.”Ud af EU”: handlingslammende nationalisme.

Kritik af Enhedslisten. Brexit afstemningen har aktualiseret slagordet om ”Ud af EU” på visse dele af venstrefløjen, der derved er kommet i et ejendommeligt fodslag med de allermest reaktionære og aggressive dele af både den hjemlige og europæiske højrefløj. 

”For flere risikozoner, utæmmelige projekter og et solidarisk kvarter!!!”

Det venstreradikale husprojekt Rigaer94 i Berlin-Friedrichshain er fortsat under belejring af politiet. Gæsteblogger Lene Tymoshenko rapporterer.

Hvad kan vi lære af den schweiziske folkeafstemning om basisindkomst?

Resultatet af folkeafstemningen var et klart nederlag .. I de kommende år vil man se forskellige typer af lokale eksperimenter ..

Alternativet til EU

EU (skal) smadres, fordi man herved frarøver borgerskabet de institutioner som forener dem ( ...). arbejderklassen må opbygge sine egne institutioner

Drop illusionerne! EU kan ikke forandres indefra

Hvis EU skal blive et godt samarbejde, så skal hele unionen grundlæggende ændres-

Drop illusionerne! EU kan ikke forandres indefra.

Forskellige bevægelser og partier har de sidste 40 år forsøgt at forandre EU i en mere progressiv og demokratisk retning indefra. Men udviklingen er kun gået i retning af mere EU-integration og mere politik til skade for arbejdstagere, velfærd og miljø.

Politik! - Tak!

Det er ikke lykkedes gennem det europæiske samarbejde at skaffe folk økonomiske og sociale rettigheder af betydning ...

Tanker efter Brexit

Det er ikke hverken nationalistisk eller højrepopulistisk at ønske, at flere beslutninger bliver taget tæt på én selv i nationale parlamenter.

We’re here! We’re queer! And it’s not something you get used to!

Det er ikke borgerlige politikere, vi har at takke for de privilegier, som de fleste hvide LGBT-personer trods alt nyder på disse breddegrader.

Ulla Jessing
20. jun
4

Provokerende Natopolitik

I denne uge sluttede den største Natoøvelse ved Ruslands dørtrin ved Østersøen.