Annonce

Af Curt Sørensen
24. april 2014 - 15:40
I en tid hvor selv den parlamentariske venstrefløj ubekymret synes at hylde en teori om ’den demokratiske stat’, ’den frie meningsbrydning’ og ’det internationale samfund’ og i disse dage hvor ikke blot medierne, kommentatorerne, og toppolitikerne, men også venstrefløjens parlamentarikere forarges over at nogle vil pifte i en fløjte, kan det måske være nyttigt at erindre sig de faktiske forhold,...
Af Curt Sørensen
26. september 2013 - 18:02
Begreberne om ’merprodukt, ’udbytning’, ’undertrykkelse’ , ’klasser’ og ’fremmedgørelse’ var hos Marx nøje sammenhængende kædet sammen i hans overordnede teori om menneskene i deres samfundsmæssige tilværelse og forskellige samfundsformationers funktionsmåder og bevægelse som drevet frem af komplekse struktur-aktør relationer. I ethvert samfund over et eksistensminimum fremkommer der et...
Af Curt Sørensen
5. september 2013 - 13:32
Demokratiopfattelser i den socialistiske tradition og nutidens udfordring. Den nutidige hegemoniske ideologi og udfordringen fra den socialistiske tradition De nutidige socialdemokratier er blevet til systempartier ledet af teknoktratiske eliter der forvalter samfundet i ’konkurrencestatens ånd’. De har herunder helt overtaget ikke blot neo-liberalismens økonomiske doktriner, men også dens...
Af Curt Sørensen
7. marts 2013 - 18:26
Vi lever med en myte om de vestlige landes automatiske, uundgåelige fremadskriden.
Af Curt Sørensen
1. marts 2013 - 7:08
Regeringens kriseløsning efterligner den europæiske elendighedsstrategi.
Af Curt Sørensen
24. februar 2013 - 11:38
I mit forrige blokindlæg kritiserede jeg den konventionelle Marx-kritik og argumenterede for Marx’ og marxismens aktualitet. Michael A har to kommentarer til dette mit indlæg om Marx. Eftersom flere tillige overfor mig har efterlyst en nærmere redegørelse for hvad jeg forstår ved struktur-aktør teoretiker og hvorfor jeg karakteriserer Marx som en sådan, vil jeg besvare Michael’s kritik med et...
Af Curt Sørensen
21. februar 2013 - 19:40
Det er den liberalistiske tradition, der i dag artikulerer evolutionistisk determinisme.

Sider

Annonce