gør, at vi ved meget lidt om, hvad der foregår i Syrien og om de politiske kræfter i landet.

Men da vi ikke kan bruge de vestlige stater og dominerende politiske strømninger, som vores redskab til solidaritet, må vi selv påtage os den opgave at lave folkelige strukturer, der yder solidaritet.

Situationen minder på en måde om situationen i Bosnien i begyndelsen af halvfemserne, hvor Jugoslaviens sammenbrud tog venstrefløjen på sengen, og hvor venstrefløjen i flere år ikke havde nogen politik i forhold til at få stoppet borgerkrigen i Bosnien og de grove etniske overgreb der fandt sted fra de nationalistiske kræfter.
Dengang gik en lille gruppe fra venstrefløjen i Danmark i gang med at etablere ”Konvoj til Bosnien” (med bl.a. Vagn Rasmussen) og fik kontakt med politiske kræfter – først og fremmest fra arbejderbevægelsen og byrådet i Tuzla – der ikke var tilhængere af den nationalistiske strid. Venstrefløjens arbejde var altid materielt svagt, men det konkrete solidaritetsarbejde gav venstrefløjen viden om hvad der foregik og en orientering for det politiske arbejde.
Enhedslisten vedtog på sit Hovedbestyrelsesmøde 17-18. marts at undersøge mulighederne for at etablere direkte kommunikationskanaler mellem den europæiske venstrefløj og venstreorienterede aktivister fra Syrien, gennem European Left og andre strukturer. Dette skal ske med henblik på at udvikle konkrete initiativer til solidaritet. Det er noget konkret at tage fat på for venstrefløjen.

Kommentarer

Du overdrev godt nok ikke, da du skrev at den internationale venstrefløj ved alt for lidt om Syrien: "Også al-Quaeda blander sig i oprøret i Syrien hævder både den syriske regering og USA's spioner. Det er selvfølgelig meget problematisk, hvis det er sandt, men vi har ingen pålidelig information om at de skulle spille nogen betydelig rolle i oprøret".

Det er veldokumenteret, at topledere fra den frie syriske hær har mødtes med libyeren Abdelhakim Belhadj, og diskuterede et samarbejde med soldater, træning og våben. Belhadj sad fængslet i 7 år efter at have været taget til fange i Pakistan i 2001, inden han af NATO blev indsat som oprørsleder i Libyen, på grund af sin livslange modstand mod Gaddafi. Desuden er han leder af Libyan Islamic Fighting Group, som FN i 1999 fastslog havde tilknytning til al-Qaeda.

Politik og krig er et beskidt spil, som kun de stærkeste og mest udspekulerede kan vinde i. Det hjælper ikke noget at være naiv, hvilket venstrefløjen mestrer som ingen andre. Når man vil udskifte et diktatorisk regime med et andet, betyder det ikke, at man kæmper for frihed.

Er de Oprørere vi hjalp i Libyen Demokratiske Menneskerettighedsforkæmpere? Nej, absolut ikke.  

(I samme øjeblik de fik magten i et område, begyndte de på Etniske udrensninger)

Er Oprørerne i Syrien? Næppe.

Prøv at se hvad der skete i Libyen, læg især mærke til den 3. og 4. Marts 2011. http://da.wikipedia.org/wiki/Opr%C3%B8ret_i_Libyen_2011 

Man skal altid være mistroisk over for "folkelige oprør" der er støttet af Konservative og Bogerlige.

 

Det vigtige for mig er ikke hvordan vi bedst vurderer situationen i Syrien og hvordan vi kommer frem af, men hvad vi kan kalde folk som ikke er helt enige med os.

Jeg foreslår klaphatte og borgerdyr...ja det er godt! Er det ikke hvad man kalder dem?

Kære Michael

 Nu er det ganske vist længe siden, jeg har været inde på Modkraft for at blive informeret af ”venstrefløjens progressive portal”.

 Årsagen er ganske enkel. Folk, der som jeg har en mening, som ikke accepteres på bjerget i Modkraft, er forhindret i at give deres mening til kende. Der er ikke nogen fri debat på Modkraft! Vi kan dog godt få lov til at kommentere, hvad andre skriver i deres blogge, så det benytter jeg mig så af her. Men at det også kniber for dig selv, ses alene af den kendsgerning, at du ligesom jeg er henvist til at låne andres blogge.

 Jeg har dog allerede læst en del af, hvad du skriver, for det var også begrundelsen for dit og (Hadbergs?) forslag til linje for Enhedslistens hovedbestyrelse, men det gør den ikke mere rigtig.

 Der er ingen tvivl om, at Assads regime i Syrien er et diktatur, som undertrykker sit eget fold.

 Slet ingen tvivl!

 Men der er nogle ting, som også skal tages i betragtning:

 For det første vil det være forkert at tro, at alle syrere er stærke modstandere af regimet. Det er der faktisk mange kilder, der beviser.

 I en artikel fra den 13. januar skrev talerøret for den mere besindige del af amerikanske establishment, nemlig New York Times bl.a.:

 ”Deltagelsen af titusinder af syrere på Sabaa Bahret torvet i Damaskus, den syriske hovedstad, viser endnu engang den grad af støtte hr. Assad og hans regering fortsat nyder blandt mange syrere”.

 Den 27. februar skrev IRIN, der er forholdsvist tæt knyttet til FN, blandt:

 ”Mange syrere, inkluderet dissidenter, har vendt sig imod den næsten et års lange opstand, ikke fordi de støtter al-Assad, som er blevet beskyldt af FN’s højkommissær for menneskerettigheder for mulige forbrydelser mod menneskeheden i den energiske undertrykkelse af de protesterende, men fordi de frygter for konsekvenserne for landet uden ham. Disse folk, såkaldte loyalister, beskriver rejsningen som en krise, eller ’azmah’ på arabisk: en udfordrende fase, som regeringen kan løse.

 Mens det internationale samfund i stigende grad vender sig imod al-Assad, siger analytikere, at en pålidelig del af syrerne har bevaret en fremmedgjort, for ikke at sige fjendtlig holdning, til ”oppositionen”. Deres begrundelser rækker fra ønsket om stabilitet uanset den autoritære håndhævelse til opfattelser af, at elementer i oppositionen selv er voldelige og radikale”.

 http://intersol.dk/intersol/english_articles/2572/analysis-inside-the-anti-uprising-movement-in-syria

 Informations Lasse Ellegaard har også en mere nuanceret opfattelse:

 http://www.information.dk/293708

 Der er intet som helst mærkværdigt i, at støtten til et regime, der trues med en krig som i Irak, er voksende, for denne trussel er stiger kraftigt for øjeblikket. (Og ligesom vi så det ske i Libyen, vil opslutningen øges i takt med Natos bombardementer.)

 http://intersol.dk/intersol/globalt/2676/besked-til-syrerne-fjern-assad-eller

 Jeg fortsætter nedenunder.

 Kammeratlig hilsen

Vagn.

(Fortsættelse)

 Kære Michael

 Det er efter min mening temmelig naivt at tro, at imperialismen har ligget på den lade side. Den har faktisk gennemtrængt oppositionen (som det også fremgår af ovenstående artikel), og oppositionen består også af de rene barbarer:

 http://intersol.dk/intersol/globalt/2634/begravelsesbrigaden-i-homs-en-skarpretter-for-syriens-rebeller-fortaller-sin-historie

 Og selvom Den Arabiske Liga gør alt, hvad den kan for at glemme rapporten fra sin egen undersøgelsesmission, som arbejdede i Syrien fra den 24. december og frem til den 18. januar, så behøver vi andre ikke selv at gøre det.

 Den store delegation blev opdelt i hold, der undersøgte forholdene de steder, den selv ønskede.

 Blandt andet skrev den i sin rapport:

 ”I nogle zoner reagerede denne bevæbnede entitet (væsentligst Syriens Frie Hær) ved at angribe de syriske sikkerhedsstyrker, hvad der tvang regeringen til at svare igen med yderligere vold. I sidste ende er det uskyldige civile, der betaler prisen med liv og lemmer.

I Homs, Idlib og Hama observerede undersøgelsesmissionen, at voldelige handlinger blev begået mod regeringsstyrker og mod de civile, hvad der resulterede i adskillige døde og sårede. Eksempler på disse handlinger inkluderer bombningen af en civil bus, der dræbte otte personer og sårede mange, inklusive kvinder og børn, og bombningen af et tog med dieselolie. I en anden hændelse i Homs, blev en bus med politi sprunget i luften, hvad der resulterede i drabet på to politibetjente. En olieledning og en mindre bro blev også bombet…

Sådanne hændelser inkluderer bombninger af bygninger, tog med oliebrændsel og eksplosioner med det formål at ramme politiet, medlemmer af medierne og olieledninger. Nogle af disse angreb udføres af Syriens Frie Hær eller af andre væbnede grupper”.

Missionen noterede også, at mange parter bragte falske oplysninger om de eksplosioner og den vold, der var foregået adskillige steder. Når observatørerne besøgte disse steder, fandt de, at disse rapporter var ubegrundede.

Endelig noterede missionen sig også, at ifølge dens undersøgelseshold i marken, overdrev medierne hændelserne og antallet af protesterende, der var blevet dræbt i hændelserne”.

http://intersol.dk/intersol/english_articles/2535/syria-text-of-leaked-arab-league-mission-report-report

 ”Vi må indse at vi – den internationale venstrefløj - ved alt for lidt om Syrien, mangler vores egne forbindelser i Syrien, og mangler informationer om hvad der sker i Syrien og hvad forskellige politiske kræfter står for”, skriver du blandt andet. Det kan være rigtig nok, at vi mangler vores egne forbindelser i Syrien, men her bør vi tage i betragtning, at den syriske opposition består af en myriade af forskellige grupper med hver deres interesser.

 Hvis man kun frekventerer de vestlige mainstreammedier, bliver man ”oplyst” om Syrien bl.a. på basis af rapporter fra Syrian Observatory for Human Rights eller lignende kilder.

 Men der findes et hav af alternative medier, man også kan få informationer fra. Jeg vil bringe adresserne på tre af dem her:

 http://www.informationclearinghouse.info/

http://www.countercurrents.org/

http://www.globalresearch.ca/

 Du skriver om Konvoj til Bosnien, at vi dengang fik kontakt ”med politiske kræfter – først og fremmest fra arbejderbevægelsen og byrådet i Tuzla”.

 Det er rigtig nok, men vi lærte også meget af det selv. Først og fremmest så nogle af os med egne øjne, hvordan den civile befolkning (og ikke kasernen eller rådhuset i Tuzla) blev bombet. Der lærte vi en lektie om krigens meningsløshed set fra den almindelige befolknings side. Formålet med det særlige bombardement, vi oplevede i Tuzla i 1995, var alene at intimidere befolkningen.

Desuden har vi lært altid at se på, hvem der har fordele af de mange krige, og hvem der kun er ofre for dem. Det er forbløffende, hvad man kan finde ud af, hvis man følger det, som kan kaldes der økonomiske spor.

 Med kammeratlig hilsen

 Vagn.

 

tv 2 syria er en nyhedsbyro som bringer daglidt nyheder live fra syria og vad der sker tv2 syria er en plot prosjet som er privat  men ikke stat ejet  tv2 syria støtte at men bekæmper terroister og de grønde forpulet march mend som myrder løs i syriantv2 syria har mer in 145.000 foto og dukomentatjon 270.000 at rebel oprørne står or de mest folkedreb i syrian mer om det kan i følge os på link http://syria-news.c.la/  eller

andra link som også nu har set lyset sandhed vad der forgår i syria  vi har sammen vent os mod det officele medier løgne og bedraveri  men vil have terroisme til harske i mellemøsten som det sker i libyen til dag vor vor den demokrati ..... sharia loven bliv indført i landet  men  mr assad sover ikke i timmen

han følger med  vad der sker om sig  han orginersieret sinne  radikal komunister og socialister til at holde sammen om syrian

en vær land har fuld rat at bekæmpe terroister der udgør  dreb på civile mensker  og men menipoleret godt grundidt at det er assad styrker der myrder folk så helle verden tror på de hvide løgne og bedraveri ...  læs mer om det i dagblaget arbejderen .......    http://arbejderen.dk/udland/vores-d%C3%A6kning-af-syrien-er-trov%C3%A6rdig http://arbejderen.dk/udland/anklager-opr%C3%B8rere-drab-p%C3%A5-civile

http://arbejderen.dk/udland/pas-p%C3%A5-krigens-propaganda

http://medieoplysning.dk/

 
vi er sammen om at bevise de løgne som forgår fra westens probaganda maskine  med plus og mest sørlidt det smitter af på de avtonom miljuø  som har brakt den forkerte indleg om syria og  de vide løgne som der lagt up   det trist at  nøget i miljøet støtter indperlismens hersker med at  fulle up de hunder de kar lavet om syria...... nu vil jeg ikke lege navn eller vem det er men sanheden skal ud og real  vad der sker i syria men skal ikke minipoler med sandheden    med
 

all best fra tv2 syria   nyhederne som er til at følge up 24 timmer......