Annonce

Af Erik Christensen
11. april 2013 - 13:43
Nogle taler direkte om, at centrum-venstre er død. Nu findes der kun nuancer mellem centrum og et centrum-højre. Der er behov for en videreudvikling af velfærdsstaten. Basisindkomst eller borgerløn kan ses som den næste store fortælling.Vi bliver nødt til at udvide arbejdsbegrebet, og overførselsindkomstbegrebet må omdefineres. Det sker ved indførelsen af en ubetinget basisindkomst.
Af Erik Christensen
5. april 2013 - 19:39
Enhedslisten mangler en langsigtet strategi med visioner på kontanthjælps- og a-kasseområdet. Manglerne i Enhedslistens social- og arbejdsmarkedspolitik: 1. Klassedelingen.Hvad er Enhedslistens principielle holdning til klassedelingen mellem a-kassemedlemmer og kontanthjælpsmodtagere? 2. Det ensidige fokus på det normale lønarbejde.3. Rådighedsforpligtelsen: Hvad skal man stå til rådighed for? 4. Nyt slogan. Ret til tryghed. Ret til indkomst.
Af Erik Christensen
17. januar 2017 - 12:06
Der er behov for en seriøs debat om fagbevægelsens forhold til borgerløns-/basisindkomst- tanken. Det bliver et emne på Borgerlønsbevægelsens årsmøde sidst i marts.
Af Erik Christensen
26. august 2016 - 16:08
Hvorfor er borgerløn (ikke) en god idé netop nu? Hvordan ville en borgerløn kunne se ud i en dansk kontekst? Arbejdstidsnedsættelse og borgerløn - alternativ eller supplement?
Af Erik Christensen
25. januar 2016 - 16:31
Ideen om basisindkomst kan både ses som en lille fortælling om en teknisk rationalisering af velfærdsstaten, en større fortælling om en politisk videreudvikling af velfærdssamfundet og en stor fortælling om skabelsen af det bæredygtige samfund.
Af Erik Christensen
10. juli 2015 - 20:06
De grundlæggende årsager til den økologiske katastrofe skal ikke alene søges i kapitalismen og de vækstideologier, vi hylder. Vi skal derimod helt ned i det religiøse lag hos menneskene for at finde den grundlæggende årsag.
Af Erik Christensen
5. juni 2015 - 10:46
Et folketingsvalg er en god anledning til et nærmere studium af i hvilket omfang, man kan finde nogle af den politiske retoriks grundmønstre.
Af Erik Christensen
19. maj 2015 - 9:24
Tidligere var arbejdsformidlingen en serviceorganisation, der formidlede job. I dag bruges det meste tid på evalueringer og en nedværdigende kontrol af de arbejdsløse. Hvorfor finder arbejdsformidlerne sig i det? Hvorfor er der ikke nogen der gør oprør? Det har en ung svensk sociolog lavet en spændende undersøgelse af.
Af Erik Christensen
4. marts 2015 - 9:54
Det værste man kan gøre ved de fattige og de ledige er blot at give dem en check og lade dem passe sig selv. Sådan hører man tit danske politikere sige. Forskellige forsøg ude i verden gør op med fordommene om fattiges reaktionsmønstre ved en ubetinget basisindkomst
Af Erik Christensen
15. juli 2014 - 9:37
Jeg forstår ikke rigtig hvad arbejde er!

Sider

Annonce