Annonce

Af Erik Christensen
29. juni 2014 - 14:51
Folkemødet har betydet en vældig styrkelse af Bornholm og allerede blevet et godt nyt element i det danske demokrati. I fremtiden bør Folkemøde-sekretariatet være betydelig mere kritisk overfor store private, offentlige og halvprivate organisationers muligheder for at købe sig til reklame og pladser.
Af Erik Christensen
22. maj 2014 - 11:43
EU har behov for en ny stor fortælling. Tænk hvis en kandidat til EU-parlamentet-valget havde dristet sig til at bryde den massive velfærdsnationalistiske ideologiske dominans ved at komme med en vision for skabelsen af en EU børnecheck!
Af Erik Christensen
16. marts 2014 - 14:36
I dag ligner SF et lidt gumpetungt venstresocialdemokratisk parti, men nu er SF kommet i et godt grønt selskab i EU-parlamentet og skal forhåbentlig så til at lære noget af sine grønne søsterpartier om, hvad rigtig grøn politik går ud på.
Af Erik Christensen
2. februar 2014 - 11:42
Det må ses som et forfald i den demokratiske kultur, hvis opfattelsen af politik udelukkende ses som et rent magtspil mellem politikere uden øje for, at demokratiske politikeres magt bør være en ”tjenende” magt knyttet til det politiske fællesskab interesser.
Af Erik Christensen
13. december 2013 - 19:05
Alternativet har en chance som nyt politisk parti, hvis det finder de områder, hvor de eksisterende politiske partier svigter. Det kræver en klar utopi og klare konkrete udmeldinger.
Af Erik Christensen
27. november 2013 - 15:53
Feminismens ”forlovelse” med lønarbejdet har betydet, at kvindebevægelsen er blevet fastlåst i bevægelsens klassiske dilemma mellem lighed og forskellighed. Som den amerikanske feminist, Nancy Fraser siger, mangler feminismen i dag visioner, der kan forene lighed og forskellighed
Af Erik Christensen
17. november 2013 - 19:39
Præfordeling (predistribution) fremfor omfordeling (redistribution) er det nye politiske slogan i Labour i England. Det forsøger den danske tænketank CEVEA nu at importere til den danske politiske debat ved Ulighedens Topmøde 2013 den 3. december. Vil det give centrum-venstre et boost eller bliver det en fuser?
Af Erik Christensen
21. oktober 2013 - 9:58
Europa befinder sig i en situation af magtesløshed. Mulighederne for en national politikudøvelse er blevet låst fast af en neo-liberal EU-politik. Enten skaber vi et socialt og demokratisk EU, eller så kommer vi til at opleve EU's forfald og sammenbrud. Derfor er det vigtigt at diskutere forskellige muligheder for et socialt EU. Det gør Philippe Van Parijs.
Af Erik Christensen
9. oktober 2013 - 15:47
Philippe Van Parijs kommer 1-2. november til København og taler om reel frihed og basisindkomst
Af Erik Christensen
10. september 2013 - 9:09
Man bør give Nationalbanken eneret til at skabe de elektroniske penge. Det vil demokratisere vort penge- og bankvæsen. Det gælder ikke om at nationalisere bankerne, men om at nationalisere pengeskabelsen.

Sider

Annonce